Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011

TORSDAG 7 JULI 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 27/28 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Rockskola på sommarlovet UPPSALA STIFT Ungdomar mellan 10 och 13 år får prova att spela rock på sommarlovet i S:t Pers kyrka, skriver Uppsala domkyrkoförsamling på sin hemsida. Även den som aldrig spelat förut har chans att lära sig. Ungdomarna välkomnas måndag till torsdag under fyra sommarveckor. Sommarrockskolan är gratis och arrangeras av Uppsala domkyrkoförsamling med stöd av studieförbundet Sensus. ”Försoning dröjer i Bosnien” För 19 år sedan flydde Skövdes imam Smajo Sahat från Bosnien Hercegovina. Han blev en av 2,2 miljoner flyktingar i Bosnienkriget. På återbesök konstaterar han att det är långt kvar till försoning mellan folkgrupperna. – Den etniska rensningen lyckades, säger han. Fram till 1992 arbetade Smajo Sahat som imam i Rudo i östra Bosnien Hercegovina. Muslimer och serber levde som goda grannar, men när kriget kom förändrades allt. Bosnienserbiska trupper samlandes i trakten och stämningen blev hotfull. Efter att några muslimer dödats under oklara förhållanden tog Smajo Sahat, med fru och barn, bussen till grannlandet Serbien, sedan vidare till Makedonien och slutligen till Sverige. – Det rådde anarki här i Rudo och de som valde att stanna kvar dog, säger Smajo Sahat. NÄR SMAJO SAHAT nu går i sin ’’ Trygghet är oerhört viktigt för barn för att de ska bli starka och självständiga. Kyrkan är en plats där man kan finna både skydd och trygghet. CHRISTEL MOLIN dansproducent i Malmö som arbetar med årets kyrkospele i Lunds domkyrka Ny bok om Östrabo VÄXJÖ STIFT Länsstyrelsen i Kronoberg har gett ut en bok om byggnadsminnet Östrabo biskopssäte. Boken är den första i en serie om kulturmiljöer i Kronobergs län som Länsstyrelsen planerar att ta fram. I boken presenteras både biskopsgårdens historia och dess invånare. Östrabo byggdes 1792–1796 och förklarades som statligt byggnadsminne 1935. Författare till boken är Thomas Lissing. Här står Smajo Sahat vid resterna av det hus han föddes i utanför Rudo i byn Strmica. Huset brändes ner av serbiska milisgrupper våren 1992. Ingen bor längre permanent i byn. FOTO: HENRIK DAMMBERG ● FAKTA ● BAKGRUND Musik och glädje på hemvändarhelg VÄXJÖ STIFT En hemvändarhelg arrangerades i Urshults församling den 2–3 juli. Helgen inleddes i lördags med Musik i sommarkväll, med brassensemblen Thubanon. Mer musik blev det i söndagens mässa, Larsas spelmän, Urshults bygdegille och församlingens kör medverkade. Biskop Jan-Olof Johansson var med i såväl mässan som i ett samtal om glädjen i livet tillsammans med programledaren Lisa Syrén. Det var även en sommarlunch och en utställning om Urshult. Smajo Sahat Namn: Smajo Sahat Ålder: 45 år Familj: Fru och två barn Bakgrund: Kom till Sverige från Bosnien 1992 Bor: Södra Ryd, Skövde Yrke: Imam i Skaraborg sedan 1994 Övrigt: Ordförande för Bosniakiska islamiska samfundet Ungdom på besök i Polen UPPSALA STIFT Konfirmandfaddrar och vuxna ledare från Hälsingtuna har varit på besök i sin vänförsamling i Ustron. I programmet ingick vandring i bergen, besök i Krakow och en heldag i koncentrationslägret i Krakow. – Det var en väldigt bra dag som följdes upp i samtal, berättar kyrkoherde Bo Johansson. – Det känns viktigt att samtala om människosyn, inte minst i den åldern när man formas som människa. I Ustron skedde möten med ungdomsgruppen och kyrkorådet och så fick de fira en gudstjänst med nästa 700 deltagare. gamla hemstad är känslorna blandade. Mitt i Rudo står en staty tillägnad de serbiska soldaterna. – Vad ska man tänka? Man blir bara ledsen. De ser dem som hjältar medan vi ser dem som krigsförbrytare. Rudoområdet