Sidan 1 i Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011

TORSDAG 27 OKTOBER 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 43 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Höstlovsläger med musikal ”Att vara ängel och flyga runt och göra bus, är kul, men störst av allt är att få vara i Guds hus.” Så lyder de inledande orden i musikalen Ängel utan vingar av Karin Runow, kyrkomusiker i Svenska kyrkan i Sollentuna, körledare, inspiratör samt kompositör av ett flertal körverk. Det är den 28-30 oktober som Sunnerbogården i Hamneda kommer att intas av ett 80-tal sångglada höst- Karin Runow. lovsfirare i åldrarna 7- 14 år, med den geografiska spridningen från hela Växjö stift. Deltagarna är redan bekanta med musikalen, som de övat in med sin kör i respektive församling. – Karin Runow kommer att medverka under lägret där musikalen sätts ihop och sedan framförs i Hamneda kyrka dag två, berättar Patrik Sassersson, arrangör från Växjö stifts kyrkosångsförbund. DET ÄR NU ANDRA gången Kyrkosångsförbundet anordnar körläger för barn och ungdomar. Det första var med Gullan och Dan Bonermark och var uppskattat såväl bland deltagarna som av deras föräldrar. – Alla kände igen deras musik och det var en positiv erfarenhet. Vi hoppas kunna återkomma med dessa musikaliska läger åtminstone vartannat år, hoppas Patrik Sassersson. I årets läger handlar musikalen om den lilla ängeln Gloria, som inte har gått klart änglaskolan ännu och hamnar på jorden och möter flickan Marie, vars tillvaro inte är helt enkel. Musikalen är anpassad för barnkör i åldrarna 7-14 år och innehåller även rollmanus, tips om scenografi och kläder. – Karin är oerhört duktig och en fin inspiratör och hon lyckas fånga ett musikaliskt språk och textlyrik som är lätt för barn och unga att ta till sig, berömmer Patrik. – Att få komma tillsammans och dela körupplevelsen med ett 80-tal andra är stort när man är i dessa åldrar. ’’redan slut?” ”Är det Vi har utgått från frågeställningen om Sverige är på väg att bli mer religiöst och om det i så fall är ett hot eller en lättnad. PRÄSTEN MARKUS HOLMBERG om höstens temakvällar i Katedralkafeét i Uppsala. Lackalänga-Stävie satsar på gudstjänster och lokalt engagemang – På 1960-talet kunde vi anställa hur många som helst. De tiderna är förbi. Vi ska skapa ett engagemang. Människor vill och kan ta ansvar. Om inte gudstjänsten är centrum i församlingslivet måste man fundera ett varv till. Målet är att beröra och skapa delaktighet. Vi som är anställda har uppdraget att driva processen, se och uppmuntra människor att ta del. Det menar Per Svensson, kyrkoherde i Lackalänga-Stävie församling och kontraktsprost i Rönnebergs kontrakt. – Idag är utmaningen att återerövra detta med att vara en levande församling. Ur ett bibliskt perspektiv är det inte de anställda som ska vara församling, det är församlingsborna tillsammans som är församlingen, slår Per fast. – Som kyrkoherde är jag inte nöjd. Det ska man inte vara. Allt går ständigt att utveckla, förbättra och förändra. Samtidigt har jag det bästa arbetet vida omkring. Jag har det bästa på alla plan – det gäller kyrkorådet, anställda och församlingsbor. Det är en lycklig sits att ha. UNDER TOTALT FEM ÅR på 1980talet och 1990-talet var Per missionär i Bloemfontein och Kapstaden i Sydafrika. – Det var betydelsefulla år för mig. En lärdom jag fick med mig från apartheidtiden är att inte hetsa upp sig över saker i onödan. Det kommer en dag imorgon också. På bordet intill de färska bullarna och kaffet ligger det senaste församlingsbladet. Stolt bläddrar Per igenom det och