Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011

TORSDAG 12 MAJ 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 19 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Birger Jarlspel även i år SKARA STIFT Även i sommar sätts skådespelet Birger Jarl upp i Varnhem. Premiären den 11 augusti. Då och nu, fakta och fantasi flyter ihop i föreställningen om jarlen som var rikets mäktigaste man under en period på 1200-talet och som är begravd i klosterkyrkan. Två av hans söner blev kungar, Valdemar och Magnus Ladulås. Kyrkan spelar en viktig roll i spelet, då en maktkamp rådde mellan den världsliga makten och den kyrkliga. Det pågick dessutom fortfarande en kamp mellan den kristna läran och den hedniska. Anders Järleby har skrivit pjäsen utifrån historiska fakta. Både professionella skådespelare och amatörer i alla åldrar medverkar samt musikgruppen Ambrosia. Församlingen upplåter mark åt teatertältet och lokaler för rekvisita med mera. ’’ satsar på Trollhättan På trods af præsteskjorten, var ingen præster på teologdagen ens – alle havde deres eget særpræg; leopard-gamasjer, rastahår eller store kors, smarte briller eller andre markeringer af deres egen særprægede individualitet. SUSANNE IVALO MØNSTED dansk präst om teologdagen i Lund webbplats för barnen I Trollhättan satsar Svenska kyrkan på en egen webbplats för barnen, Kyrkparveln. SKARA STIFT Kyrkparveln tar sikte på barn och ungdomar 0–18 år, men har till att börja med inriktat sig på de yngre barnen. Nyligen hade den premiär efter att ha byggts upp och testats av ett gäng barn och vuxna. – Både jag och prästen Torbjörn Andersson är intresserade av internet och sociala medier. Därför föll det sig naturligt att vi satte igång det här arbetet när vi började i församlingen, berättar Louise Kaluza. Hon är församlingspedagog och samordnar webbsatsningen. Torbjörn Andersson har läst in ett antal bibelberättelser för de yngre barnen. Det är tänkt att många anställda på ett eller annat sätt ska engageras i utvecklingen av Kyrkparveln. –WEBBPLATSEN SKA SES som en mötesplats för barnen där den kristna tron gestaltas på ett lekfullt sätt, säger Louise Kaluza. Två barn som ingått i testpatrullen är Moa Eliasson och Tora Samuelsson. De är på besök i Skogshöjdens kyrka denna dag och skrattar mycket när Torbjörn Andersson inlevelsefullt berätta om David och Goljat. När de hör några av sångerna som brukar sjungas i barnverksamheten sjunger de med och när de ser Louise Kaluza Teckenspråksutbyte med Greifswald VÄXJÖL STIFT Dövkyrkan i Växjö stift besökte dövkyrkan i vänstiftet Greifswald den 29 april till den tredje maj. Kontakten etablerades i samband med Världens fest 2010, då dövkyrkan från Greifswald var i Växjö. Under resan fick deltagarna bland annat lära sig en del tyska tecken, delta i en teckenspråkig gudstjänst och lära sig mer om hur dövkyrkan i Greifswald arbetar. Syftet med kontakterna är erfarenhetsutbyte och förhoppningen är att medarbetarna från Greifswald besöker Växjö nästa år. Församlingspedagogen Louise Kaluza tittar på den nystartade webbplatsen Kyrkparveln tillsammans med Moa Elisson och Tora Samuelsson. Här kan barnen hitta kända barntimmesånger, roligt inlästa bibelberättelser, videoinslag från kyrkan med mera. FOTO: CATHARINA SUNDQVIST och några andra anställda i ett youtubeklipp från påskgudstjänsten kikar de intensivt på skärmen. MER ÄN VART tionde barn 3-5 år Sista konserten för Ljusnankören UPPSALA STIFT Avskedskonsert kallas det för när kända och nyligen jubilerande Ljusnankören sjunger i Rogsta kyrka och i Missionskyrkan i Ljusdal, skriver Ljusdalsposten. Konsert framförs med kören Röstmix från Hudiksvall som också ska lägga ner. Även körledaren Ragnvi Blästa-Lind från Hudiksvall slutar. Hon har lett Ljusnankören de tre senaste terminerna, men har varit med nästan från det att kören startades för 45 år sedan. Ljusnankören hade sin glansperiod, först under Sven-Erik Damms ledning och senare med Lennart Eng i Färila som maestro. Ett krympande antal sångare och svårigheter att få kontinuerlig ledning gör att kören för en allt mer tynande tillvaro. använder internet dagligen, vanligen tillsammans med någon förälder. – Webbplatsen är framför allt till för barnen, att de ska kunna gå in och lyssna, titta och klicka om de till exempel missat en barntimme. Men även information till föräldrarna finns där. Louise Kaluza säger att kyrkan måste våga lite nytt, som att satsa på webben. Det gör det enkelt för människor i alla åldrar att delta i verksamheten också när de inte kan vara på plats i kyrkan rent fysiskt. FÖRSAMLINGEN HAR TAGIT hjälp av en webbutvecklare. Annars är det de anställda själva som ska- pat sidans innehåll och som utvecklar den. Kyrkparveln ska hela tiden utvecklas och uppdateras. Till hösten är det de äldre barnens tur då ett chattforum för konfirmander kommer att startas. – En enkel videokamera och diktafon är våra arbetsverktyg. Materialet ska vara lätt att skapa och webbplatsen enkel att sköta, konstaterar Louise Kaluza. CATHARINA SUNDQVIST Församlingen bygger där stan växer För att möta de nya behoven byggs ett nytt församlingshem i Uppsala-Näs. – Vi drömmer om att få igång ett barn- och familjearbete, säger Lars-Ove Sjöstedt. UPPSALA STIFT I takt med att Uppsala växer byggs nya bostadsområden i närområdet. I den lilla församlingen Uppsala-Näs, som är en del av Balingsta pastorat, byggs ett par hundra villor och det är många barnfamiljer som flyttar in. Nära staden men ändå på landet. – VI HAR SÖKT EN LÖSNING I många år, säger kyrkoherde Lars-Ove Sjöstedt, ett församlingshem där Första spadtaget för det nya församlingshemmet FOTO: LARS-OVE SJÖSTEDT församlingen planerar en mötesplats med öppen förskola och så småningom minior- och juniorverksamhet. Sen blir det möjligt för kyrkkaffe samt samlingar efter dop och vigslar. Tillsammans med Dalby kyrka som också ligger i pastoratet är Uppsala-Näs en av de populäraste vigselkyrkorna i Uppsalas närhet. FÖRSAMLINGSHEMMET beräknas stå färdigt den 15 oktober och Lars-Ove Sjöstedt har förhoppningar att det ska möta de behov som finns. – Det är viktigt att det inte står som ett monument över initiativkraft utan ett levande hus som verkligen används. vi kan ha verksamhet. Ett av skälen till att det har dragit ut på tiden är att det är ett känsligt område med gammal jordbruksbygd och det får inte heller bli för dominerande där det ligger strax intill kyrkan. – Vi har haft svårt att bestämma oss och det har nog fun- nits alltför svulstiga planer, säger Lars-Ove Sjöstedt och berättar att kyrkorådets ordförande Lennart Wettervik har ritat huset som ska ligga vid klockargården. – Vi ska försöka fånga upp de unga familjerna som flyttar ut. Det är fokus. Många har döpt sina barn och MATS LAGERGREN

  Sid 2 - TORSDAG 12 MAJ 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 19 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.