Sidan 1 i Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011

TORSDAG 17 MARS 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 11 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Vill jobba med miljö och social ekonomi ’’möjligheterna Ta fram De nuvarande sjukförsäkringsreglerna bidrar till en ny typ av fattigdom som framförallt drabbar ensamstående föräldrar, barn och unga. Att diakonerna slår larm om detta är bra. ANTJE JACKELÉN, biskop Lunds stift Miljö- klimat- och framtidsfrågor är ett av de områden den nye föreståndaren Nils Åberg lyfter fram när han talar om Nils Åberg. Stiftsgården i Rättvik. Ett annat är samarbetet med organisationer av olika slag. I sommar blir det till exempel drogfritt midsommarfirande i samarbete med flera studieförbund och Kriminellas revansch i samhället. Ett tredje område är att befästa stiftsgården som en plats för alla människor. Ett led i detta har varit att handikappanpassa vita lägergården. En fjärde viktig sak är att finnas med som en aktör i den sociala ekonomin. – Som kursgård i en idéburen organisation är vi redan med där och ungdomsarbetet är stort. Men jag skulle gärna se att stiftsgården används för äldre, kanske genom ett boende för äldre som kopplas till vårt kök, säger Nils Åberg. Att se möjligheterna och skapa en stöttande miljö är viktiga komponenter när Svenska kyrkan möter konfirmander med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det var några av slutsatserna när Växjö stift bjöd in till den första av två fördjupningsdagar på temat Duger jag som jag är? förra måndagen. Dagarna handlar om hur kyrkan kan bli bättre på att möta konfirmander med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, såsom ADHD, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom. Drygt 80 personer hade kommit till församlingshemmet i Växjö för att lära sig mer om diagnoserna och om olika strategier för att få en undervisning som bättre svarar upp mot ungdomarnas behov. EN AV FÖRELÄSARNA under dagen var Johanna Björk, som är ADHD-konsulent på Ågrenska i Göteborg, en stiftelse som stöttar barn, unga och familjer med sällsynta diagnoser. Hon berättade bland annat om vikten av en stöttande miljö kring ungdomarna. – Ju mer stöttande miljön runt personen är, desto lättare blir det och desto färre problem uppstår. Förhållningssättet och bemötandet betyder väldigt mycket, sade hon. HON BETONADE också vikten av att ● FAKTA Praktiska tips ✦Skapa struktur och förutsägbarhet ✦Var tydlig ✦Planera längd och mängd utifrån individen. ✦Minimera visuella och auditiva störningsmoment. ✦Tala klarspråk, undvik metaforer ✦Ge en instruktion i taget ✦Minimera orden ✦Attrahera flera sinnen i undervisningen finns i kyrkan var precis vad den här lille killen ville ha, säger Johanna Björk. Under dagen berättade också fritidsledaren Robert Alsterlind från Ågrenska om hur de arbetar konkret med barn och unga på stiftelsen och hur de bär sig åt för skapa en pålitlig miljö. Även Eva Skötte, dyslexikonsulent från Värnamo medverkade vid fördjupningsdagen. STIFTSUNGDOMSPRÄST Teresia Clif- ADHD-konsulenten Johanna Björk berättade om vad NPF är och gav konkreta tips i arbetet med konfirmander. FOTO: CHARLOTTE GRANROT FRENBERG Mässa för livsåskådning GÖTENE Den 2 april hålls för fjärde året i rad livsåskådningsmässa i Götene. Då medverkar representanter för judendom, kristendom, islam, bahai, hinduism, buddism, sikhism, asatrosamfund och humanister. Bland annat kommer en svensk att berätta om sina 17 år som buddistmunk i Thailand. Årets tema är livet och döden – att bearbeta sorgen. Bakom mässan står bland annat ortens högstadieskola och Svenska kyrkan. Målet är att motverka fördomar genom