Sidan 1 i Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011

TORSDAG 4 AUGUSTI 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 31/32 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Samtalshjälp på campingplatser LULEÅ STIFT Med anledning av tragedierna i Norge 22 juli, mobiliserade kyrkan samtalshjälp och samlingsplatser runt om på campingplatser i Norrbotten och Västerbotten. Vissa kyrkor har också hållits öppna med själavårdande personal. Biskop Hans Stiglund uppmanar till förbön för de drabbade. ’’ med nöje Till nytta För våra ungdomar är det viktigt att se att det finns fler ungdomar som är evangeliska. Det betyder mycket för oss som lever i en minoritetskyrka. MICHAL MAKULA präst i Lodz Polen under konfirmandläger i Undersvik Läger ger chansen att återvända till Undersvik För fem år sedan konfirmerades Nils Ahlgren på stiftsgården. Sedan dess har det varit självklart att återvända som ledare i olika sammanhang. – Vi träffas och har ett läger tillsammans. Vi gör en del jobb som blandas med roliga saker och diskussionspass. Nils Ahlgren beskriver vad som händer på ett Nytta- och nöjeläger på stiftsgården i Undersvik. – Det är lite som ett konfirmandläger men man byter ut konfirmandarbetet mot köksoch trädgårdsarbete. I år är det tre sådana läger och det ger ungdomar chansen att återvända till stiftsgården och vara en del av livet under en sommarvecka. Många av dem som kommer har själva varit stiftsgårdskonfirmander men det är inte nödvändigt. – En del har varit här med sin församling och vi har även haft sådana som inte själva är konfirmerade men som har hört talas om det och som velat komma hit, säger Nils Ahlgren. SJÄLV KONFIRMERADES han 2006 och gick sedan på ledarutbildning. – Och på den vägen är det. Den vägen innebär att han har återvänt varje sommar och att han nu leder ett läger som han tror är viktigt för atmosfären på gården. – Nytta och nöje är ett viktigt Kurs i att bemöta främlingshat HÄRNÖSANDS STIFT I september arrangerar stiftet tillsammans med studieförbundet Sensus en tvådagarskonferens i Östersund i konsten att bemöta främlingshat. Deltar i konferensen gör bland andra Alexander Bengtsson, utbildningschef på stiftelsen Expo, som granskar och informerar om högerextrema grupper. Stiftsdiakon Kristina Sohlberg hoppas på många deltagare. Studiedag om barn i behov av stöd LINKÖPINGS STIFT I början av september ordnar stiftet en studiedag med resa till Göteborg för dem som arbetar med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. I Göteborg planeras ett besök på träffpunkten Eldorado som bland annat erbjuder datorträning och enklare vardagsövningar. Resan avslutas med föreläsningar av Johanna Björk, som berättar om neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och aspberger, och Samuel Holgersson om hur det är att växa upp i en familj med syskon som har en funktionsnedsättning. Nils Ahlgren som är ledare för Nytta och nöje-lägret leder eftermiddagens aktiviteter på stiftsgården. FOTO: MATS LAGERGREN instrument för att ha en bra stämning på gården, säger han. – Deltagarna har en uppgift att vara ledare som sprider god stiftsgårdsanda och de blir naturliga förebilder för konfirmanderna. Janne Eriksson är vaktmästare på stiftsgården och han fördelar arbetsuppgifterna. – Det kan vara enklare snickeriarbete, att måla eller fixa rabatter, säger Nils Ahlgren som menar att genom deltagarna i Nytta och nöje blir det möjligt att göra sådant som annars skulle ta mycket längre tid. – När det är många som hjälps åt går det naturligtvis mycket fortare. FÖRUTOM att hjälpa vaktmästarna blir det en del arbete i köket. Och så är de med och planerar och genomför aktiviteter på gården. – Det handlar om fritidsaktiviteter eller att leda andakter. Magnus Natander är kaplan på gården och har ett särskilt ansvar för samtalen som är en del av lägret. – Det brukar bli väldigt bra samtal som handlar om allt möjligt, säger han. Till varje läger inbjuds tjugo ungdomar som hjälper till att få stiftsgården att fungera och som blir viktiga bärare av gårdens traditioner. MATS LAGERGREN Vandring för fred gick genom stiftet Lugn och ro, att få tänka tankar till slut. Motiven för att pilgrimsvandra varierade hos dem som deltog i Pax 2011 genom Skara stift. Pax 2011, pilgrimsvandringen för fred som startade i Uppsala och avslutas i Backåkra i Lunds stift, gick genom Skara stift under tio dagar. Vandringen arrangeras till minne av Dag Hammarskjöld, svensken som var FNs generalsekreterare 1953-1961. Den här dagen gick omkring 25 personer en sträcka på drygt två mil. Ibland gick de i tystnad, ibland under samtal. Varje dag firades andakt med mässa. De flesta gick bara en dag. En och annan i gruppen var med längre, från en till fyra veckor. CATHARINA SUNDQVIST Snart beslut om förundersökning VISBY STIFT Nästa vecka väntas beslut om förundersökning ska inledas rörande Visby domkyrkoförsamlings hantering av kyrkoantikvariska medel. Överåklagare Björn Ericson bekräftar att han fått ärendet på sitt bord. Polisen i Malmö har, enligt SR Malmö, fått ärendet eftersom kyrkorådsledamoten Inger Harlevi sitter i polisstyrelsen på Gotland. Hon samt domprost Mats Hermansson var firmatecknare när Visby domkyrkoförsamling 2008 ansökte om och erhöll 1,3 miljoner kronor för ett projekt som aldrig realiserades. Vandringsstaven och ryggsäcken är klassiska pilgrimstillbehör, enkelhet Mässan utgår från Lilla pilgrimsbo- och frihet är två nyckelord i sammanhanget. De anknyter till att en pilgrim ken och brödet och vinet delas ut i behöver få materiella ägodelar att släpa omkring på. På så sätt blir vandenkla kärl. ringen lättare. FOTO: CATHARINA SUNDQVIST

  Sid 2 - TORSDAG 4 AUGUSTI 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 31/32 UPPSALA STIFT Stiftets hus,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.