Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 22 2011

ONSDAG 1 JUNI 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 22 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Magnus Ladulås återbegravd STOCKHOLM Vid en stillsam ceremoni återförslöts Magnus Ladulås grav i Riddarholmskyrkan. Vid ceremonin medverkade stiftets förre biskop och numera överhovpredikant Lars-Göran Lönnermark som officiant. Under den korta ceremonin lästes ett par bibelord samt Herrens bön. Sedan början av april har ett intensivt forskningsarbete pågått i kyrkan med provtagningar för bland annat DNAanalys och C14-datering. Resultaten kommer att visas i SVT:s Vetenskapens värld under hösten. ’’träff för Stormig Det är för sent att vara pessimist. SVEN JANSSON, baptistpastor och skogsbonde om sitt arbete i nätverket Rättvis Alfta för global förändring skoglig personal Erfarenheterna av stormen Gudrun stod i fokus när stiftens skogsförvaltare från hela landet möttes i Växjö stift den 18–20 maj. Stormen Gudrun som drog in över södra Sverige med väldigt kraft en januarikväll 2005, lamslog stora delar av skogsbruket under en lång tidsperiod. Naturkatastrofen innebar den största utmaningen någonsin för stiftets egendomsförvaltning. I Växjö stift fälldes omkring 1,45 miljoner skogkubikmeter. Skulle man fyllt timmerlastbilar med stormfällt timmer och ställt dem efter varandra, så hade de nått ända till Sundsvall. Egentligen är det först nu som egendomsförvaltningens arbete har återgått till det normala. Gudrun var därmed det självklara temat när Växjö stift stod värd för Svenska kyrkans årliga skogsförvaltarträff. 43 deltagare från samtliga stifts egendomsförvaltningar samlades i stiftet under tre dagar för att få veta mer om hur egendomsförvaltningen i Växjö stift hanterat stormarna Gudrun och Per samt få lära sig mer om stiftet. – Det är värdefullt att få träffas och utbyta erfarenheter och samtala om gemensamma frågor, säger stiftsskogvaktare Konrad Rosander som varit med och samordnat träffen. DELTAGARNA fick bland annat be- Musik, biblar och godis på festival VÄXJÖ STIFT På söndag kväll är det dags för Stockarydsfestivalen 2011, en festival som bland annat bjuder på två scener där ett tiotal band och trubadurer med skilda musikstilar ska uppträda. Det ska delas ut biblar, godis och bibelord till alla som vill. Det är tredje gången som Svenska kyrkan i Stockaryds tillsammans med Stockaryds frikyrkoförsamling håller festivalen. Deltagarna fick besöka den sista Gudrunterminalen, där Johan Hägerdal från Vida guidade. Kyrkan öppnas efter sanering UPPSALA STIFT Simtuna kyrka i Fjärdhundra, som stängdes av arbetsmiljöskäl på grund av mögelangrepp är nu färdigrenoverad, skriver församlingen i ett pressmeddelande. Kyrkan som har varit stängd sedan juni 2009 öppnades med en högtidlig mässa i närvaro av bland andra ärkebiskop Anders Wejryd och kontraktsprost Anders Grape. Kyrkan har fått klimatstyrning och en ny uppvärmning. Man har också gjort ren valvtak och valvmålningar, utförda av Ärentunamästaren. – När vi började lägga upp timret var allt panikartat och sedan kom Per och ställde allting på ända, minns Hägerdal. SOM MEST hade Vida 14 Gudrunterminaler, varav den största var i Byholma utanför Ljungby, där det som mest kom in 300 timmerekipage. Terminalen blev ett turistmål då där lagrades cirka 1,1 miljoner fastkubikmeter stormfällt virke. I Ströby fanns det från början cirka 200 000 fastkubikmeter grantimmer. Inom det närmaste året kommer även denna terminal att tömmas. Virket är fortfarande användbart eftersom det konserverats genom bevattning. Skogsförvaltarna fick också besöka en av de värst drabbade Skogvaktaren Lars Bengtsson berättar om sina Gudrunminnen på en av stiftets mest stormdrabbade fastighet. FOTO: CHARLOTTE GRANROT FRENBERG söka timmerlagret i Ströby söder om Växjö, den sista terminalen med Gudruntimmer. Johan Hägerdal från Vida fanns på plats och berättade att Ströbylagret lades in och kom under bevattning redan våren 2005. fastigheterna på stiftets mark, i Simmarp utanför Ljungby. Lars Bengtsson, skogvaktare i Ljungby distrikt, berättade om sina minnen och erfarenheter från stormarna. – DET VAR INGEN rolig syn att komma hit efter Gudrun, det kändes helt oöverstigligt. Som mest var det hela 16 skördare i mitt distrikt, berättar han. Det ordnades flera andra aktiviteter under dagarna. Bland annat fick deltagarna veta mer om Växjö stifts rotpoststämpling samt besöka Nydala kloster och Linnés Råshult, där de fick en guidad tur av Anton Härder i skepnad av Carl von Linné. CHARLOTTE GRANROT FRENBERG Pilgrimsvandring med final i Backåkra LUNDS STIFT Den 12 juni börjar en fjorton veckor lång pilgrimsvandring kallad PAX 2011 i Uppsala. Den arrangeras till Dag Hammarskjölds minne. Den 18 september 2011 är det 50 år sedan han förolyckades. Den sista sträckan går genom Lunds stift och biskop Antje Jackelén deltar en del av tiden. Vandrarna tas emot av ärkebiskop emeritus KG Hammar på Backåkra, gården som tillhört Hammarskjöld, den 17 september. Den 18 september hålls en manifestation i Lunds domkyrka. Frälsarkransen blir tema på O-ringen I juli arrangeras världens största orienteringstävling i Hälsingland. I år satsar kyrkorna tillsammans i O-ringenkyrkan. UPPSALA STFIT – Vi har arbetat tillsammans under ett år när vi har spånat idéer om vad vi ska göra, säger Teta Backlund som är pastor i Missionskyrkan i Söderhamn. Redan för fem år sedan samverkade kyrkorna kring O-ringenkyrkan men i år är det ett tätare och mer förberett samarbete. – Vi bygger på Frälsarkransen och det är ett tema som går igen i allt vi gör. PÅ DET STORA tältområdet Teta Backlund. där tusentals orienterare och deras anhöriga bor under veckan har O-ringenkyrkan en egen monter i den uppbyggda mässan. Bland turistnäring och sportfö- retag finns de där och presenterar Frälsarkransen. – Den blir även temat på aftonbönen som vi har varje kväll i Moheds missionskyrka, säger Teta Backlund. En dag under veckan är tävlingsfri och då passar deltagarna på att se sig omkring i trakten. – Då bjuder vi på en pärljakt där de tio pärlorna finns i tio olika pärlor i trakten. PASSANDE NOG har den en viss prägel av orientering. – Pärlorna ligger inte alldeles synliga men det finns ledtrådar i form av bibelord. För de tävlande och deras anhöriga är dagarna fyllda av orientering, matlagning och klädtvätt. Varje kväll är det dock samling vid stora scenen där prisutdelning sker och även där kommer O-ringenkyrkan att synas. – På torsdag kväll är det konsert med Söderhamns ekumeniska gospelkör, säger Teta Backlund. 23–29 juli går O-ringen av stapeln i skogarna utanför Söderhamn. MATS LAGERGREN

  Sid 2 - ONSDAG 1 JUNI 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 22 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.