att människor med olika bakgrund möts. se möjligheterna och vilka personens starka sidor är. – Om vi ska få personens självförtroende att växa måste vi börja i möjlighetsdiket. Personer med NPF får ofta höra vad de inte är bra på, om vi istället ger positiv feedback kanske de vågar sig på att prova saker igen, säger hon. Hon gav många konkreta tips på vad som är viktigt att tänka på. Bland annat berättade hon om en familj med en sjuårig pojke som fick många klagomål i skolan för att han inte kunde sitta still. När familjen blev inbjuden till ett barndop vågade de först inte ta med sonen till kyrkan, men när de gjorde det satt pojken som ett ljus under hela gudstjänsten. När de frågade honom varför han suttit still hela tiden svarade han ”De säger ju precis vad man ska göra hela tiden.” – Förutsägbarhet, tydlighet och struktur är a och o för de här ungdomarna. Agendorna som ford, som arrangerat utbildningen, hoppas att dagarna ska bli en nystart för arbetet med ungdomar med särskilda behov i stiftet. Tidigare fanns det i stiftet ett nätverk kring dessa frågor, men deltagarna blev för få. – Jag hoppas att de här dagarna ska ge oss redskap att möta ungdomarna efter deras behov, säger hon. Nästa fördjupningsdag är den 4 oktober. CHARLOTTE GRANROT FRENBERG Upplev Taizé i en ”tom” katedral Fredagen den 25 mars händer det. Alla stolar i Lunds domkyrka bärs ner i kryptan. Katedralen töms för att göra plats för en Taizéhelg med mycket bön och sång. Den 26–27 mars är det dags. Nu är det bråda dagar. En ekumenisk grupp bestående av framförallt studenter arbetar intensivt med förberedelserna. En av dem är Josefina Persson, teologistuderande: – Det jag mest ser fram emot är att samlas, be och dela tystnaden med varandra. Bönerna i domkyrkan är hjärtat i hela mötet. Att vara många som sjunger är också Taizé kommer till Lund den sista helgen i mars. Mötet är öppet för alla och ingen anmälan behövs. FOTO: KENNETH ROUNA Sakralt glas skänks till kyrkor UPPVIDINGE Sakralt glas från Lindshammars glasbruk skänks till kyrkorna och frikyrkorna i Uppvidinge kommun. Glaset har samlats under hela 1900-talets produktion på glasbruket och köpts av Uppvidinge kommun. Det finns bland annat krucifix och en dopfunt i glas. sångerna utan att kunna dem, tycker studentprästen Eva Månsson Carlheden. En volontärkör med folk från när och fjärran kommer att leda sången. I middagsbönen på lördagen medverkar Lunds stifts biskop Antje Jackelén och mötets gäst är broder Matthew från kommuniteten i Taizé, Frankrike. Broder Matthew håller i bibelintroduktionen och predikar även i söndagens högmässa. TEMAT för två-dagars mötet är detta möte är också en träning i tillit. Vi måste våga tro att allt fixar sig, konstaterar Josefina och ler. Och så berättar hon om mikrofoner, toaletter och fika. Och om att frivilliga uppmanas att baka till Taizéhelgen. – Men det viktigaste är att folk känner sig välkomna. Det som bär är gemenskapen. Drömmen är att Taizé-andan ska stråla ut och leva vidare i vardagen, inte bara under en helg. MARIA LUNDSTRÖM en stor del av upplevelsen, säger Josefina. Vad är det som lockar med Taizé? – Enkelheten, direktheten och det avskalade. Att kunna falla in i ”Tillit”. Tillit är ett centralt begrepp inom Taizé-rörelsen. – Det handlar om att våga lita på varandra, på samhället och på Gud. Att vara med om att göra TAIZÉ LOCKAR MÅNGA. Förra gången det begav sig med Taizémöte i Domkyrkan var i november 2009. Då deltog 1 200 under ljuständningsbönen.

  Sid 2 - TORSDAG 17 MARS 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 11 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box 173,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.