Sidan 1 i Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011

TORSDAG 23 JUNI 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 25/26 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Klara direktiv till organisterna UPPSALA STIFT Under Oringen som arrangeras i slutet av juli är det orgelfestival i Mo kyrka, skriver församlingen i ett pressmeddelande. De medverkande organisterna har fått tydliga direktiv inför sin konsert. De får inte spela något tungt, var och en ska framföra sin egen version av ”The Final Countdown” och därtill en valfri Beatleslåt. Festivalen börjar den 25 juli, tiden är klockan sju varje kväll och det är fritt inträde till konserterna. ’’är föränderlig Skogen Vi odlar blommor och grönsaker som sedan kan användas i kyrkorna i Märsta. DALAL AL-MEMAR trädgårdsmästare och arbetsledare, Svenska kyrkan i Märsta, Uppsala stift – Tekniken i maskiner, mobiler – ja, hela informationsteknologin har gjort en enorm skillnad när det gäller arbetet i skogen. LUNDS SSTIFT Det konstaterar Tryggve Persson, skogsförvaltare i Lunds stift sedan 25 år och knuten till egendomsavdelningen vid Lunds stiftskansli. Under dessa år har hans vardag radikalt förändrats. – Teknologin gör att vi får och tar emot mängder av information idag jämfört med förr. Besluten måste fattas snabbt. Det är i högsta grad en föränderlig värld. Virkespriser går upp och ner. Insektsangrepp, stormar, vattenbrist eller kraftiga regn drabbar. Det intressanta med att arbeta med naturen är att den är helt omöjlig att styra. Människan är mycket liten. Det har vi sett den senaste tiden med tsunamis och vulkanutbrott, säger Tryggve Persson, som tycker att det Tryggve Persson bästa med jobbet är variationen. – Det finns inte två dagar som liknar varandra. Det kan vara alltifrån att titta på skog, sälja virke, göra budget och verksamhetsplaner till att leda arbetet. Även fastighetsförsäljningar, lantmäteriförrättningar och att administrera 110 jaktupplåtelser hör till uppgifterna. Målsättningen är att förvalta skogen så ändamålsmässigt som I Lunds stift är mer än 10 procent av skogen skyddad för naturvårdande ändamål. Denna lövskog i Tjörnarp är ett gott exempel. FOTO: MARIA LUNDSTRÖM Ny pilgrimsled i Falköpingsbygden SKARA STIFT Nu har den 32 kilometer långa pilgrimsleden mellan Smula och Tiarp invigts. Det innebär att det finns en 92 kilometer lång ringled mitt i Skaraborg. Föreningen Pilgrim Ätradalen till Falbygden startade för två år sedan. Den har fått bidrag från EU, bland annat till stolpar och informationstavlor. möjligt med hänsyn både till avkastningen och till naturvärden. Ständiga insatser görs för att skapa en bättre struktur. Arealen ska bibehållas, men på färre skiften, berättar Tryggve. Vad betyder träd och skog för dig? Lekmannamöte anordnas i Hjo SKARA STIFT Svenska kyrkans lekmannaförbund anordnar riksmöte för stora och små på Hjo folkhögskola den 5-7 augusti. I år står Bibeln i fokus. Bland annat handlar det om att möta det som är svårt i Bibeln och att Bibeln är ett bibliotek av böcker. Vill man veta mer om lägret så är det Anders Åström, ordförande i Skarastiftsdelen av Lekmannaförbundet som är rätt person att kontakta, 070-595 28 08. – Mycket. Jag tänker på ord som harmoni, skugga, skönhet, välstånd och materiella tillgångar. Mitt favoriträd är lind. Linden är tålig och stabil. Den kommer alltid igen oavsett hur hårt man tuktar den. LUNDS STIFTS prästlönetillgångar – Gran i Skåne är som trevligast på bankkontot, menar han. Skogen Tryggve är satt att förvalta finns på cirka 150 stycken skogsskiften. Det innebär att det körs många mil per år. – Men körningen planeras noggrant så att vi ligger ute på vägarna så lite som möjligt. I och med att våra ägor är så geografiskt spridda har vi inga egna maskiner, utan vi köper in de tjänsterna. VI SÄTTER OSS i jeepen och kör äger 9 100 hektar skog