Sidan 1 i Kyrkans Tidning plats nr 50 2011

NUMMER 50 KYRKANS TIDNING TORSDAG 15 DECEMBERI 2011 25 PLATSANNONSER PLATSANNONSER • Box 22543 • 104 22 Stockholm • tel 090-71 15 10 • fax 090-13 00 23 • e-post platsannons@kyrkanstidning.se Till dig som vill annonsera ! För att du med större säkerhet skall få in din platsannons i det nummer du önskar vill vi ha din annonsbokning på tisdag veckan före utgivningsdag (sju arbetsdagar) och ditt annonsmanus torsdag veckan före utgivningsdag (fyra arbetsdagar). Vänge församling Vänge församling på Gotland söker… ä Gotland söker… söker Vikarierande KOMMINISTER 100% Ansökan senast den 22 december till: Sandhults pastorat, Strandvägen 4, 518 32 Sandared. Du kan även ringa till kyrkoherde Magnus Eriksson på tel. 033-22 57 01 eller 070-550 26 48. Vi behöver din hjälp så snart som möjligt och kan erbjuda dig tjänsten till den till den sista juni 2012. För ytterligare information om tjänsten och Sandhults pastorat se vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/sandhult Kyrkoherde Kyrkoherde Sista ansökningsdag 25 januari. För mer information se www.svenskakyrkan.se/vange Össeby församling ligger i Stockholms stift och är till ytan placerad i Vallentuna kommuns nordöstra del. Vi är en liten landsortsförsamling med fyra medeltida kyrkor, ca 4 500 invånare varav drygt 75% tillhör Svenska Kyrkan. Arbetslaget består av motsvarande 10 heltidstjänster. Vi söker vikarie med tillträde snarast till följande två tjänster, (med möjlighet till fast anställning efter den 19 juli 2012). Kanslist – kyrkoskrivare 50% Tjänsten innehåller följande arbetsuppgifter: Församlingsadministration (KBOK, Grav, KOB, kollekthantering, diarieföring mm) Posthantering och telefoni Kyrkorådets sekreterare (viss kvällstjänstgöring) Övriga adminstrativa uppgifter på uppdrag av kyrkoherden Vi söker dig som har/är: 1. sekreterarerfarenhet, datakunskap och god kunskap i svenska språket både muntligt och skriftligt. 2. erfarenhet av administrationsarbete i Svenska kyrkan samt kunskap om Svenska kyrkans organisation och ordning. 3. trygg i din egen kristna tro och har hemmahörighet i Svenska kyrkan. 4. självgående, serviceinriktad och strukturerad samt driven av nyfikenhet och en vilja av att lära dig nya arbetsuppgifter. Tjänsten kan kombineras med den sökta kyrkomusikertjänsten 20% (se nedan). VÄ VÄNGE FÖRSAMLING ÄNGE FÖRSAMLING Sikta mot stjärnorna! Kom till Oxelösund och bli våra barns och tonåringars näst största idol och förebild i en församling som vågar bryta ny mark! Vi ledigförklarar nu en tjänst som komminister med inriktning på konfirmander, barn och ungdom. Vi söker dig som med glädje, kunnande, energi och pondus vill leda vårt arbete med det allra bästa och finaste vi har: nästa generation, för vår församling och vår kyrka mot framtiden! Sista ansökningsdag 9/1 2012 Hela annonsen finns på www.oxelösundsförsamling.se Lindberga församling strax norr om Varberg söker Komminister heltid www.lindberga.nu Kyrkomusiker 20% Tjänsten innehåller följande arbetsuppgifter: Att ansvara för musik vid gudstjänster och kyrkliga handlingar vid ordinarie kyrkomusikers lediga helger och semesterperioder. Arbetet planläggs tillsammans med ordinarie kyrkomusiker. Omfattning är en helg i månaden, samt vid semesterperioder och större helger. Musikaliska inslag i våra barngrupper är också en del av tjänsten. Vi söker dig som är/har: 1. utbildad organist eller kantor. 2. erfarenhet av liturgiskt orgelspel i gudstjänster och kyrkliga handlingar samt musikarbete i barngrupper. 3. trygg i din egen kristna tro och hemmahörighet i Svenska kyrkan 4. målinriktad, villig att arbeta i team och socialt utåtriktad. 5. B-körkort och tillgång till egen bil. Tjänsten kan kombineras med den sökta Kanslist – kyrkoskrivartjänsten 50% (se ovan). Frågor om tjänsterna besvaras av vik kyrkoherde Anna Winther tel. 070-680 18 20 och Kyrkorådets ordf. Ola Daleke tel. 070-690 86 00. Inkom med din ansökan senast 31 dec 2011 till: Össeby Församling, Prästgårdsvägen 15, 186 97 Brottby eller osseby.forsamling@svenskakyrkan.se Botkyrka församling söker Botkyrka försam g söker y mling DIAKO DIAKON ON Vi Vi söker en diakon till en nyinrättad heltidstjänst i norra Botkyrka nyin nrättad Botk kyrka in ngår: distrikt. I arbetsuppgifterna ingår: Samordnare Samordnare för ideella medarbetare medarbetare r - ansvar för att samla, rusta, handleda och uppmuntra ideella. , ,h pp ideella a. - ansvar för att utveckla och fördjupa vårt arbete med ideellt medt medarbetarskap. Arbete Arbete med vuxna i samarbete med de övriga två diakonerna samarbete övriga två diakonerna a - enskilda samtal, ekonomiskt bistånd till behövande och kon t kontakter ntakter myndigheter, försäkringskassan, sjukvården. r säkringskassan, med sociala myndigheter, förs Arbete barn samarbete församlingsassistenten Arbete med barn i samarbete med församlingsassistenten - arbete i minior- och juniorgrupp samt söndagsskolan miniorjuniorgr rupp Tillträde enligt överenskommelse. överenskommelse. Tillträde information information Distriktsledare Andreas Holmberg, 08 530 222 95 Holm mberg, Kyrkoherde Sven Gunnarsson, 08 530 222 10 Gunnarsson n, ansökan ansökan Skickas senast 5 januari 2012 till 2 Botkyrka församling, Box 240, 147 01 Tumba 240 0, Tu umba eller botkyrka.forsamling@sve botkyrka.forsamling@svenskakyrkan.se enskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/osseby Kyrkans tidning-platsannons tar jullov v. 52. För annonsering vid första numret 4 jan. 2012, behöver vi allt materialet senast den 22 dec.

