Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 33 2011

TORSDAG 18 AUGUSTI 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 33 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Lina Sandell-dag firades VÄXJÖ STIFT Närmare 250 personer tog plats i Fröderyds kyrka i Lannaskede församling när Lina Sandell-dagen firades den 7 augusti. Vokalensemblen Vox magica sjöng under gudstjänsten och under det efterföljande kyrkkaffet med ostkaka. Den omtyckta psalmförfattaren Lina Sandell föddes i Fröderyd 1832 och varje år firar församlingen Lina Sandell-dagen till hennes minne. ’’ på orgeln Unga nyfikna För mig är detta något jag bara får vara med om en enda gång i livet. Det går inte att beskriva hur speciell och stark gemenskapen är på här lägret MARI RANNIKKO scout som är aktiv i en luthersk församling i Finland och deltog i världsscoutlägret i Kristianstad, Lunds stift. Som en del av den långsiktiga rekryteringen till kyrkomusikeryrket ordnar Oskarshamns folkhögskola orgelläger för barn på sommarlovet. Den 5–8 augusti fick barn upp till 15 år bekanta sig med musikinstrumentet. VÄXJÖ STIFT Inget instrument kan mäta sig med orgeln när det gäller storlek och ljudnivå. Starka och mäktiga toner mullrar från orgelpiporna när orgeleleverna på Oskarshamns folkhögskola övar i Ceciliakapellet. 14 barn i åldrarna 6-15 år från fyra olika stift fick känna på instrumentet under fyra augustidagar. Det är tredje gången som Oskarshamns folkhögskola anordnar orgelläger för barn och intresset växer från år till år. – Vad jag känner till så finns det bara två orgelläger för barn i landet, vårt och så ett i Ångermanland. Vi vill med lägret väcka intresse för orgeln som instrument och låta barnen upptäcka att det finns andra barn i olika åldrar som också spelar orgel, berättar Robert Öhman, som är utbildningsledare för kyrkomusikerutbildningen på folkhögskolan. NÅGRA AV DELTAGARNA hade aldrig med tävlingar, bad och gemenskap. Lägret avslutades med en konsert i folkhögskolans kapell där deltagarna fick visa vad de lärt sig under dagarna. De bjöd på allt från barnvisor till orgelstycken av Bach och Otto Olsson. TILLSAMMANS med orgelspelar- Kristvallaprofiler fick liv för en dag VÄXJÖ STIFT En dramatiserad kyrkogårdsvandring anordnades på kyrkogården i Kristvalla församling i söndags. Deltagarna fick då chansen att möta några av bygdens historiska profiler. Kyrkogårdsvandringen leddes av Monica Björklund, ordförande i Madesjö hembygdsförening och kyrkans körmedlemmar fick agera skådespelare. kurser för ungdomar, fortbildningskurser för orgellärare och kyrkomusikerutbildningen är orgellägret en viktig del i folkhögskolans långsiktiga rekrytering till kyrkomusikeryrket. Det råder brist på utbildade kyrkomusiker i dag och genom att tidigt introducera orgeln som instrument för barn hoppas man på att få upp intresset. Rekryteringen till kyrkomusikeryrket är också en fråga som prioriterats från Svenska kyrkan på nationell nivå. – Alla barn som går på lägret blir naturligtvis inte kyrkomusiker, men någon kanske blir det. Vi ser att det har blivit allt mer populärt att spela, säger Robert Öhman. ROBERT ÖHMAN har själv arbetat som kyrkomusiker i 25 års tid och talar sig varm för yrket. – Som musiklärare har du begränsat utrymme till att själv få spela och som musiker är du hänvisad till andras scener, men som kyrkomusiker har du din egen scen och väldigt stor frihet. Du får vara både pedagog och utövande musiker, säger han. Bussbrand stoppade Taizéresa UPPSALA STIFT Resan fick ett dramatiskt slut för ett 50tal ungdomar från Svenska kyrkan i Uppsala på väg till Taizé i Frankrike, skriver Världen i dag. Bussen började brinna på Autobahn, men ingen kom till skada fysiskt. De flesta av ungdomarna avbröt resan och åkte hem. Efter en natt på hotell fick de resa till Sverige i en annan buss. I Uppsala möttes de av föräldrar. De som så önskade fick tillfälle till stödsamtal. Prästen David Silverkors var en av ledarna som var med i bussen. Han berättar att ungdomarna överlag mår bra. Lägerdeltagarna Stina och Agnes spelar tillsammans, medan Robert Öhman instruerar. FOTO: KARIN ÖHMAN spelat orgel tidigare, medan andra har spelat i tio år. På lägret varvades enskilda orgellektioner, musikteori, sång och körsång CHARLOTTE GRANROT FRENBERG Pilgrimsprästen nöjd med fler vandrare Nu har Pilgrimsgården i Skara stängt för säsongen. I år var antalet vandrare som kom dit fler än förra året. SKARA STIFT Under sommaren har Pilgrimsgården tagit emot färre nyfikna Skarabor som ville se det gamla djäknestallet som Pilgrimsgården är förlagd i. Däremot har antalet vandrare och intresserade av pilgrimsliv ökat. – Det tar några år att arbeta in en sådan här verksamhet, men det känns som om vi är på rätt spår, säger prästen Agne Josefsson som arbetar med pilgrimsverksamheten i Skara stift. De flesta som kommer, ensamma eller i grupp, är på väg mellan Kinnekulle och Varnhem. Totalt finns 20 mil pilgrimsleder i Skara med omnejd. Pilgrimsprästen Agne Josefsson är nöjd med årets säsong för Pilgrimsgården i Skara. Antalet pilgrimsvandrare och pilgrimsintresserade som kommit på besök är fler än förra året FOTO: CATHARINA SUNDQVIST Bibeln i centrum vid inspirationsdag UPPSALA STIFT Den 24 september inbjuder lekmannaförbundet i Uppsala stift till en dag med temat Alla tiders bok – en bok för alla. Det är en inspirationsdag för alla som arbetar ideellt i församlingarna. De som hörsammar inbjudan får tillfälle att lyssna till Bo Johansson, kyrkoherde i Hälsingtuna som talar över ämnet ”Vem är Jesus Kristus och varför borde jag bry mig om Honom?” Medverkar gör även Bengt Danielsson och han talar om ”Gudstjänsten – den heliga mötesplatsen”. – DET ÄR MÄNNISKOR som söker en annan kvalité på sin ledighet, som vill vandra i naturen under tystnad och eftertanke, som pilgrimsvandrar, menar Agne Josefsson. Det är också en del som genom att pilgrimsvandra hittar vägen in i Svenska kyrkans andra verksamheter, människor som annars inte kommit i kontakt med kyrkan. Pilgrimsgården i Skara är ett tvåårigt projekt och därmed slut. Agne Josefsson hoppas att det får fortsätta även nästa år. – Det finns faktiskt redan bokningar från människor som vill komma till gården då. Vi får se vad stiftsstyrelsen bestämmer. CATHARINA SUNDQVIST

  Sid 2 - TORSDAG 18 AUGUSTI 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 33 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.