Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 23 2011

TORSDAG 9 JUNI 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 23 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Historiska personer lever upp VÄXJÖ STIFT Kalmar kyrkogårds- och fastighetsförvaltning bjuder även i år in till kyrkogårdsteater. En föreställning gavs den 28 maj och sommaren bjuder på ytterligare tre tillfällen, den 5 juli, den 7 juli och den 17 september. I år framförs teatern på Norra kyrkogården, som firar 100-årsjubileum. Medverkar gör elever från Jenny Nyströmsskolans teaterlinje. De gestaltar personligheter som är gravsatta på Norra kyrkogården, såsom stadsarkitekten J F Olsson och systrarna Le Grande från Skälby. Antikvarie Magdalena Jonsson från Kalmar läns museum guidar. ’’och Dylan Penslar Det kändes väldigt fint och unikt att se präster och pastorer stå sida vid sida och dela ut nattvarden. MAGNUS JOHANSSON är universitetspräst i Kalmar och en av samordnarna av första Jesusmanifestationen i Växjö stift. ersätter kyrkoordning Strukturutredningar och Bob Dylan har följt stiftsjuristen Lars Wiberg i flera decennier. Nu går han i pension – med ett Dylancitat på läpparna. SKARA STIFT Efter snart 26 år som jurist på stiftet går Lars Wiberg i pension nu i juni. Han är en av dem som de senaste två decennierna arbetat mest med så kallade indelningsärenden i stiftet, det vill säga vilka geografiska områden församlingar och pastorat ska omfatta. När han började på stiftet omfattade det 380 församlingar, idag finns 124 kvar. Antalet pastorat har minskat från 90 till 50 under samma period. – NÄR DET GÄLLER församlingarna Musikfest med hemvändarkonsert UPPSALA STIFT Musik vid Ljusnan hålls i år för 36:e gången, skriver helahälsingland.se. Under två juniveckor bjuds ett omväxlande program. Bland de medverkande finns kyrkokören från Arbrå. Programsekreteraren Inge Wortzelius, kyrkomusiker i Bollnäs-Rengsjö, puffar för ”Katedralklang och sinnlig chanson” och orgelkonsert (13 juni) med Bruno Wallenström. Och så finns hemvändarkonserten i Bollnäs kyrka den 19 juni. Ny orgel invigd i Mariestad SKARA STIFT I helgen invigdes den nya orgeln i Mariestads domkyrka. Närmare 7 miljoner kronor kostar den. – Den är en organists dröm, det känns bra att få spela på en sådan fin orgel, säger organisten Anders Börjesson, som till hösten spelar lunchkonserter för att lyfta fram orgeln. Den nya orgeln i Mariestad är tillverkad på Tostareds kyrkoorgelfabrik. har det ofta varit de själva som föreslagit sammanslagningar för att klara av de krav som kyrkoordningen ställer på en församling, framhåller Lars. Med pastoraten har det delvis varit annorlunda. Oppositionen mot att gå samman med andra pastorat har varit större. – Under min tid som stiftsjurist har jag rest mycket ute i stiftet och träffat förtroendevalda, anställda och andra engagerade i kyrkan. Det gäller att hålla igång dialogen. Ibland har inte enighet kunnat uppnås. Då har det varit stiftsstyrelsen som haft sista ordet. Inte heller i den har det alltid rått samstämmighet i de här frågorna. – I DEN BÄSTA av världar kunde vi vara ense om allt, men så är det ju inte. Därför behövs till exempel Efter snart 26 år i stiftets tjänst som jurist går Lars Wiberg nu i pension. De senaste 20 åren har han arbetat mycket med församlingar och pastorat som fått nya gränser. Nu blir det mer konstnärligt skapande i form av målning samt lyssnande på och funderande kring husguden Bob Dylan. FOTO: CATHARINA SUNDQVIST kyrkoordningen för att ha ett ramverk att hålla sig till, konstaterar Lars. Han tillhör den exklusiva skaran jurister som kan kyrkoordningen tämligen väl. Som ung jurist var han aspirant som det hette då på Försäkringskassan. När han efter några år fick nys om en tjänst som jurist på Skara stift sökte han direkt. – OCH DET HAR jag aldrig ångrat. terna. Kyrkomusikerna var statligt anställda till