Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011

TORSDAG 29 SEPTEMBER 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 39 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Mässa inspirerad av Bob Dylan UPPSALA STIFT Bob Dylan har inspirerat och berört en hel värld med sin musik i mer än fem årtionden. Nu kombinerar Uppsala domkyrka och musikern Thomas Cervin hans musik med en mässa kallad Knockin’ on heaven’s door, skriver församlingen i ett pressmeddelande. Bakom idén att fira mässa med Bob Dylans musik som grund står komminister Markus Holmberg och inte minst Thomas Cervin, musiker med ett genuint intresse för Dylans musik och texter. – Det är ett stort privilegium för mig och mitt band att få tolka en artist som är älskad av så många, säger Thomas Cervin. – Man kan hitta texter och reflektioner om existentiella frågor i oväntade sammanhang, inte minst inom popoch rocklyriken, säger Markus Holmberg. – Texter i det sammanhanget kan vara enklare att ta till sig än det traditionella kyrkliga språket. ’’ mot fördomar Murbräcka Vi hoppas att GIP, Svenska kyrkans gemensamma it-plattform, blir ett smidigare sätt att hantera it-frågorna – allt från inköp till supportärenden i församlingen. KRISTINA BERLIN, kyrkoherdei Löberöd, Lunds stift Studentprojekt vill skapa låga trösklar Hur synliggör man Svenska kyrkan för studenter och hur hittar man nya kanaler för att nå dem? Det är centrala frågor för projektet Det trodde du inte. Projektets namnval är det första man blir nyfiken på och det är meningen. LUNDS STIFT – Vi vill tränga bortom alla fördomar som finns om kyrka och religion. Vi vill överraska och visa att det är låga trösklar och högt i tak i kyrkan. Det går jättebra att vara glad och skratta i kyrkan, säger Anna Svensson Melin, till vardags präst i Östra torns församling i Lund. – Allt vi gör bottnar i studenternas egna önskemål som kom fram genom den enkät som genomfördes våren 2010. Det de efterlyser från kyrkans håll är mer närvaro, mer glädje och lägre trösklar, slår projektledarna fast. DEN WEBBASERADE ENKÄT som bildar utgångspunkt för projektet skickades ut till studenter i åldrarna 19-25 år i Lund. Syftet var att få veta mer för att kunna skapa en dialog och en relation till studenten. Var kan kyrkan och studenten mötas? Hur kan dialogen föras? Vilken relation kan man ha till varandra? Vad längtar studenten efter? Hur ser man på andlighet? Hösten 2011 har projektet kommit in i en genomförandefas. Färgglada affischer runt om i staden vittnar om aktiviteter. –Vi tänker göra tisdagarna till vår dag. Framöver blir det nedslag i studentvärlden i Domkyr- Prästen Anna Svensson Melin, informatören Kristina Strand Larsson och prästen Josefin G Andersson leder projektet Det trodde du inte, som riktar sig till studenter vid Lunds universitet. FOTO: MARIA LUNDSTRÖM Nyhembygdskalender släppt VÄXJÖ STIFT I år är det sista chansen att köpa ett exemplar av Växjö stifts hembygdskalender. Nästa år byter publikationen nämligen namn med största säkerhet, till Växjö stiftskalender. Hembygdskalendern 2011/2012 släpptes förra veckan och innehåller artiklar bland annat om biskop JanOlof Johansson. Kyrkoherden Magnus Möller och kamreren Ingemar Petersson i Värnamo församling har skrivit en gemensam artikel om att ekonomi och teologi hör ihop, Martin Giertz har bidragit med en artikel om prästgårdarna som kulturbärare och kyrkvaktmästaren Elof Petersson har skrivit om Källa kyrka på Öland. Kalendern innehåller flera andra artiklar och som vanligt en bildkrönika som visar ett axplock av alla händelser i stiftet under året. kan, församlingar i Lund, på universitetet och på gator och torg, berättar informatören Kristina Strand Larsson. Projektet bärs av många, både inom och utanför kyrkan, där basen är Lunds kyrkliga samfällighet och de lokala församlingarna. Det bedrivs i öppen samverkan med en rad aktörer på universitetet, ute i samhället och i kyrkan för att nå så brett som möjligt. – Vi har jobbat mycket det senaste året med att förankra, det är viktigt att få med alla på tåget. Det som förvånar mig är att vi tagits emot med öppna armar i så många olika sammanhang, konstaterar prästen Josefin G Andersson. ● FAKTA Det trodde du inte Projektet fortskrider till och med våren 2013 och utvärderas under hösten 2013. Projektet är beställt av Lunds kyrkliga samfällighet som är delfinansiär. Huvuddelen av kostnaderna täcks genom Kyrkostyrelsens riktade utvecklingsstöd, KRUS. Syftet med stödet är att främja nydanande utvecklingsarbete bland unga. men också exempelvis biografen Kino och Humorfestivalen. I höst har man bland annat ordnat filmvisning och bjudit in till stå-upp i Domkyrkan. På gång är sådant som lunchkörer på institutioner, pilgrimsvandringar och fler studentkvällar med film, samtal och spännande gäster. ALL INFORMATION, bilder med Universitetsvärlden med dess institutioner och nationer är självklara samarbetspartners mera kring projektet läggs ut på en facebooksida döpt till dettroddeduinte. I skrivande stund gillar över 75 personer sidan. Så sent som i tisdags bjöd man in till en studentkväll kring ”Jakten på lycka” med Bob Hansson, Ann Heberlein och Bengt Brülde. MARIA LUNDSTRÖM Ekumenisk kyrkoturné lyfte likheter och skillnader Nio kyrkor på mindre än tio timmar, det fick deltagarna i den ekumeniska pilgrimsvandringen i Huskvarna uppleva den 17 september. VÄXJÖ STIFT När Huskvarna fyllde 100 år tyckte Karin Grännö, komminister i Hakarps församling, att kyrkan borde bidra med någonting till firandet. Hon kläckte då idén att ordna en gemensam pilgrimsvandring med alla kristna samfund på orten. Huskvarna kristna samarbetsråd nappade på förslaget och den 17 september arrangerades en vandring mellan alla Huskvarnas kyrkor. Ett 40-tal vandrare från de och vid några tillfällen blev det även fika och lunch. – Vi placerade ut ”hållplatsskyltar” utmed den väg vi skulle vandra i förväg där vi annonserade att ”här kommer pilgrimståget passera, välkommen att haka på”, berättar Karin Grännö. HON BERÄTTAR ATT HON fått väldigt Missionskyrkan var en av de åtta kyrkorna i Huskvarna som pilgrimsvandrarna besökte. FOTO:PELLE HELLSING olika samfunden slöt upp. Pilgrimsvandrarna besökte Hakarps kyrka, Allianskyrkan, Missionskyrkan, Frälsningsarmén, Pingstkyrkan, Svenska kyrkan i Huskvarna, Livets Ord, Kungsporten och Svenska kyrkan på Öxnehaga. Vandrarna stannade till en stund i varje kyrka för en presentation och en kort andakt, positiv respons på pilgrimsvandringen och att hon är nöjd med uppslutningen. – De olika samfundens specifika egenheter kom fram, vilket ju var lite av meningen, samtidigt som det som förenar oss tydligt lyftes fram, vår gemensamma tro på Jesus Kristus, Guds son, säger Karin Grännö. CHARLOTTE GRANROT FRENBERG

  Sid 2 - TORSDAG 29 SEPTEMBER 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 39 UPPSALA STIFT Stiftets hus,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.