Sidan 2 i Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011

TORSDAG 15 SEPTEMBER 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 37 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314, 751 43 Uppsala Tel: 018-68 07 75, Fax: 018-12 45 25 mats.lagergren@svenskakyrkan.se Nicka till.Visst hände det förr att trötta människors huvud föll framåt när de mitt i steget tog sig en liten lur. I dag syns samma rörelse betydligt oftare men då är det troligare att det är för att på sin smarta telefon kolla eposten, skicka ett sms eller se hur det rör sig på Facebook. Nya leksaker skapar nya rörelsemönster. MATS LAGERGREN, STIFTSREDAKTÖR Besök av irländsk schlagerkung HÄLSINGLAND Den irländska schlagerkungen Jonny Logan gästar kyrkorna i Hälsingland under sin Sverigeturné, skriver Hudiksvalls Tidning. I början av oktober sjunger han i kyrkorna i Bergsjö och Färila och det blir även ett framträdande i Bollnäs konserthus. – Jag har aldrig uppträtt i kyrkor förr, så först trodde jag att det var en speciell repertoar man måste sjunga, säger Jonny Logan. Han har dock blivit lugnad av bandet Rosarna som är med på turén och som har berättat att han kan göra sina egna låtar likaväl som de irländska folksånger som ingår i repertoaren. Bibelns bilder berör Utställning i Lövstabruk lyfter fram Bibeln Många äldre minns bilder från den stora familjebibeln som gav liv åt berättelserna. En ny generation bibelläsare får samma möjlighet genom Karin Anshelms illustrationer som nu visas i Lövstabruk. – Människor är trötta på att sitta i tv-soffan och titta på folk som tjafsar, säger Birgitta Östlund. Vi sitter i kulturföreningens lokaler i Lövstabruk där vi omges av Karin Anshelms illustrationer till Bibel 2000. Kulturföreningen ordnar varje år en utställning och den här gången är det Bibeln som uppmärksammas. – Vi hade i fjol ett par av bilderna och då väcktes idén till årets utställning, fortsätter Birgitta Östlund och berättar att de har 42 av de 79 bilder som finns som illustration till Bibelns böcker som har blivit några fler med de apokryfiska skrifternas återkomst. Här visas bilderna i större format och det finns en mängd detaljer som nu bättre kommer till sin rätt. – Det är mycket personligt och det finns både humor och en stor lekfullhet i bilderna, säger Birgitta Östlund HON VISAR på berättelsen om Su- Långhundra kyrka får nytt stentak KNIVSTA Taket på Långhundra kyrka håller på att renoveras, skriver Knivstabygden.se. Kyrkan är den enda inom Knivsta pastorat med skiffertak. Bergarten skiffer har lång hållbarhet och det kommer att ta lång tid innan det är dags att byta igen, enligt pastoratets kamrer Lacka Linder. Långhundra kyrka är byggd av gråsten. Kyrkans västra del är den ursprungliga och härrör från 1100-talet. Nu är det sakristian och vapenhuset som får nya skiffertak. Det är även tänkt att långhusets tak ska få nytt skiffer. Men när det kan ske är oklart. De nu pågående arbetena med Långhundra kyrka ska vara klara före vintern. Till och med fåren spetsar öronen och sträcker på sig när änglarna sjunger om den nyfödde frälsaren. FOTO: MATS LAGERGREN mot den ytlighet som i så hög grad präglar vår samtid. – Det finns ett behov av att prata om väsentligheter. Hit kan man komma och prata om stora saker, livet, kunskapen och kärleken utan att för den skull behöva vara intim. I KONST, litteratur och musik finns den andlighet och spiritualitet som Birgitta Östlund menar ofta saknas i kyrkan. – Det säger jag fast jag är kyrkvärd och att jag tjänstgör med glädje. – Sekulariseringen är en kraft i hela världen. Det är mitt och andras ansvar att göra något åt det, jag kan inte skylla på någon annan. BILDERNA HÄNGER kvar och under hösten kan församlingar ta del av den och höra berättelserna bekom bilderna. Under sommaren har det även varit föredrag där naturvetare, teologer och skönlitterära författare har talat om sin