Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011

TORSDAG 15 SEPTEMBER 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 37 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Utställning om känd gravöppning SKARA STIFT Den 5 oktober 13 november pågår en utställningen i Skara domkyrka om öppnandet av Magnus Ladulås grav. I utställningen presenteras gravöppningen och resultaten som hittills framkommit. De gravlagda individerna presenteras var och en för sig; vilka sjukdomar de haft, hur länge de levde och vilken historisk person de kan ha varit. Vid vernissaget den 5 oktober håller fil.dr. Maria Vretemark föredrag med titeln ”Mitt möte med Magnus Ladulås”. Det var i våras som Magnus Ladulås grav i Riddarholmskyrkan öppnades. Bakom gravöppningen står ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt och en mängd olika undersökningar gjordes och ny kunskap tillförs. Utställningen är ett samarbete mellan Stockholms medeltidsmuseum och Kungliga Husgerådskammaren. ’’ kyrkbacke” ”Vår tids Da Vincikoden är spännande skriven även om teologin är befängd. HENRIK LINDESKOG, kyrkoherde i Rommele i Skara stift har skrivit en kristen spänningsroman för ungdomar – Facebook är ett socialt kitt och ett strategiskt verktyg som ger er i kyrkan otroligt många möjligheter. LUNDS STIFT – Det heter ju ”Gå ut och gör alla till lärljungar”, lade Brit Stakston till när hon föreläste på Ystadskonferensen i förra vec-kan. Denna ljumma höstdag har kyrkoherdar och förtroendevalda från Lunds stift samlats till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations traditionella septemberkonferens. Förutom frågor kring miljö och energieffektivisering lyfte dagen just sociala medier, alltifrån arbetsgivarperspektivet till de möjligheter som finns. Nätvärlden är föränderlig, sociala plattformar kommer och går men de är här för att stanna. DET ÄR LÄTT att publicera sig, gratis, och det som publicerats lever länge. Till fördelarna hör att vi delar kunskap och att det finns en kraft i att vara många, oavsett om det gäller att peka på företag som beter sig illa eller en politisk regim som är korrupt. – Att vi hjälper varandra och påverkar digitalt kan förändra världen. När det talas om en kommunikationsrevolution är det inte fel. Vad stryptes först under de dramatiska dagarna i Egypten? Jo, Facebook och twitter. 23 års förtryck raserades på två månader, konstaterar Brit. För kyrkans del då? – Hur bra er webbplats än är så vaknar man inte precis och går in på svenskakyrkan.se. Men ni vill ju dela med er, synas och finnas där människor finns. Då måste ni också agera i de sociala medier som är vår tids kyrkbacke. Brit tycker att det är en chans för kyrkan att ta plats, vara till- Dopvandring genom staden UPPSALA STIFT Vid tre tillfällen i början av september ordnades dopvandringar genom staden, skriver Gävle Heliga Trefaldighet på sin hemsida. Vandringen kopplar ihop två olika storheter: staden och dopet. Men var finns Gud i staden? Bland bilar, avgaser, affärer och gallerior? Eller finns Gud bara innanför kyrkans tjocka murar? Det är nog inte bara så och det är tanken som följer med vandrarna ut i staden och till de många skulpturer som finns där. Vandringarna började och slutade i Heliga Trefaldighets kyrka och leddes av Bengt Danielsson som är en av församlingens präster. Vad är det? Hur gör man? Webbentusiasten och mediestrategen Brit Stakston guidade i det sociala landskapet på nätet. FOTO: MARIA LUNDSTRÖM gänglig, möta svåra frågor utanför pastorsexpeditionens öppettider och öka på människors engagemang. Bara genom ett enda klick, genom att få människor att trycka på gillaknappen kan man nå många nätverk. – Det finns en enorm kraft i nätverken och vi har ett stort förtroende för det som våra vänner och bekanta rekommenderar eller delar med sig av. BANKER, MYNDIGHETER, företag – ler och svarade på frågor. I dag bloggar, facebookar och twittrar människor i alla åldrar. Den kategori användare som ökar mest just nu är 55-plussarna. Facebook är störst med 4,4 miljoner svenska användare. 