Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011

TORSDAG 16 JUNI 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 24 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Lokala keramiker ställer ut i domkyrka SKARA STIFT Keramikerna Marie Beckman och Jussi Ojala står för sommarens utställning i Skara domkyrka. De låter domkyrkans sandoch kalksten samverka med de alldeles egna former och färger som deras keramik representerar. De båda konstnärerna kommer från Skara och Skaraborg. ’’ attityd Förändrad I den tyska delstaten Bayern arbetar ett helt team inom den lutherska kyrkan på teckenspråk. De senaste decennierna har döva gått från att ses som människor i behov av hörandes välgörenhet till en självständig och delaktig grupp individer. Jag vill sprida det glada budskapet, att Guds nåd är till för alla. Jag vill vara med och skapa Guds rike på jorden som innebär att göra världen bättre för alla, även för dem ute i marginalen. JONAS PERSSON, en av de åtta prästvigda i Lunds domkyrka. till döva i tysk kyrka SKARA STIFT Det berättar prästen Joachim Klenk som leder det teckenspråkiga arbetet i den evangelisk-lutherska kyrkan i delstaten i södra Tyskland. Han och Barbro Lilja Brattgård, stiftsadjunkt bland döva i Skara stift, utbyter erfarenheter. Förra året besökte Barbro Lilja Brattgård honom i Bayern och nu har han nyligen besökt Skara stift för att lära mer om hur Svenska kyrkan arbetar på teckenspråk. SAMMA RÄTTIGHETER och skyldig- Gudstjänst i radion vid midsommar VÄXJÖ STIFT Sveriges Radio P1 sänder en musikgudstjänst i folkton från Almundsryds kyrka på midsommardagen. Programmet spelades in vid gudstjänsten den 15 maj och har temat Mångfald i den svenska folkkulturen. Medverkar i gudstjänsten gör bland andra vokalkvartetten Bessman som består av Lisa Stormlod, Kristin Borgehed, Astrid Selling Sjöberg och Marie Länne Persson. Även gitarristen Ralf Novák Rosengren medverkar och kommer att bjuda på romsk folkmusik. Prästen Joachim Klenk leder det teckenspråkiga arbetet i den evangelisk-lutherska kyrkan i Bayern. Nyligen hälsade han på sin kollega Barbro Lilja Brattgård som är stiftsadjunkt bland döva i Skara stift. FOTO: CATHARINA SUNDQVIST Dubbelt så många söker kyrkans hjälp UPPSALA STIFT I Örbyhus har antalet människor som söker ekonomisk hjälp hos kyrkan fördubblats sedan i höstas, allt fler söker någon att prata med för att de mår dåligt, berättar Sveriges radio Uppland. Det här har fått kyrkoherde Ulrika Lindholm Råberg att skriva ett brev till Tierps kommunpolitiker för att försöka få dem att göra mer för att hjälpa kommunens utsatta människor. – Vi ser fler och fler som ringer och säger hej, vi har precis skilt oss, jag har inga pengar, jag kan inte köpa möbler, vi har inte råd med det som barnen behöver för sin vardag. Kan ni hjälpa oss? säger Ulrika Lindholm Råberg. – Om jag för fem år sedan hade ett till fem själavårdssamtal om året så har jag nu lika många per månad, och det är en jätteökning. Utförsäkringarna är en förklaring Ulrika Lindholm Råberg ger till varför fler människor söker hjälp hos kyrkan. – Man önskar att de som faller mellan stolarna också skulle kunna få den akuta hjälpen. I dag ser det inte ut som att det funkar, säger Ulrika Lindholm Råberg. heter för döva med teckenspråk som förstaspråk som för tyskar med tyska som förstaspråk. Ungefär så kan dövas anspråk på kyrkan i Bayern sammanfattas. Och förändringen har gått snabbt. Från att ända in på 1980talet uppfattats som en grupp handikappade i behov av hjälp till människor med samma behov och drömmar som majoriteten hörande i kyrkan. – Det var min företrädare som började ändra synsättet. Jag fortsatte i hans fotspår, lärde mig teckenspråk och fick dövas förtroende, berättar Joachim Klenk. Istället för synen att den hö- rande delen av kyrkan skulle hjälpa de döva tillkom begrepp som delaktighet och att de teckenspråkiga själva skulle komma fram till vad de ville och hur det skulle åstadkommas. DET VAR FÖRSTA GÅNGEN som den tyska kyrkan arbetade systematiskt med att lyfta döva från offer till personer med egen kraft att ta itu med sina behov och möjligheter. I dag arbetar ett helt team i dövkyrkan i Bayern, 16 personer varav tolv är döva. I teamet finns olika yrkesgrupper som pedago- ger och teologer. Lekmannapastorer är ett annat inslag i gruppen. Verksamheten betalas delvis av att de som ingår i teamet på olika sätt får in pengar, bland annat genom att ge utbildningar i teckenspråk och arbeta inom sjukvården. EN AV JOACHIM KLENKS övertygelser är att när man kämpar för något ska man få andra att se skönheten i det man kämpar för. Konkret betyder det i dövkyrkans fall att teckenspråkskörer har bildats som sjunger på tecken- språk. Det kan låta märkligt, men tecknen ger psalmer och andra sånger nytt liv. Även det omvända tänkandet är på väg att utvecklas, att musiker får sånger på teckenspråk för att tolka känslan i dem och sedan översätta till musik. – Attityden till döva har ändrats mycket de senaste decennierna. Från att ha handlat om välgörenhet ligger fokus i dag på mänskliga rättigheter, lika värde och inkludering, säger Joachim Klenk. CATHARINA SUNDQVIST Biskopen greppade nya kräklan I samband med prästvigningen använde biskop Jan-Olof Johansson stiftets nya kräkla för första gången. En skapelse i glas, oxelträ och silver. Växjö stift har berikats med ytterligare ett kyrkokonstnärligt verk, en stilren och symbolladdad biskopsstav signerad den kända formgivaren Erika Lagerbielke. Kräklan, som delvis utgörs av glas, har designats av den välkända formgivaren Erika Lagerbielke. FOTO: MARIA KENSTAM Kräklan har tagits fram i samarbete med Orrefors, silversmeden Wolfgang Gessl och konsthantverkaren och designern Lars Apelmo. Och i söndags blev den alltså tagen i bruk i Växjö domkyrka. KRÄKLAN är starkt symboliskt lad- med luftbubblor, som ska föra tankarna till vattnet, till exempel i Växjösjön, Vättern eller Kalmarsund. ÄVEN I MATERIALVALET återspeglas Växjö stift, delarna av glas har skapats i glasriket som ju ligger i Växjö stift och oxelträet är ett vanligt träslag i stiftet, som ofta växer vid kyrkor och på kyrkogårdar. – Kräklan blev ett finare konstverk än jag hade kunnat tänka mig och det känns fantastiskt roligt att få bära den, säger biskop Jan-Olof Johansson. dad och associerar till stiftet på flera olika sätt. Inte minst knyter glascylindern, som är placerad under silverkroken, an till stiftets historia. Cylindern bär bilden av tre ansikten som ska föreställa Unaman, Sunaman och Vinaman, de tre martyrerna i Sigfridslegenden. En blåtonad glasstav som pryder trästaven är fylld CHARLOTTE GRANROT FRENBERG

  Sid 2 - TORSDAG 16 JUNI 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 24 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.