Sidan 1 i Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011

TORSDAG 1 DECEMBER 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 48 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Växjö stifts digitala adventskalender I dag är det premiär för Växjö stifts digitala adventskalender. Tanken är att du från Växjö stifts webbplats klickar dig fram till dagens lucka, från den första december och fram till julafton. Bakom varje lucka döljer sig ett av biskop Jan-Olofs Johanssons vykort från herdabrevet, de personliga berättelserna. För dem som redan är bekanta med herdabrevet kommer extramaterial med hänvisningar till herdabrevets bibelord att skrivas ut samt en förklaring från Jan-Olof till valet av bibelord. Förutom de 19 vykorten kommer du varje söndag samt julafton att kunna läsa texter av biskopen. Webbadress: svenskakyrkan.se/vaxjostift ’’ i Borås Lätt svenska Jag menar att det är fel att beröva vår kultur det religiösa språket och arvet. Kyrkan är ingen nischverksamhet. ANTJE JACKELÉN biskop i Lund på en heldag för församlingspedagoger. ljusglimt för många Karta och kompass för att komma in i det svenska samhället. Samtidigt en varm mötesplats framför allt för asylsökande. Det vill Svenska kyrkan i Borås vara. En gång i veckan träffas människor från all världens hörn, de flesta flyktingar, i Hässleholmens kyrka i Borås. På plats finns också ett gäng pensionerade lärare som undervisar i lätt svenska. Eva Helge är en av lärarna. Hon har varit med från början. Verksamheten startade för sex år sedan. Det var dåvarande diakonen som drog igång undervisning i lätt svenska. Själv var Eva Helge med i diakongruppen. – DET ÄR ROLIGT att vara med och hjälpa till på ett hörn. Här får jag träffa människor från hela jordklotet, säger hon. Baksidan är när asylsökande får avslag och tvingas återvända till sina hemländer. Många har vistats i Sverige i flera år. En del har barn som är födda här och inte vet om något annat än Sverige. – Det är den jobbiga sidan av engagemanget. Jag vill engagera mig men inser att det finns en gräns, annars tror jag att man går svenskundervisningen lider av. Församlingen driver verksamheten i samverkan med Kyrkornas flyktingrådgivning i Borås och Sensus. – Det är ett självklart engagemang för oss, Bibeln talar om hur vi ska bemöta främlingar; på ett vänligt och gott sätt, säger diakonen Inger Awenlöf. MÅLET ÄR INTE att de som kommer Präst i Skaraborg uppsagd SKARABORG Prästen i Skaraborg som fick en skriftlig erinran av domkapitlet för att ha uppträtt olämpligt under sin tjänstgöring som militärpräst har blivit uppsagd från jobbet som komminister i sin församling. Kyrkorådets ordförande säger i Lidköpingstidningen att det inte enbart är det som hände på Sicilien som ligger till grund för beslutet. ”Det är en samlad bild som vi tagit”, framhåller hon. Prästen själv säger i samma tidning att ”jag är spontan och rak i min kommunikation och det passar inte in i kyrkan” En spontan namninsamling till förmån för prästen har startats. Pensionerade läraren Brita Erlandsson tillsammans med tre av sina elever som sökt sig till Hässleholmens kyrka i Borås för att lära sig lätt svenska och umgås: Asanka Senanayake från Sri Lanka, Patra Nambooze, Uganda och Parvin Kaghazchi, Iran. FOTO: CATHARINA SUNDQVIST sönder inombords. Svenska kyrkan också driver) De flesta som kommer till tis- och svenskundervisning här. dagsförmiddagarna i kyrkan Resten av veckan är mindre rolig. drömmer om uppehållstillstånd. När jag har för lite att göra tar neTre av dem är, Samira Echres, gativa tankar lättare över, säger Aratef Asadian Aratef AsaDe tre första dagarna i dian. och Parvin Kagveckan är roliga... hazchi från Iran. Hon pratar ...Resten av veckan är bra svenska De har varit i Sverige tre, sex resp- mindre rolig. När jag har för lite men säger att ektive ett och ett att göra tar negativa tankar när hon blir lättare över. halvt år. stressad för– De tre första svinner dagarna i