har förblivit etniskt rensat. Omkring 350 av de muslimska familjer som flydde har fått internationell hjälp att bygga upp sina hus efter kriget. Men ytterst få har bosatt sig permanent här, husen fungerar som semesterbostäder. I Rudo är Milko Colakovic kommunalråd. Han kallar sig socialdemokrat men det parti han företräder uppfattas av omvärlden som serbnationalistiskt. Kommunalrådet tonar dock ner patriotismen. – Jag ser gärna att fler muslimer kommer tillbaka. Men det är svårt för alla att flytta hit. Arbetslösheten ligger på 50 procent, säger Milko Colakovic. UNDER DAGARNA som Smajo Sahat besöker hemstaden rapporterar radion från krigsförbrytarrättegången i Haag mot den bosnienserbiske generalen Ratko Mladic, som var med och rensade den här delen av landet på muslimer. – Jag tror att den som hatar är mest skadad. Men jag känner en ilska, för det han gjorde är inte mänskligt, säger Smajo Sahat. Även landets huvudstad Sarajevo, med sin mångkulturella historia, har förändrats. Muslimerna är idag i stor majoritet, Bosnienkriget (1992-1995) Kriget började när Bosnien Hercegovina förklarade sig självständigt från Jugoslavien. Landets serber motsatte sig detta och snart rasade strider mellan serber och bosnier. Samtidigt pågick etnisk rensning som gjorde att östra och norra Bosnien rensades på icke-serber, medan många serber tvingades lämna landets centrala och västra delar. 2,2 miljoner människor blev flyktingar. 60 000 av dem fick uppehållstillstånd i Sverige. Runt 100 000 människor dog i kriget. kroaterna är få och den serbiska befolkningen minskar stadigt. Här arbetar Borislav Livopoljac som serbiskortodox präst. Men när han går ut på stadens gator tar han av sig sin typiska fotsida prästkaftan för att inte väcka irritation. – När några av mina kollegor gick till ett café i närheten iförda kaftan vägrade personalen att servera dem, berättar Borislav Livopoljac. Det förekommer sällan våld mellan folkgrupperna i dagens Bosnien Hercegovina, men landet är ändå splittrat. Bland de ledande politikerna görs få försök att betona det som förenar, trots att mycket är gemensamt i språk, kultur och historia. MÅNGA MENAR att problemet är Den serbiskortodoxe prästen Borislav Livopoljac arbetar i Sarajevo. Här är muslimerna numera i stor majoritet medan serberna blir allt färre. Hans prästkaftan kan väcka irritation om han går på gatan. BosnienHercegovina Invånarantalet är 4,5 miljoner. Befolkningen består av 48 procent bosniaker (muslimer), 37 procent serber (ortodoxt kristna) och 14 procent kroater (katolskt kristna). Sedan freden 1995 är landet uppdelat i två självstyrande regioner. I den ena regionen bor det en majoritet av bosniaker och kroater. Denna del kallas Federationen Bosnien och Hercegovina. Den andra serbdominerade regionen heter Republika Srpska. fredsfördraget från 1995, Daytonavtalet, som innebar att landet delades upp i två självstyrande regioner. En del med muslimer och kroater i majoritet samt den serbdominerade delen Republika Srpska, där Rudo ingår. Delningen gjordes i stort sett i enlighet med krigets etniska rensning, och från hela landet kommer regelbundet rapporter om att minoriteter diskrimineras. Det sker på arbetsmarknaden, inom utbildningssystemet och i myndighetskontakter. EU har påtalat att det här måste förbättras om Bosnien Hercegovina ska ha en chans att bli medlem. Smajo Sahat har idag en lägenhet i sin svågers hus, som ligger i ett nyanlagt område i Sarajevo. Husen är byggda av betong för att stå pall för granater, förklarar Smajo Sahat. – Det är bland annat därför. Folk tvivlar på freden. HENRIK DAMMBERG

  Sid 2 - TORSDAG 7 JULI 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 27/28 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.