  Sid 2 - 26 TORSDAG 15 DECEMBERI 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 50 PL ATSANNONS ER Wij Trädgårdar,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning plats nr 2 2012
Kyrkans Tidning plats nr 3 2012
Kyrkans Tidning plats nr 4 2012
Kyrkans Tidning plats nr 5 2012
Kyrkans Tidning plats nr 7 2012
Kyrkans Tidning plats nr 8 2012
Kyrkans Tidning plats nr 9 2012
Kyrkans Tidning plats nr 11 2012
Kyrkans Tidning plats nr 12 2012
Kyrkans Tidning plats nr 13 2012
Kyrkans Tidning plats nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning plats nr 16 2012
Kyrkans Tidning plats nr 17 2012
Kyrkans Tidning plats nr 20 2012
Kyrkans Tidning plats nr 21 2011
Kyrkans Tidning plats nr 22 2012
Kyrkans Tidning plats nr 23 2012
Kyrkans Tidning plats nr 24 2012
Kyrkans Tidning plats nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning plats nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning plats nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning plats nr 33 2012
Kyrkans Tidning plats nr 34 2012
Kyrkans Tidning plats nr 35 2012
Kyrkans Tidning plats nr 36 2012
Kyrkans Tidning plats nr 37 2012
Kyrkans Tidning plats nr 38 2012
Kyrkans Tidning plats nr 39 2012
Kyrkans Tidning plats nr 40 2012
Kyrkans Tidning plats nr 45 2012
Kyrkans Tidning plats nr 46 2012
Kyrkans Tidning plats nr 47 2012
Kyrkans Tidning plats nr 48 2012
Kyrkans Tidning plats nr 50 2012
Kyrkans Tidning plats nr 3 2013
Kyrkans Tidning plats nr 6 2013
Kyrkans Tidning plats nr 8 2013
Kyrkans Tidning plats nr 9 2013
Kyrkans Tidning plats nr 12 2013
Kyrkans Tidning plats nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning plats nr 15 2013
Kyrkans Tidning plats nr 16 2013
Kyrkans Tidning plats nr 17 2013
Kyrkans Tidning plats nr 18 2013
Kyrkans Tidning plats nr 19 2013
Kyrkans Tidning plats nr 20 2013
Kyrkans Tidning plats nr 21 2013
Kyrkans Tidning plats nr 22 2013
Kyrkans Tidning plats nr 23 2013
Kyrkans Tidning plats nr 24 2013
Kyrkans Tidning plats nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning plats nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning Plats nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning plats nr 31-32 2013
Kyrkans Tidning plats nr 33 2013
Kyrkans Tidning plats nr 34 2013
Kyrkans Tidning plats nr 36 2013
Kyrkans Tidning platsannons nr 37 2013
Kyrkans Tidning plats nr 39 2013
Kyrkans Tidning plats nr 41 2013
Kyrkans Tidning plats nr 42 2013
Kyrkans Tidning plats nr 43 2013
Kyrkans Tidning plats nr 44 2013
Kyrkans Tidning plats nr 45 2013
Kyrkans Tidning plats nr 46 2013
Kyrkans Tidning plats nr 47 2013
Kyrkans Tidning plats nr 48 2013
Kyrkans Tidning plats nr 50 2013
Kyrkans Tidning plats nr 51/52 2013
Kyrkans Tidning plats nr 1 2014
Kyrkans Tidning plats nr 2 2014
Kyrkans Tidning plats nr 3 2014
Kyrkans Tidning plats nr 5 2014
Kyrkans Tidning plats nr 6 2014
Kyrkans Tidning plats nr 7 2014
Kyrkans Tidning plats nr 8 2014
Kyrkans Tidning plats nr 9 2014
Kyrkans Tidning plats nr 10 2014
Kyrkans Tidning plats nr 11 2014
Kyrkans Tidning plats nr 12 2014
Kyrkans Tidning plats nr 13 2014
Kyrkans Tidning plats nr 14 2014
Kyrkans Tidning plats nr 15 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Plats 2014
Kyrkans Tidning plats nr 18 2014
Kyrkans Tidning plats nr 19 2014
Kyrkans Tidning plats nr 20 2014
Kyrkans Tidning plats nr 21 2014
Kyrkans Tidning plats nr 22 2014
Kyrkans Tidning plats nr 23 2014
Kyrkans Tidning plats nr 24 2014
Kyrkans Tidning plats nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.