Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011

TORSDAG 22 SEPTEMBER 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 38 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. ’’ mod att ”Det krävs Vi diakoner måste våga vara mer profetiska och peka på det som inte står rätt till. ELINN LEO, diakon i centrala Malmö Mässkläderna, som skänkts till Björklinge, är sydda av Ingvar Apelgårdh. FOTO: BRITT ANDERSSON se den andre” VÄXJÖ STFT – Genom att se Bröder skänkte textilier till kyrkan UPPSALA STIFT Bröderna Erik och Ingvar Apelgårdh har skänkt till Björklinge kyrka nya mässkläder, skriver församlingen i ett pressmeddelande. Bröderna har barndomsanknytning till Björklinge församling, då de är ättlingar till Bror Hjorth och har tillbringat många stunder vid Långsjön i Bror Hjortsh sommarhus. Mässkläderna är sydda av Ingvar Apelgårdh. . den andre får vi också syn på oss själva. Vi är alla Abrahams barn – vi är alla människor. Det var biskop Jan-Olof Johanssons budskap när han predikade för riksdagens och regeringens ledamöter förra veckan. – Det är lika bra att jag erkänner det direkt, jag är höjdrädd. Så inledde biskopen sin predikan förra torsdagen. Från den mycket högt belägna predikstolen i Storkyrkan i Stockholm blickade han ut över riksdagens och regeringens ledamöter, kungafamiljen och andra gäster. Storkyrkan inbjuder varje år till gudstjänst i samband med Riksmötets öppnande. I år hade domprost Åke Bonnier valt att bjuda in biskop Jan-Olof att hålla predikan. – Valet föll på honom bland annat för att han är en tämligen ny biskop och för att han är engagerad i interreligiösa frågor bland annat genom sitt engagemang i Svenska Jerusalemsföreningen, säger Åke Bonnier. GUDSTJÄNSTEN HADE nämligen interreligiösa inslag, en imam och en rabbin medverkade genom att läsa texter ur Koranen respektive Psaltaren. Storkyrkan bjuder sedan 2007 in företrädare för andra religioner vartannat år och vartannat år representanter för andra kristna Kvidinge satsar på fylld kyrka LUNDS STIFT Söndagen den 25 september klockan 10 ger sig Kvidinge församling på att göra det omöjliga: Fylla den stora kyrkan. 400 gudstjänstdeltagarna är målet. Det blir en vanlig högmässa helt utan dragplåster i form av kända artister eller andra dragplåster, berättar kyrkoherde och kontraktsprost Alf Fors. Idén kommer från Danmark. Sedan i vintras jobbar församlingen med att nå ut via vykort och t-shirts med mera. Biskop Jan-Olof Johansson gör sig redo att klättra upp i predikstolen i Storkyrkan och tala till riksdags- och regeringsledamöter samt inbjudna gäster. FOTO:JACOB ZETTERMAN Bakläxa för Boråsfullmäktige SKARA STIFT Domkapitlet har upphävt beslutet att avyttra Norrmalmskyrkan i Borås. Upphävandet grundar sig på fel som gjorts i handläggningen. I sin bedömning konstaterar domkapitlet att kyrkofullmäktige tydligt ska ange att församlingen gett sitt godkännande. Om det inte finns något godkännande ska man i stället ange de särskilda skäl som gör att beslutet ändå fattas. Denna punkt saknas. Domkapitlet konstaterar också att kyrkofullmäktige beslutat att avyttra kyrkan. Just ordet avyttra strider mot kyrkans regelverk. Där heter det att en kyrka ”tas ur bruk” och det finns särskilda regler för detta. samfund. I fjol, när biskop Eva Brunne predikade, reste sig Sverigedemokraternas ledamöter och gick ut ur kyrkan. I år satt de kvar på sina platser, men partiledaren Jimmie Åkesson skrev i en debattartikel att han kände sig illa till mods över att det bjudits in företrädare för andra religioner till gudstjänsten. – Den som är trygg i sin egen tro vågar stå för sin tro och gå andra till mötes. Samverkan är en konsekvens av kristen tro, inte en kompromiss, säger biskop Jan-Olof Johansson om Sverigedemokraternas kritik. Han menar att det är en viktig fråga att bygga broar mellan människor, oavsett tro och tradition. – Inte minst sommarens tragiska händelser i Norge och tioårsdagen av terrorattackerna i New York påminner oss om hur viktigt det är att se varandra som människor och att vi hör samman på denna jord, säger biskopen. DET VAR OCKSÅ ett tema som han återkom till i sin predikan. För hur var det nu med höjdrädslan. Jo, biskopen hade valt att utgå från bibeltexten om den kortväxte tullindrivaren Sackaios, som klättrade upp i ett träd för att få syn på Jesus. Huruvida Sackéus var höjdrädd eller inte förtäljer inte historien, men det man vet är att mötet med Jesus förändrade hela Sackaios liv och livssyn. Han tog beslutet att skänka hälften av allt han ägde till fattiga och att ge fyrdubbelt tillbaka åt den han lurat på pengar. – Det krävs mod att klättra upp och våga se den andre. Men när vi gör det kan det förändra både oss själva och världen, säger biskop Jan-Olof Johansson. CHARLOTTE GRANROT FRENBERG Förtryckt kyrka 400 år När Lutherska kyrkan i Ingermanland nyligen firade 400 år var Inkeri Peterson från Hjo på plats och hyllningstalade. SKARA STIFT Hon påminde om den dramatiska nutidshistorien, från stalinismens försök till utplåning till dagens växande kyrka. Inkeri Peterson är ordförande i Sveriges ingermanländska riksförbund och med rötter på sin fars sida i Ingermanland. Landskapet Ingermanland ligger vid Finska Viken och tillhörde Sverige under stormaktstiden. År 1611 kom en finsk luthersk präst till Ingermanland och bildade en församling, därav årets 400-årsjubileum. – Det har varit en mängd firanden hittills under året. Det första var i huvudkyrkan i S:t Petersburg, berättar Inkeri Peterson. Dit kom även representanter för ryska makthavare. Företrädare för duman fanns på plats liksom sändebud för premiärminister Putin och president Medvedev. De lovade alla bot och bättring. – Det är stort med tanke på Sovjettiden då kyrkor förstördes och revs och religionsutövning förbjöds, framhåller Inkeri Peterson. I DAG OMFATTAR den lutherska av myndigheterna som ett stift: En enorm yta med runt 15 000 medlemmar fördelade på cirka 100 församlingar. INKERI PETERSON HAR besökt Inger- kyrkan i Ryssland inte bara Ingermanland utan hela Ryssland. För 19 år sedan erkändes den manland ett 40-tal gånger sedan 1964. Om sina erfarenheter från dessa resor och om hur den lutherska kyrkan i landet rest sig ur askan talade hon om vid jubileet. – Det känns så fantastiskt att den lutherska kyrkan i Ingermanland kan fira 400-årsjubileum efter alla år av förtryck och att ryska makthavare fanns med under firandet, framhåller Inkeri Peterson. CATHARINA SUNDQVIST Den nyrenoverade lutherska kyrkan i centrala S:t Petersburg, S:ta Maria. Under Sovjettiden, framför allt under Stalins styre, revs och förstördes de flesta kyrkor i landet.

  Sid 2 - TORSDAG 22 SEPTEMBER 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 38 UPPSALA STIFT Stiftets hus,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.