visar. Formgivningen är ren, enkel och tilltalande. – Min prästkollega Hanna är vi- Ett glatt gäng vid församlingshemmet i Lackalänga. Kyrkorådets ordförande Carl Friman, prästerna Per Svensson, och Hanna Mansten med sonen Tage. FOTO: MARIA LUNDSTRÖM sionären och kommer med många av idéerna. Vi skickar ut den till alla och vår ambition är att den ska vara bra, påpekar Per. Hanna är komminister i församlingen sedan fem år. Just som hon omnämnts kommer hon in och slår sig ner vid bordet med sonen Tage i famnen. FÖRSAMLINGARNA I LackalängaStävie är i princip sammanväxta med tätorten Kävlinge. – Det händer mycket i Kävlinge och vi ser ingen poäng i att ta upp konkurrensen med deras digra program. Här finns en kärlek till byarna som är viktig. Vi försöker bygga ett församlingsliv där vi tar fasta på den närheten. Hanna berättar att ett generationsskifte pågår. Nya villor växer upp och barnfamiljerna flyttar in, vilket märks på antalet dop och på att det är fullt hus på babykaféet. Tidigare var bygden ett socialdemokratiskt fäste präglat av en stor yllefabrik. Än idag finns det de som stickar i garn från fabriken. Men nu är det medelklassen och pendlare som sätter sin prägel. Den kyrkliga förankringen har aldrig varit särskilt stark. – Det positiva är att det inte finns några traditioner att slåss emot. I snitt är vi fyrtio som firar gudstjänst men på ”Små & stora gudstjänsterna” kan det vara hundra personer i kyrkan, berättar Hanna och Per. – Häromsistens var det en sexåring som kom fram efter gudstjänstens sista psalm och utbrast: ”Är det redan slut?” Då har man hittat något. Det är ett gott betyg på att det fungerar, tycker Hanna och fortsätter: – Vi fokuserar på gudstjänsten och på att den ska fungera oavsett ålder och antal. Man ska känna igen sig och utformningen är sig lik från gång till gång. Musiken och körverksamheten är också oerhört viktig, säger Hanna och går iväg för att fixa lunchmat till hungrige sonen Tage. MARIA LUNDSTRÖM Stort körprojekt i liten församling År efter år lyckas han tillsammans med sina körer fylla kyrkorna i Långaryds församling. Det är Ricky Burton som under sina åtta verksamhetsår som kyrkomusiker utmanat både sina körer och ortsborna med stora körverk. Och engagemanget är stort. – Det är inte självklart att framföra stora verk på landsbygden. Men genom att förvalta det kyrkomusikaliska arv som finns och genom det engagemang som bland annat de fantastiska kyrkoråden i Långaryd och Reftele ger är det möjligt, förklarar en nöjd Ricky Burton, efter helgens konserter. I år framfördes John Rutters Magnificat och Antonin Dvoraks Te Deum. Medverkade gjorde ett 90-tal körsångare från de tre körerna; Reftele kyrkokör, Gislaveds kammarkör samt Långarydsoch Landeryds kyrkokör. De två solisterna Anders Lorentzon, bas, och Rakel Haskiya, sopran, hämtades från Göteborgs operan. Den fullbelagda symfoniorkestern från Gislaved förstärktes av solist Gloria Joyce Burt på harpa. Under ett års tid har man träffats en gång i månaden för att öva in körverken. – Magnificat är ett färgsprakande verk med spanska och mexikanska influenser och är lättlyssnat. Något som tilltalar de flesta. Te Deum är stort och mäktigt, förklarar Ricky Burton. – De är svåra verk på sitt sätt men det gäller att utmana och förvalta de resurser som finns, påpekar Ricky. – Det är oslagbart på landet. Alla hjälps åt och man har ett stort engagemang, avrundar Ricky Burton. MARIE FRANSSON MARIE FRANSSON

  Sid 2 - TORSDAG 27 OKTOBER 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 43 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.