Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 21 2011

TORSDAG 26 MAJ 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 21 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. ’ ’+ kyrka= sant! Kultur Jag har skapat en stilren och samtida kräkla, med ett värdigt och poetiskt uttryck som knyter an till Växjö stift i både symboliken och materialet. ERIKA LAGERBIELKE som har formgivit och biskop Jan-Olof Johansson s nya kräkla Utökat samarbete mål för inspirationsdag för prostar i tre stift Växjö stifts skogsarbetare Mats Johansson och Johan Brånéus bygger en spång över ett dike i kyrkoreservatet Högby eke på Öland. I bakgrunden ses Stefan Sörman, vaktmästare i Nordölands församling. FOTO: ÅKE JOHANSSON Svenska kyrkan producerar mycket kultur. Ibland är den till och med ortens kulturcentrum. Det stod klart vid inspirationsdagen om kultursamarbete. SKARA STIFT Den ägde rum i Vara och i samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Svenska kyrkan i tre stift. Inbjudna var prostarna i de tre stiften. Tanken var att inspierera till ökat samarbete mellan kultur och kyrka. – Skara stift är kyrktätast i landet med sina omkring 440 kyrkor. Det är ett kulturarv att förvalta, konstaterade biskop Erik Aurelius inledningsvis. SEDAN FINNS ALL den kultur som Fler kan njuta av kyrkoreservaten Växjö stifts egendomsförvaltning vill göra kyrkoreservaten kända för fler och sätter därför upp nya informationsskyltar. Kyrkoreservatet Högby Eke har dessutom rustats upp. Inom Växjö stifts gränser finns det sju kyrkoreservat med särskilt värdefull natur- och kulturmiljö. Växjö stifts egendomsnämnd har avsatt och skyddat dessa områden genom att bilda kyrkoreservat. Reservaten ska nu göras tillgängliga för fler genom att tydligare märkas ut med skyltar. På flera håll är skyltarna redan uppsatta. – Med hjälp av de nya skyltarna hoppas vi att fler ska upptäcka och få möjlighet att njuta av dessa natursköna landskap med dess sällsynta arter, säger Mattias Magnusson, som är specialist inom skog och miljö på stiftskansliet. EN SÄRSKILD SATSNING Svenska kyrkan producerar i dag i form av bland annat konst, körsång, musik och dans. – Det är inte kyrkans huvuduppgift, det bara blir så. Via kulturen förmedlas det andliga, fortsatte biskopen. Pilgrimsrörelsen i Skara stift är ett lyckat exempel på när kultur och kyrka samarbetar. Här möts andlighet, historia och naturupplevelser. Pilgrimsprästen Agne Josefsson och turistchefen Marie Wennerholm berättade om samarbetet kring pilgrimsvandring. Det inleddes för fem år sedan. Utan den andliga dimensionen inga pilgrimer, och utan goda förutsättningar för att vandra som övernattningar, matställen med mera färre moderna pilgrimer. ETT ANNAT EXEMPEL på kyrka och kultur i samverkan i regionen är Masthuggskyrkan i Göteborg. Dit Samarbete mellan kyrka och kultur skapar mervärden. Det var tanken bakom inspirationsdagen i Vara för prostar i Skara-, Karlstads- och Göteborgs stift. Ovan ses några exempel på kultur och turism i kyrkliga sammanhang: dans, pilgrimsvandring och turister på besök i Masthuggskyrkan i Göteborg. FOTO: MIKAEL M JOHANSSON /CATHARINA SUNDQVIST har gjorts på kyrkoreservatet Högby Eke, som ligger på norra Öland. Där har skogsarbetarna i Nybro distrikt nyligen rustat upp reservatet för att öka tillgängligheten. Bland annat har en promenadstig märkts upp med nya tydliga stigmarkeringar och en spång har placerats över ett dike. Högby Eke är ett omkring 15 hektar stort område med uppåt 300 år gamla