veckan är roliga. Då är orden. det vattengymnastik och sömnad Och stress och oro är något som på Hulta (en verksamhet som många av de som kommer till ’’ till förmiddagarna ska lära sig perfekt svenska. Deltagarna får möjlighet att umgås, fika tillsammans och samtidigt lära sig användbar svenska. En del kan redan en hel del. Andra är nybörjare. En del har avancerad utbildning från hemlandet, andra är analfabeter. – Det är väldigt olika förstås, men efter en gemensam genomgång delar vi in oss i mindre grupper och då kan nivån delvis anpassas, berättar Brita Erlandsson, en annan av lärarna som varit med från början. De som kommer hit vill lära sig svenska. Många har överklagat utvisningsbeslut och lever i stor ovisshet. – Inte minst därför är det så viktigt att de får möta andra människor och får något annat att fokusera på än hur det ska gå i framtiden, framhåller Inger Awenlöf. CATHARINA SUNDQVIST FOTO: MARIA LUNDSTRÖM Fokus på World Aids day Världsaidsdagen uppmärksammades i Växjö domkyrka första söndagen i advent dels med musikgudstjänst och dels senare under veckan med seminarium där en rad olika infallsvinklar om migranter och hiv presenterades och diskuterades. I Sverige fokuseras temat för tredje året i rad på stigma och diskriminering av hivpositiva. Årets kampanj från Smittskyddsinstitutet ska medverka till ökad kunskap om hur det är att leva med hiv och därigenom motverka diskriminering och stigmatisering. I världen lever 34 miljoner med hiv. I Sverige bedöms närmare 5 000 personer leva med hiv i dag. I Småland lever över 200 personer med hiv. Öppenhet för samarbete bådar En gång om året är det dags för diakondag. För Ebba är det den första hon är med om. För Janne den sista. Ebba Älverbrandt är nyvigd diakon sedan två månader. Janne Nilsson är stiftsdiakon sedan mer än 14 år, har arbetat med diakoni i 25 år och går i pension inom kort. De möttes på biskopens diakondag i Lund den 15 november. – Det känns upplyftande att alla diakonkollegor samlas. Vilken kraft, det här är en dag jag längtat efter! Som ensam diakon i församlingen är det gott med uppmuntran och intern vägledning, säger Ebba. Hon tycker också att det var inspirerande att den avslutande mässan byggde på Lunds stift vision: Bottna i nåden, skapa i världen. En vision att processa och konkretisera i varje församlings logiskt och religiöst i det samtida och senmoderna samhället? – VI SAMTALADE OM detta i bikupor. Behovet av ett strategiskt diakonat lyftes upp, vilket för mig innebär ett andligt och organisatoriskt diakonalt ledarskap som syftar till det som står i våra vigningslöften: ”...att uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott”. Rent konkret innebär det att diakonens roll, snarare än att i första hand utföra, mer ska handla om att leda frivilliga krafter utifrån deras gåvor och församlingens vision. – Det är viktigt att vi inte fastnar i en sekulariserad diakoni, det vill säga att vi enbart erbjuder en social omsorg utan andliga dimensioner. Som biskop Antje skriver i sin bok, bör vi vara mer av en utmaningsbransch än en underhållningsbransch. Ebba Älverbrandt och Janne Nilsson samlades tillsammans med kollegor och talade om dåtidens, nutidens och framtidens diakoni. lokala sammanhang. Dagen rymde ett panelsamtal utifrån biskop Antje Jackeléns herdabrev. Sedan fanns tid för diakonerna att lyfta angelägna frågor med biskopen. Det handlade om sådant som bilden av kyrkan, Caremakrisen, diakonens och dopets roll samt religionsdialog. Även här lyfte biskopen vikten av stolthet. – Jag är oerhört glad för att ni diakoner finns och bidrar med er professionalitet. Teologie doktor Elisabeth Christensson var inbjuden föreläsare. Hon talade om diakonin som moderniseringsfenomen och avslutade med att ställa en fråga: Vilken roll ska diakonin spela ideo- MARIA LUNDSTRÖM

  Sid 2 - TORSDAG1 DECEMBER 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 48 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.