början på 1990talet så även frågor som rörde den yrkesgruppen hanterade stiftet på den tiden. I och med att kyrkan blev självständig gentemot staten 2000 övergick arbetsgivaransvaret också för prästerna till pastoraten. – Mitt arbete kom allt mer att handla om strukturfrågor, konstaterar Lars Wiberg. ETT BISKOPSVAL OCH tre kyrkoval Själv planerar han att bland annat ägna sig åt måleri och Bob Dylan då. Att måla tavlor är ett gammalt intresse som han vill ge mer tid, och Bob Dylan är husguden sedan ungdomen, även om intresset eskalerat de senaste tio åren. Och vem vet, kanske blir det till och med universitetspoäng i ämnet. Det finns nämligen en Bob Dylan-kurs på Oslo universitet. – DET GÅR KNAPPT en dag utan att jag spelar något med Bob Dylan eller tänker på något citat från hans texter, säger Lars och skriver ned ett av dem: ”I don´t have any regrets, they can talk about me plenty when I´m gone.” För det mesta har det varit trevligt. Jag har träffat och samarbetat med många spännande människor, en hel del av dem individualister precis som jag själv. De första åren arbetade han mycket med arbetsgivarfrågor eftersom domkapitlet delvis hade arbetsgivaransvar för präs- har han varit med och administrerat. Men det kommande biskopsvalet i stiftet nästa år överlåter han till efterträdaren Andreas Fagrell. – Jag känner mig helt trygg med det, säger han och skrattar. CATHARINA SUNDQVIST Musik på Billingen för elfte sommaren SKARA STIFT För elfte året i rad arrangeras Musik på Billingen. Tanken är att det ska vara en bred variation i programmet. I det hittas bland annat manskör, psalmer, folkmusik, jazz, Bach, Beatles, dans, visa, Schaffer, J:son, barock, Schuman, Shetland och Jenny Berggren. Det är Svenska kyrkan som arrangerar Musik på Billingen tillsammans med Kultur i Väst, Skövde kommun och studieförbundet Sensus. 5 FRÅGOR TILL MARCEL SALINDER, informatör på stiftskansliet i Lund, webbresenär och ansvarig för nätverket för kommunikatörskonsulenter i Lunds stift. Varför behövs särskilda konsulenter för området kommunikation? – Därför att information och kommunikation är strategiska verktyg. Få församlingar har informatörer och här kan konsulenterna vara ett stöd. – De kan sprida kunskap, ta fram kommunikationsplaner, inspirera och ordna nätverksträffar, workshops eller temadagar. Du är en av stiftets två webbresenärer. Vad gör ni? – Vi kommer till församlingarna och arbetar främst med externwebben för att inspirera och lära ut. Det är efterfrågat. I nuläge åker stiftsinformatören Kristina Strand Larsson och jag ut till församlingar i snitt en gång i månaden. Ditt bästa kommunikationstips? – ”Less is more”. I det totala infor- mationsbruset idag är det svårt att nå fram så det gäller att kraftsamla, fatta strategiska val och fokusera på vissa saker. Det går inte att lyfta allt! Vad tror du mest på när Svenska kyrkan satsar för att vinna medlemmar – traditionella medier eller nya av typen Facebook? – Papperstidningen och flera andra ”gamla” medier är fortfarande viktiga, men det optimala är att använda sig av en mix. Det viktigaste är att hela tiden göra reflekterade val vad gäller kanal, målgrupp och innehåll/budskap. Svenska kyrkan är på gång med en ny kommunikationsstrategi. – Det stämmer. Jag har varit med i arbetet kring detta de senaste 1 1/2 åren och strategin ska antas av kyrkostyrelsen. Den blir bindande för nationell nivå och erbjuds stift, samfälligheter, pastorat och församlingar. Den är ett sätt att förhålla sig strategiskt till kommunikationen. – Syftet är att stärka bilden av Svenska kyrkan genom att planera och samordna kommunikationen i högre grad. En huvudtanke är att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan de olika nivåerna i kyrkan. MARIA LUNDSTRÖM

  Sid 2 - TORSDAG 9 JUNI 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 23 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.