ekar. söker sig många turister och kyrkan insåg så småningom att den måste ta turistbesöken på större allvar än den gjort tidigare. – När 80 000 turister besöker kyrkan behöver den vara öppen, bemannad och bjuda in till en kort stunds stillhet och eftertanke, framhöll kyrkoherden Anders Leitzinger. Agneta Karlsson, kyrkoherde i Tidaholm, konstaterade att det fanns en hel del att fundera kring vad gäller samarbete och nya idéer kring kyrka och kultur. – Både Kungslena och Suntak kyrka lockar många turister. Hur de tas emot kan vi utveckla. Jörgen Röllgårdh, kyrkoherde från Fristad, är inne på samma spår. – Många människor vill gå in en stund i kyrkan när de åker förbi. Hur vi får dem att känna sig välkomna måste vi fundera än mer över. Han menar att ytterligare samverkan med turistnäring och kulturliv är en väg att gå. – Kyrkan har mycket att både lära och lära ut kring de här frågorna. CATHARINA SUNDQVIST 4 FRÅGOR TILL DET ÄR MYCKET OVANLIGT med så gamla lövträd och de åldersstigna ekarna fungerar som tillflykt för sällsynta lavar och insekter. Reservatet är som allra vackrast på försommaren, då marken täcks aven annorlunda flora, bestående av vitsippa, gulsippa, tandrot, storrams, desmeknopp och kal tallört. CHARLOTTE GRANROT FRENBERG RICKARD BONNEVIER OCH FREDRIK BEVERHJELM, som leder konfirmandarbetet i Lunds domkyrkoförsamling och släppt en ny konfirmandbibel på Verbum förlag. Varför ännu en bibel? – Detta är den första bibeln som har tonåringen i fokus. Paketeringen och layouten är ovanlig. Bibeln är så att säga uppvärmd, ungefär som när någon värmt upp sitsen åt dig. Som 14- åring är det svårt att komma in i bibeln. Vi vill visa att denna böckernas bok är lika relevant nu som förr. Referenser till låtar och filmer, frågor, citat och tankenötter gör att texterna krokar rakt in i konfirmandernas liv och blir levande. Musik spelar en central roll i ert konfirmandarbete och i den bibel ni tagit fram. Varför? – Musik är en extremt betydelsefull tolkningsgrund för livet. För många unga är det första de gör på morgonen och det sista de gör på kvällen att lyssna på musik. Den brygga som fungerar för att få unga att närma sig tros- och livsfrågor är ofta musik, men även film. Lunds stift har högst andel konfirmerade i landet 2010 och för förra året konstateras en liten ökning. Vad tror ni det beror på? – Det finns sedan länge en medveten satsning på konfirmandarbetet i vårt stift. Det är kul att det ger utdelning. Själva har vi planerat strategiskt och långsiktigt och det ger valuta. I den senaste kullen deltog 75 konfirmander och 60-talet unga ledare. Vad är viktigast i mötet med unga? – Äkthet och tillit. Att visa tilltro till deras förmåga att tackla de stora livsfrågorna. Att ha med unga konfirmandledare i arbetet är också en nyckel. De är levande förebilder. Att vi har lyckats få så många att engagera sig som ledare ger ringar på vattnet. MARIA LUNDSTRÖM Stor körfestival i Tidaholm SKARA STIFT Just nu pågår en stor körfestival i Tidaholm med Svenska kyrkan som ledande aktör. Över 20 körer medverkar, varav en från Sardinien och en från Bulgarien. Här bjuds också kammarorkester, ungdomsorkester och barnkörer, liksom folkmusik och gospel. Svenska kyrkan i Tidaholm hoppas på en folkfest. Alla inträden är gratis. Kyrkan har hittat många sponsorer och familjer som ställer upp som värdar för körmedlemmar utifrån.

  Sid 2 - TORSDAG 26 MAJ 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 21 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.