i Skåne och Blekinge. Drygt 1 000 hektar av ytan är områden där en varierande grad av naturhänsyn tas. I Blekinge består beståndet av övervägande barrträd, i Skåne är 75 procent tall och gran. Resten är lövträd. Gran känns kanske inte så naturligt i denna landsända? Tryggve håller med: några mil till en av kyrkans skogar i Tjörnarp. En del av området är biotopskyddat, det vill säga skyddat för all framtid. Naturvärdena är höga. Här träder vi in en katedralliknande skog med lövträd som välver sig som ett grönt skirt tak över våra huvuden. Träd som blåser omkull låter man vara till fromma för insekter och den biologiska mångfalden. – I vårt stift har vi mer än 10 procent av skogen avsatt till naturvårdande ändamål. Det beror på att vi har mycket ädellövskog som bok och ek, förklarar Tryggve. Vi vandrar stigen fram. Tryggve kan namnen på växter och träd som om de vore kära vänner. Han pekar på flera rödlistade arter som trivs i den skyddade miljön. – De flesta träd i Sverige blir lätt hundra år. Vissa lövträd kan bli upp till 200 år gamla. På Hallands Väderö finns det 350 år gamla ekar och i Kristianopel 350 år gamla tallar. Det är fascinerande. Hur är det med klimatförändringar? – Jag ser inga sådana tecken på skogen. Men det är ju ett faktum att glaciärerna smälter och det kan bli varmare på sikt, säger Tryggve medan vi kör ut ur skogen på en knastrande grusväg. MARIA LUNDSTRÖM Kyrka i centrum renoveras SKARA STIFT En större renovering av Christinae kyrka i Alingsås pågår just nu. Den beräknas vara klar i september. I första hand är det en utvändig renovering av fasaden som görs. Men också vapenhuset, tornrummet och sprickor i koret ses över. Dessutom utförs en del snickerioch fönsterarbeten. Kyrkan är öppen under tiden, men antalet besökare begränsat till 250 personer. Orättvist spel i Östervåla Landslagets fotbollsskola i Östervåla får fint besök. Landslagsmeriterade Olivia Hedman och Sofia Nilsson leder träningen och pratar rättvisefrågor. UPPSALA STIFT Det är första veckan på sommarlovet och Östervåla IF arrangerar fotbollsskola. 80 barn i åldrarna 6–13 år tar chansen att röra på sig och ha roligt tillsammans. Svenska kyrkan i Östervåla och Harbo är medarrangör och bjuder på en temadag om rättvisa. OLIVIA HEDMAN och Sofia Nilsson med meriter från flicklandslaget blåser i gång en match mellan syd och nord med regler som är allt annat än rättvisa. Laget från syd är visserligen fler men är bundna vid varandra och har naturligtvis svårt att springa på planen. När de ändå lyckas med något blåser domaren av med en tveksam motivering. Med de villkoren kan de bara gå på ett sätt och det privilegierade nord vinner en utklassningsseger. EFTER MATCHEN leder Olivia Hed- De som spelar med sammanbundna fötter får svårt att erövra bollen. FOTO: MATS LAGERGREN man och Sofia Nilsson tillsammans med Hanna Holmström, som är präst i församlingen ett samtal om de frågor matchen har velat belysa. Alla är överens om att domarna var kassa och att det är viktigt att tänka på människors villkor i världen. – Det känns jätteviktigt att vara med här, säger kyrkoherde Håkan Nilsson. – Östervåla är ett litet samhälle där alla känner varandra och det är bra att kyrkan syns. Han tror att den här kontakten är betydelsefull även för framtiden. Att ha fått en positiv kontakt med kyrkan spelar naturligtvis roll när det är dags att konfirmera sig och över huvud taget för relationen till kyrkan. Förutom temadagen om rätt- visa har Håkan Nilsson medverkat vid inledningen och veckan avslutas med besök på Östervålas match. – Då kommer alla barnen att få en fair tradefotboll. Som ett minne från fotbollsskolan och som en påminnelse om att kyrkan är med och bryr sig. MATS LAGERGREN

  Sid 2 - TORSDAG 23 JUNI 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 25/26 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.