50 procent loggar in varje dag och är aktiva två gånger dagligen. BLOGGAR KALLAR Brit för diaman- som opinionsbildare, journalister, lärare och företag. Det går att följa vem som helst som twittrar som man är intresserad av och det finns en del aktiva i Svenska kyrkan. I Helsingborg finns prästen Björn Kjellström, som kallar sig för @betraktaren. Björn fanns på plats i Ystad och twittrade förstås under tiden konferensen pågick. BRIT AVSLUTAR med att undra hur allt fler ser nyttan och använder sig av Facebook i sin kommunikation. Direktkontakten ger trovärdighet. SAS Facebooksida blev till exempel navet när det isländska askmolnet satte stopp för trafiken. Här ordnade man snabbt bilpoo- ten i de sociala medierna. Hon ger också en snabblektion i twitter som är ett kort meddelande på 140 tecken, som lyfter aktuella frågor och skapar nyheter. Det är svårare att lära sig, det finns cirka 200 000 konton i Sverige, men de som är aktiva tillhör betydelsefulla kategorier Jesus och Martin Luther King skulle ha förhållit sig till de nya medierna. I somras gav pastorn Jesse Jackson henne svaret. Självklart hade de sociala medierna varit bådas plattform sade han med glöd i blicken. MARIA LUNDSTRÖM Film om till tro nu på webben VÄXJÖ STIFT En film om till tro finns nu på webbplatsen www.tilltro.nu. Filmen är en introduktion till konceptet till tro med biskop Jan-Olof Johansson. Den är sex och en halv minut lång och går igenom de fem olika fokusområdena. Till tro är ett koncept som syftar till att stärka och utveckla Växjö stift och dess församlingar. Tar sikte på kyrkan som besöksmål Ett nytt projekt tar sikte på kyrkorna i Sjuhäradsbygden som besöksmål. SKARA STIFT Hedareds stavkyrka är redan ett känt och väl fungerande besöksmål i Skara stift och Sjuhäradsbygden. Nu ska en förstudie göras om fler kyrkor i Skara respektive Göteborgs stift kan utvecklas som besöksmål. Pengarna kommer från EUfonden för landsbygdsutveckling. Anna Theander som arbetar både för Svenska kyrkan och turistnäringen är projektledare. Under hösten ska hon göra en förstudie för att ta reda på hur det ser ut bland de omkring 150 kyrkor som finns i området som omfattar kommunerna Borås, Vårgårda, Herrljunga, Ulricehamn, Bollebygd, Mark, Svenljunga och Tranemo. – Finns intresse från tillräckligt många församlingar så kan det bli ett längre och större projekt nästa år. Betydligt fler människor besöker kyrkor som turister och dylikt än som söndagsgudstjänstbesökare, berättar hon. Det betyder att även icke kyrk- ’’ Det handlar om att locka fler att upptäcka våra vackra kyrkor och om att göra kyrkorummet tillgängligt. ➥STIFTSSIDAN PÅ NÄTET: www.kyrkanstidning.se/ stiftssidor/ ligt aktiva medlemmar och icke medlemmar är intresserade av kyrkan som kulturarv, traditionsbärare och som en plats att slå sig ned i en stund och kanske tända ett ljus eller dylikt. – Det handlar om att locka fler att upptäcka våra vackra kyrkor och om att göra kyrkorummet tillgängligt, och det gäller inte enbart medeltida kyrkor utan även nyare kyrkor som till exempel har speciella målningar, arkitektur eller ligger i en spe- Anna Theander. ciell bygd. Förhoppningen är att landsbygden kan utvecklas genom att i det här fallet Svenska kyrkan, föreningsliv och mindre enskilda näringsidkare samverkar. CATHARINA SUNDQVIST

  Sid 2 - TORSDAG 15 SEPTEMBER 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 37 UPPSALA STIFT Stiftets hus,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.