Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 20 2011

TORSDAG 19 MAJ 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 20 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314, 751 43 Uppsala Tel: 018-68 07 75, Fax: 018-12 45 25 mats.lagergren@svenskakyrkan.se I blomningens tid. På vår gård finns både en hägg och en syren och denna vår när allt verkar slå ut samtidigt blommar just nu de båda. Och eftersom våra trädgårdsmöbler står däremellan slår jag mig ibland ner och känner mig lite ledig – mellan hägg och syren. MATS LAGERGREN, STIFTSREDAKTÖR Nyvald styrelse för prästvigda kvinnor STIFTET Forum för prästvigda kvinnor i Uppsala stift har haft årsmöte, och valde där en delvis ny styrelse. Ordförande i föreningen är Maria Rengård Sivertsson och övriga ledamöter är Matilda Oldeberg, Helena Lindström, Martina Larsson, Cecilia Jansdotter, Selma Haraldsdottìr och Emma Hedlundh. Med tanke på döden Mångsidig vernissage i Gamla Uppsala kyrka Döden är temat för ett annorlunda evenemang som pågår i Gamla Uppsala från maj till allhelgonahelgen. Ämnet belyses från många vinklar och vill locka till nya tankar, diskussioner och idéer. – Jag är inte rädd för döden men jag vill inte vara med när det sker. Kristin Windolf Granberg, präst i Gamla Uppsala församling, inleder med ett citat av Woody Allen. Hon är en av dem som har arrangerat utställningen Memento Mori, som handlar om döden, om livet och hur de båda hela tiden finns i vår närhet. – Det är viktigt att visa att Woody Allen har fel. Man kan vara vän med livet och med döden och den som vill leva ett rikt liv måste vara närvarande i det som sker och när det sker. Evenemanget består bland annat av konstutställning, film, konserter, barnutställning, ljudspel, gravvandring, pilgrimsfärd, samtal, filmsymposium och föredragsserie, allt i och kring Gamla Uppsala kyrka. KONSTNÄREN Michel Östlund är Information om struktur STIFTET Den av kyrkostyrelsen tillsatta strukturutredningen presenterade i början av april sin slutrapport Närhet och samverkan med förslag till en förändrad lokal organisation för Svenska kyrkan. Förslaget innebär även en delvis förändrad relation mellan stiftet och den lokala nivån. Förslaget kommer att remitteras till alla lokala enheter för yttrande senast i december 2011. Uppsala stift inbjuder till informationsmöten om utredningen i juni i Söderhamn respektive Uppsala. Stiftet avser även att anordna seminarier inför remissarbetet i september månad. Mer information finns på: www.svenskakyrkan.se/uppsalastift/strukturutredning eller hos Willy Hagel, 018-68 07 23. Lars-Åke Skagegård och Kristin Windolf Granberg bjuder in till en utställning om döden. FOTO: NICKY TUCKER Ny kurs för gudstjänstutveckling STIFTET Uppsala stift inbjuder till Kurs i gudstjänstutveckling, omgång 3. Syftet är att skapa en mötesplats för att tränga djupare in i frågor kring ett församlingsbyggande gudstjänstliv och stärka gudstjänsten i den lokala församlingen. På många ställen runt om i Svenska kyrkan och i vårt eget stift samtalas det ofta om gudstjänsten. Vi delar sorg och frustration över dåligt besökta gudstjänster. Vi gläds och ser hoppfulla tecken i gudstjänster som berör och engagerar. Vi är många som brinner för en god och bra gudstjänst. När vi kommer tillsammans och reflekterar över varandras erfarenheter öppnas möjligheter till fördjupning. Genom att arbeta långsiktigt kan en förnyelse av gudstjänsten komma till stånd. Upplysningar ges av Göran Lindström 070-646 74 56, anmälan görs på Uppsala stifts hemsida: www.svenskakyrkan.se/ uppsalastift/gudstjanstkurs en av dem som har varit inblandad i utställningen och han berättar vid invigningen att han tackade ja i samma stund som han fick frågan. – Det som satte ordentlig fart var frågan om vad som händer före döden, att tolka livet utifrån döden. Michel Östlund har samarbetat med en rad andra konstnärer och förutom i bild kommer tankarna till uttryck bland annat i dans, musik och film. – Under året har vi samarbetat med 28 barn. Ur deras hjärtan och händer har det kommit fram citat som är väldigt kloka. Man blir förvånad hur en elvaåring kan tänka och formulera sig, med djup och med humor. Andra citat är fästa på klippblock uppställda längs Eriksleden som går från Uppsala domkyrka till Gamla Uppsala kyrka. – Citaten kommer från Dag Hammarsköld och vi vill med detta hedra honom. Vi vill också påminna om hans bok som handlar om livet och som passar väl in i sammanhanget. INVIGNINGEN sker delvis som en pilgrimsvandring längs Eriksleden med stopp vid kungshögarna där den ena av stenarna med Hammarskjölds-citat finns. Den andra står vid Gamla Uppsala kyrka och där inne är det vernissage av utställningen med mingel, musik och boksignering. – Det har kommit ut en bok kring projektet som försöker hålla ihop alla delar, säger Michel Östlund och berättar att mer är att vänta. – En viktigt punkt är att vi bjudit in författare och teologer till en föredragsserie. Bland talarna märks Olof Buckard, Ylva Eggehorn och KG Hammar. Dessutom har det spelats in en film, Memento Vito som handlar om livet och den har premiär den 26 maj i Gamla Uppsala kyrka. MATS LAGERGREN Sju miljoner möjliga besökare I augusti invigs en ny del av Gränby centrum i Uppsala. Strax intill café, träningslokal och tandläkare har kyrkan sina lokaler. – Det är sju miljoner människor som besöker Gränby centrum varje år och då känns det naturligt att kyrkan finns här, säger Eva Sundelin-Isaksson. Hon är kyrkoherde i Vaksala församling som tillsammans med övriga uppsalaförsamlingar går in i projektet. – Vi tänker oss en diakonal mötesplats men i övrigt är det mesta öppet, säger Eva Sundelin-Isaksson och berättar att projektgruppen i sin helhet nu ska ha sitt första möte. Då ska planerna börja ta fastare form. – Den här delen är ett serviceplan och lite lugnare än den övfrån början är det tänkt att vara en öppen yta för att inte låsa fast sig för tidigt. – Vi vill ha så breda spår som möjligt, betonar Eva SundelinIsaksson. MÖTESPLATS är utgångspunkten Eva Sundelin Isaksson tillsammans med Anna Larsson i det som ska bli kyrkans lokaler i Gränby centrum. FOTO: MATS LAGERGREN riga delen av köpcentret, säger Anna Larsson, etablerare på Atrium Ljungberg som äger Gränby centrum. – Jag tror att kyrkans lokaler är bra placerade alldeles intill ca- féet, fortsätter hon och pekar sen ut mot uppsalaslätten och Vaksala kyrka som finns i blickfånget. Svenska kyrkan i Uppsala disponerar 400 kvadratmeter och och det är troligt att det blir ett informationscentrum för kyrkan i Uppsala. Det kommer också att finnas ett mindre rum för den som vill dra sig tillbaka för enskilt samtal liksom ett kontor för den eller de som kommer att ha en del av sin arbetstid i centrum. – Vi är i ett hörn av centrum som handlar om kroppen och själen och där känns det som att vi passar in, säger Eva SundelinIsaksson. Den 24 augusti invigs den nya centrumdelen och då även kyrkans lokaler. MATS LAGERGREN

  Sid 2 - TORSDAG 19 MAJ 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 20 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box 173,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.