relation till Bibeln och till bilderna. – Oavsett hur sekulariserade vi sanna i badet där man i buskarna kan ana de lystna ansiktena på de män som kom för att kika på den badande kvinnan. Det är anspråkslösa lokaler längs den gamla bruksgatan men det är en förening med stora anspråk som vill vara ett motgift är har vi präglats av de här bilderna och då är kunskap så viktig, säger Birgitta Östlund som i sin barndom mötte och påverkades av bilderna i Dourés Bibel. – De har följt mig genom hela livet och jag minns ännu när jag första gången såg bilden av Noas ark och vattnet som fortsatte att stiga. Nu finns nya bilder som öppnar för samtal och eftertanke och som kanske lockar nya människor att närma sig Bibeln. MATS LAGERGREN Dopvandring genom staden GÄVLE Vid tre tillfällen i början av september ordnades dopvandringar genom staden, skriver Gävle Heliga Trefaldighet på sin hemsida. Vandringen kopplar ihop två olika storheter: staden och dopet. Men var finns Gud i staden? Bland bilar, avgaser, affärer och gallerior? Eller finns Gud bara innanför kyrkans tjocka murar? Det är nog inte bara så och det är tanken som följer med vandrarna ut i staden och till de många skulpturer som finns där. Vandringarna började och slutade i Heliga Trefaldighets kyrka och leddes av Bengt Danielsson som är en av församlingens präster. Bra för ekonomin och tillgängligheten Uppsala stift erbjuder en gemensam lösning för IT och telefoni. Projektledaren Bo Lydén ser fram emot en bättre samordning. – Det grundläggande är att skapa en teknisk plattform som möjliggöra för samverkan mellan församlingarna, säger Bo Lydén som är anställd för att samordna telefoni och IT i Uppsala stift. Behovet har vuxit fram eftersom varje församling i dag står för sina egna tekniska lösningar och egna upphandlingar. Med en större samverkan finns stora vinster att göra, både när det gäller ekonomi och tillgänglighet. – I mindre församlingar svarar man i telefon ett par timmar på förmiddagen en eller två dagar i veckan. Med ett gemensamt Bo Lydén. system skulle man kunna hjälpa varandra och den som ringer får tala med en människa i stället för en telefonsvarare. Det är naturligt att i första hand tänka att det blir ett samarbete mellan grannförsamlingar men tekniskt finns inga sådana begränsningar. I Stockholms stift, som redan har en gemensam lösning, går stiftet in som resurs vid till exempelvis sjukdom. Den moderna tekniken kopplar samman fast telefoni med mobiltelefoni viket gör att alla nås på sitt nummer oavsett om hon eller han är på plats på sitt kontor. Och den som ringer behöver aldrig betala mer än lokaltaxa. – Det finns även en gemensam lösning för IT, säger Bo Lydén och berättar att även den bygger på samverkan. I stället för att var och en har alla program i sin dator samlas resurserna i en gemensam server som användarna sedan kopplar upp sig emot. – Där blir underhållet den stora vinsten. I stället för att underhålla datorerna lokalt hamnar det mesta på servern och det sköts centralt. Att på det här sättet samverka kan även innebära stora ekonomiska vinster då Svenska kyrkan kan göra gemensamma uppköp och uppträda som en stor kund. Under de kommande åren används en del av det riktade församlingsstödet till detta projekt där Bo Lydén fungerar som projektledare. I oktober och november erbjuds en rad informationsträffar på olika platser i stiftet, under våren genomförs en grundlig behovsinventering och sedan påbörjas införandet under hösten 2012. För mer information och uppdatering om projektet hänvisas till www.svenskakyrkan.se/uppsalastift/gip MATS LAGERGREN

Sid 1 - TORSDAG 15 SEPTEMBER 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 37 FRÅN STIFTEN På den här sidan   Sid 3 - TORSDAG 15 SEPTEMBER 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 37 SKARA STIFT Stiftskansliet,  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.