Sidan 2 i Kyrkans Tidning stift nr 21 2011

TORSDAG 26 MAJ 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 21 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314, 751 43 Uppsala Tel: 018-68 07 75, Fax: 018-12 45 25 mats.lagergren@svenskakyrkan.se Mänsklig rikedom. Det är hoppfullt att gå bland dessa människor som skänker så mycket tid och engagemang till Svenska kyrkan. De bidrar med sin röst i kören eller gör stora insatser som ledare. De gör mycket arbete i det tysta utan vilket kyrkan inte skulle fungera. Och ändå bättre känns det eftersom jag vet att det finns ännu många fler som bidrar med sitt engagemang. MATS LAGERGREN, STIFTSREDAKTÖR Predikstolen predikar FRÖSÅKER I söndags var det predikstolen själv som stod för förkunnelsen, förmedlad av Gunnar Ahlbäck, berättar Karin Falk från Frösåkers församling. Gudstjänstbesökarna fick en ingående redogörelse för predikstolens uppbyggnad med sina olika ”speglar” och utsirningar. Främst uppehöll sig dock Ahlbäck vid mittmotivet: Paradisurna och livsträd. I urnan finns livets vatten som också för tankarna till dopfunten. Ur urnan växer livets träd, baserat på Kristi kors. Församlingens kyrkoherde Margareta Ehn Reinemar hade valt passande texter och psalmer till dagens tema. Efter kyrkkaffet i församlingshemmet berättade Ahlbäck historier om en del färgstarka präster som tidigare verkat i bygden. År 1622 fick Morkarla kyrka sin predikstol. I närmare 400 år har Guds ord predikats för församlingen från den. En dag för idealiteten Se jag vill bära lockade 650 personer till Gävle Ideella medarbetare samlas i Gävle till en dag av fest och inspiration. Föredrag varvas med mingel och i en rad seminarier ges tillfälle att fördjupning. – Anställda och förtroendevalda är en stor resurs för församlingen och den resursen tar kyrkan väl tillvara. De övriga 95 procenten är en resurs där det finns mycket mer att hämta. Bertil Johansson är huvudtalare på dagen för ideella medarbetar som samlar 650 personer i Gävle. För sina insatser för det ideella arbetet har han blivit utsedd till årets förnyare i Svenska kyrkan. HANS TAL den här dagen är en ut- märkt illustration på detta när han lyfter fram de ideellas betydelse och han uppmuntrar att ta plats i de sammanhang där vi finns. – I volontärbyrån brukar vi använda ett begrepp som heter provtänka och det behöver vi ofta göra, säger Bertil Johansson och betonar behovet av att ta fram alla goda idéer som vi så lätt sitter och håller på. Av rädsla för att säga något opassande eller att göra fel. – Om någon har 40 procent fel, hur många procent rätt har då den människan. NÄR VI SLÄPPER LÖS tankar frigörs otroligt mycket resurser och Bertil Johansson menar att det för varje organisation handlar om att bereda möjligheten för människor. Att släppa fram sina tankar eller att få en uppgift. Du trivs där du behövs är rubriken på föredraget och den här dagen är det många som trivs i Gävle. Föredraget följs av lunch Bertil Johansson uppmanar att provtänka och att släppa lös alla de idéer som v i bär på. Några tar sedan chansen att sjunga. Matminglet är en viktig del av dagen som avslutas med middag och jazzmusik. FOTO: MATS LAGERGREN Gunnar Ahlbäck berättade om en predikstol som tjänat i snart 400 år. FOTO: KARIN FALK Picknick med parkkonsert UPPSALA Den 29 maj bjuder Afrokören TNG (The New Generation) till en sprakande parkkonsert i amfiteatern i Källparken, Salabacke, skriver körens ledare i ett pressmeddelande. 30 sångare med band har laddat hela våren och hoppas nu på solsken klockan 15.00 på söndagseftermiddagen. Det blir gospel varvat med soul och reggae och alla uppmanas att packa pic-nic korgen full och komma och mysa i eftermiddagssolen. Konserten är gratis och vid dåligt väder blir det i stället i Salabackekyrkan. och i minglet sker många kära möten och goda samtal. En viktig sak är att se hur många ideella medarbetare som finns i kyrkan och att känna den kraft som finns. Arbetet fortsätter sedan i seminarier och workshops. En grupp erbjuder bibliodrama som ett sätt att läsa Bibeln med hela kroppen. Mariadöttrana från Enköping berättar om sitt liv och sin speciella kallelse och den som vill sjunga bjuds till en musikalisk resa genom tid och rum. EN STOR GRUPP samlas för att tala om framtidens kyrka. Martin Garlöv leder ett samtal med biskop Ragnar Persenius och Maria Wingård, församlingspedagog i Enköping och tidigare förbundsordförande i Svenska Kyrkans Unga. Ragnar Persenius betonar vikten av en kunskap om, relation till och erfarenhet av Svenska kyrkan. – Det är detta snarare än kyrkoavgiftens storlek som gör att människor vill vara kvar i Svenska kyrkan. HAN VARNAR för en panikreaktion är en helt avgörande framtidsfråga. Relationer är något som också Maria Wingård betonar och hon tror att de ideella har en viktig roll att spela i detta. – Jag tycker ibland att det är svårare att hinna med detta nu när jag är anställd, säger hon och talar om vikten av att bära församlingen tillsammans. – Jag är nog präglad av min uppväxt i Västerbotten där den tanken betonades väldigt starkt. DAGEN ÄR FYLLD av inspiration och Maria Wingård, tidigare förbundsordförande i Svenska Kyrkans Unga och biskop Ragnar Persenius talar om framtiden kyrka. där sjunkande medlemstal gör att vi ökar graden av service. I stället behöver vi betona delaktighet, i det heliga och i det gemensamma. – Vi skulle kunna byta begreppet och tala om relation och det information och den avslutas med en gemensam fest på Estraden där många av deltagarna har dansat genom åren. Några tar chansen även denna kväll när Radbandet från Uppsala bjuder på svängig jazzmusik. Före och under maten ges även tillfälle att lyssna till Svenska kyrkans egen ståuppare, Gunlög Rosén, som på ett slagfärdigt och träffsäkert sätt talar om idealitet i kyrkan. MATS LAGERGREN

Sid 1 - TORSDAG 26 MAJ 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 21 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter   Sid 3 - TORSDAG 26 MAJ 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 21 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box 173,  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.