Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011

ONSDAG 20 APRIL 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 16/17 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. KG, religionen och konsten LUNDS STIFT KG Hammars förordnande som gästprofessor vid Teologiska fakulteten i Lund går mot sitt slut. Med anledning av detta arrangeras ett symposium på universitetet den 26 april. Temat är ”Religion som konstart”. Förutom föreläsningar kan man på kvällen lyssna på ett panelsamtal om bland annat religion och konst, litteratur, musik samt poesi. Bland de medverkande finns en lång rad kända kulturpersonligheter och teologer: Ylva Eggehorn, Helle Klein, Ann Heberlein, Bo Larsson, Christina Grenholm, Maria Schottenius, Eric Schüldt och Ozan Sunar för att nämna några. ’’ skildrar SVT och biskopen Det fungerar riktigt dåligt. Tyvärr har det hämmat kreativiteten rejält och entusiasmen har dött litet grand. PER WILDER som ansvarar hemsida för Önsta församlings, Västerås stift påsken från Jerusalem I påsk sänder Sveriges television tre helgmålsringningar från Jerusalem. Programserien har producerats i samråd med biskop Jan-Olof Johansson, som själv medverkar i ett av programmen. VÄXJÖ STIFT Helgmålsringningarna speglar tre av påskens centrala händelser: Jesu intåg i Jerusalem, Jesu död och uppståndelse samt mötet mellan den nyss uppståndne Jesus och lärjungen Petrus. Programmen spelades in på platserna för de bibliska händelser som helgmålsringningarna handlar om. – Helgmålsringningarna är en spännande kombination av gammalt och nytt. De är inspelade på platserna där dramat en gång utspelade sig, samtidigt som det finns en nutida anknytning, säger Johannes Söderberg, som är samordnare för förkunnelseprogram i SVT. I PROGRAMMEN blandas svenska Skarastiftare gillar strukturutredning SKARA STIFT När nomineringsgruppen Posk, partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, anordnade kyrkodag i Skövde var Hans-Olof Andrén inbjuden för att presenterade strukturutredningen. En som uppskattar utredningens förslag, speciellt vad gäller att pastoraten själva ska ges friare tyglar vid indelning, är Per Lindberg från Skövde. – En del av Kyrkoordningens regler lyfts bort till förmån för ökat självbestämmande, det är positivt, säger han. Två viktiga förslag i strukturutredningen är dels att stiften tar över vård och underhåll av alla kyrkor, dels att ansvaret för den pastorala verksamheten i ett pastorat flyttas från församlingarna till pastoratets kyrkoråd. Biskop Jan-Olof Johansson talar om ett välkänt möte vid stranden av Genesarets sjö på Valborgsmässoafton. FOTO: JOHANNES SÖDERBERG/SVT Stiftsstyrelsen vill se större valkretsar VÄSTERÅS STIFT Ett förslag om vissa ändringar i Kyrkoordningen är ute på remiss. De gäller främst bestämmelser kring kyrkovalet. På en punkt framför Västerås stift ett helt eget förslag. Det handlar om indelningen av valkretsar vid val till samfällda kyrkofullmäktige i pastoratssamfälligheter. Här vill stiftsstyrelsen att samfälligheten ses som en enda valkrets. Detta för att undvika valresultat som det i Västerås kyrkliga samfällighet vid det senaste valet. Uppdelningen i mindre valkretsar gjorde då att det sammanlagda resultatet, och därmed mandatfördelningen i kyrkofullmäktige, inte speglade majoritetsförhållandena totalt sett. och palestinska röster och den bibliska texten kopplas till dagens verklighet. Biskop Jan-Olof Johansson har varit med och utformat hela programserien. Ytterligare tre helgmålsringningar, som spelats in i Betlehem, kommer att sändas i jul. Även dessa har biskopen varit med om att producera och han leder även ett av dessa program. – Jerusalem ligger mig varmt om hjärtat så det var fantastiskt roligt att få vara med om det här, säger Jan-Olof Johansson. Han har ett mångårigt engage- mang i landet. Bland annat är han ordförande för Svenska Jerusalemsföreningen, som driver en skola för palestinska flickor i Betlehem. DEN FÖRSTA helgmålsringningen sändes i lördags, från Olivberget i Jerusalem. Den palestinska lutherska biskopen Munib Yunan talade då om fredsfursten Jesus som rider in i Jerusalem på Palmsöndagen – då som nu. Även nu på lördag, på påskafton, är det biskop Munib Yunan som leder helgmålsringningen. Då sänds programmet från Gravkyrkans tak och biskopen talar om hela mänsklighetens längtan efter ljus i en mörk tid. Den 30 april handlar det om kristen vardagstro utifrån mötet mellan den uppståndne Jesus och lärjungen Petrus. Det programmet leds av biskop JanOlof Johansson, och är inspelat vid stranden av Genesarets sjö. – Det blåste och regnade och vi stod och frös när vi gjorde inspelningarna. Men så sprack himlen upp i fem minuter och vi hann precis filma färdigt, berättar JanOlof Johansson. I jul medverkar Faten Nastas Mitwasi, en palestinsk konstnär, Nisreen al-Hiiti, en 16-årig elev vid Den gode herdens skola i Betlehem och biskop Jan-Olof Johansson som talar från Herdarnas äng på julafton. HELGMÅLSRINGNINGARNA är fem minuter långa och brukar kallas för ”det lilla programmet med den stora publiken”. Varje program ses av omkring 300 000 personer. Helgmålsringningarna går att se via nätet under 30 dagar efter att de visats i tv. De finns på www.svtplay.se. CHARLOTTE GRANROT FRENBERG I Björsäter stavar de sig fram När prästen Margaretha Lännewall kom till Björsäter tog hon med sig stavarna. Nu stavar sig ett rejält gäng runt kyrkan varje torsdag. SKARA STIFT Kyrkogång kallas torsdagsmorgnarna när alla intresserade församlingsbor möts vid pastoratsgården för att gå en promenad tillsammans, med eller utan käppar, och sedan äta frukost i församlingshemmet. – Det är härligt att först gå en promenad och sedan äta en god frukost i gemenskap, säger Marianne Persson och Britta Rehnberg. De har nyss gått en runda på cirka 45 minuter runt kyrkbyn med omnejd. Nu avnjuter de en rejäl frukost framdukad av Marita Lindholm. – Det här är bra både för kropp och själ. Jätteroligt att så många vill vara med, säger Margaretha Lännerwall som startade kyrkogången i tidigt i höstas. Nu fortsätter promenaderna runt kyrkan med omnejd fram till sommaren. Sen blir det uppehåll och fortsättning till hösten. CATHARINA SUNDQVIST Alla går i sin egen takt när det anordnas kyrkogång i Björsäter. Här är det Bosse Löfholm, Britta Rehnberg och Maj-Lott Andersson som håller uppe tempot längst fram. FOTO: CATHARINA SUNDQVIST

  Sid 2 - ONSDAG 20 APRIL 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 16/17 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.