Sidan 2 i Kyrkans Tidning Stift Nr 41

TORSDAG 13 OKTOBER 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 41 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314, 751 43 Uppsala Tel: 018-68 07 75, Fax: 018-12 45 25 mats.lagergren@svenskakyrkan.se Där alla behövs. Möten med kyrkor med mindre resurser – och så är det med de flesta kyrkor vi från Svenska kyrkan möter – väcker alltid tankar. Den lilla lutherska kyrkan är beroende av var och en av sina medlemmar för att fungera och till och med för att överleva. Alla behövs – på riktigt. MATS LAGERGREN, STIFTSREDAKTÖR Orgelfestival till P A Bergs minne ALUNDA 21-23 oktober arrangeras en orgelfestival till minne av alundabon P A Berg. Han levde mellan 1786 och 1864 och verkade som organist i Alunda. Han var även hedersledamot i Kungliga musikaliska akademien. En jetong i hans namn delas ut till förtjänta organister och vid orgelfestivalen spelar tre organister som tagit emot denna utmärkelse. De tre organisterna är Martin Andrén från Gävle, Katharina Hieke från Torsby och Per-Ove Larsson från Stockholm. Förutom musik bjuds på ett föredrag om P A Berg. Det hålls av Anders Dillmar som är kyrkomusiker i Uppsala. Hela programmet finns på www.svenskakyrkan.se/alunda Unga lutheraner hoppas på förnyelse En grupp ungdomar träffas i en kyrka i Polen. Det är en kväll med mycket sång, en varm gemenskap och diskussioner om hur det är att leva som ung kristen i dag. Det kunde ha varit i nästan vilken svensk ungdomsgrupp som helst. Samlingen inleds med lovsång till gitarr och det är tydligt att det finns klara favoriter i de blå sånghäftena som används av unga lutheraner i Polen. Någon får telefon och ibland är det några som tappas bort och ägnar sig åt något annat än just sången. STÄMNINGEN ÄR ÖPPEN – som så ofta för den som besöker en kyrka i Polen. Det finns också mycket nyfikenhet och efter att de frågat om likheter och olikheter och om jag trivs kommer frågorna som uppenbarligen har legat och grott. Är det sant att homosexuella får gifta sig och hur är det med kvinnor som präster? De vet ju redan svaren och de verkar inte speciellt chockerade när de får bekräftat hur det ligger till. – Det är inget problem, människor måste få leva som de vill, tycker ett par av ungdomarna. Någon menar dock att Bibeln talar om homosexualitet som en synd och en annan tycker att prästyrket nog i alla fall är förbe- Seminariedag om Estland UPPSALA Lördagen den 22 oktober arrangeras en informations- och inspirationsdag om dagens Estland. Dagen innehåller bland annat frågor om det sociala och juridiska skyddsnätet ut och vilken hjälp och stöd stat och kommun ger till enskilda ester i trångmål. Vad kan vi bäst göra från vårt håll i Sverige som ideella organisationer? Det blir även tips och nya idéer om hur vi kan utveckla våra vänförsamlingskontakter från rent bistånd till ömsesidigt och givande vänskapsförhållande. Dagen avslutas med svensk-estnisk mässa i Samariterhemmets kyrka. Bland gästerna märks ambassadråd Kattri-Helina Põld från Estniska ambassaden i Stockholm och kyrkoherde Patrik Göransson från S:t Mikaels församling i Tallinn. För mer information och anmälan, kontakta Mikko Peltola, mikko.peltola@svenskakyrkan.se Mycket sång och musik i gudstjänsten när de polska ungdomarna själv får bestämma. FOTO: MATS LAGERGREN hållet mannen. Det finns även en tveksamhet utifrån farhågan hur den katolska kyrkan skulle reagera. DET ÄR INTE SÅ LÄTT ATT vara ung och troende lutheran i Polen även om det är betydligt bättre här i den södra delen av landet. – Här finns det gott om lutheraner. På andra håll är det betydligt mer ensamt. Tro är inget man pratar så mycket om i skolan och därför är ungdomsgruppen viktig. Det är en god stämning och det är tydligt att de trivs i sin kyrka men visst skulle de önska en del förändringar. – Man borde anpassa gudstjänsten så att den bättre passade för ungdomar, till exempel mer musik, fler instrument och en uppdaterad psalmbok. – Det är tråkigt för unga människor, säger någon men menar samtidigt att kyrkan måste vara både för unga och för gamla. De önskar också att det skulle finnas mer samarbete mellan kyrkorna i Polen. – Det behövs mer ekumenik, särskilt för oss eftersom vi är en så liten kyrka. MATS LAGERGREN Vänner i samtal om svåra frågor Uppsala stift möter sin polska vänkyrka i ett samtal om tro. Det som bränner mest är frågan om samkönade vigslar. Efter en försiktig inledning med frågor om medlemmar som lämnar kyrkan och den framtida ekonomin ökar intensiteten när frågan om äktenskap för homosexuella kommer upp. För den Evangelisk-lutherska kyrkan i Polen har det här varit en svår fråga och de har även ansatts från den katolska kyrkan sedan Svenska kyrkan tog det här steget. – VI HAR SAMTALAT om detta i fyr- Teologifestival även för barnen STIFTET Fyra månader innan Teologifestivalen har många redan anmält sig men det finns fortfarande rum för många fler. För att underlätta för barnfamiljer ordnas i samarbete med Vindhemskyrkan denna gång en särskild barnfestival. Medan föräldrarna deltar i festivalens program ordnas speciella aktiviteter för barn i åldrarna 3-12 år. Mer information finns på www.svenskakyrkan.se/teologifestivalen. – Vi har fått en fråga till vår synod – motsvarande kyrkomötet – och det kommer nog att sätta i gång diskussionen hos oss men det är inte troligt att det nu kommer till något beslut, säger Marian Niemiec, pastor i Opole. DET INLEDANDE SAMTALET fortsätter i mindre grupper och där diskuteras även hur modern kommunikation kan vara ett hjälpmedel och vilka frågor som i dag är mest utmanande för kyrkan. En eftermiddag går fort och alla är överens om att det skulle behövts längre tid, men att det är viktigt att samtalet har inletts. – Det är första gången vi har talat så öppet om homosexualitet i vår kyrka, säger Anna Wrzesinska från Warszawa och en av dem som arrangerat det här mötet. Intensivt talande och lyssnande när vänkyrkor möttes kring viktiga frågor. FOTO: MATS LAGERGREN tio år och de flesta av oss var ense om att det skulle finnas samma möjlighet för homosexuella par, säger Britt-Louise Agrell från Uppsala och ledamot i kyrkosty- relsen. Hon sitter med i den panel som inleder debatten. BO JOHANSSON från Hälsingtuna fyller på med en kort resumé om den teologi som ligger bakom be- slutet. – Äktenskapet är ett skydd för individen och för kärleken. I vår lutherska tradition är äktenskapet inte ett sakrament utan ett uttryck för Guds omsorg. MATS LAGERGREN

Sid 1 - TORSDAG 13 OKTOBER 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 41 FRÅN STIFTEN På den här sidan   Sid 3 - TORSDAG 13 OKTOBER 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 41 FRÅN STIFTEN På den här sidan  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.