Sidan 1 i Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011

TORSDAG 10 MARS 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 10 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. ’’ ska "Gudstjänsten Det ska vara utmanande att vara kristen. Det viktigaste är att vi vågar vara kyrka. KATARINA TOLL KORIL som är ny kanslichef för stiftskansliet i Växjö. En tavla av studentprästen Kent Wisti utgör blickfång i det nya Stilla rum som öppnat på Malmö högskola. vara navet" På en liten höjd vid Barkåkraslätten, med en alldeles vidunderlig utsikt över såväl Hallandsåsen som Skälderviken, solar sig Barkåkra kyrka i det gula eftermiddagsljuset. LUNDS STIFT Församlingen, vars närmaste granne är Ängelholm, består av ungefär 6 500 invånare. 5 200 är medlemmar i Svenska kyrkan. Här arbetar man hårt för ökad delaktighet i gudstjänsterna, ett mål som medarbetarna gemensamt strävar mot. Men tillvaron bland personalen har inte alltid varit lika samspelt. Under flera år led man av bristfällig ledning och interna slitningar, så det var ett sargat arbetslag som kyrkoherde Margareta Löfgren fick ta över vid sin installation hösten 2008. – Samtidigt var det ett guldläge att börja bygga något nytt. Nytillträdd personal tillsammans med befintlig blåste in frisk energi, berättar Margareta. OCH ENERGI har man fått. Arbets- Ännu ett Stilla rum invigt Efter nästan två års planering invigdes den 28 februari ännu ett Stilla rum på Malmö högskola. – Behovet är stort och ökar hela tiden, säger studentprästen Katarina Egfors Härnring. LUNDS STIFT Sedan tidigare finns ett väl använt Stilla rum för bön, meditation och tystnad i biblioteket Orkanen. Det nya rummet är beläget i en annan del av högskolan på en central och lättillgänglig plats, på det så kallade studietorget i huset Kranen. Cirka 10 000 personer rör sig i byggnaden regelbundet. – Det här är mycket efterlängtat och en glad nyhet. Både studenter och anställda har hört av sig till oss och påtalat behovet, påpekar Katarina Egfors Härnring som tillsammans med studentprästkollegan Kent Wisti hörde till de medverkande. ISTÄLLET FÖR ATT KLIPPA ett I Barkåkra församling finns det gott om arbetsglädje. Konfirmand- och vuxenarbetet har tagit ny fart och entusiasmen märks även i gudstjänsterna, säger Helena Sköldin, Margareta Löfgren och Sara Gustavsson. FOTO: PERNILLA RINGSTRÖM glädjen går inte att ta miste på när kyrkoherden tillsammans med församlingspedagog Helena Sköldin beskriver hur framför allt konfirmand- och vuxenverksamheten fått ny fart, något som även spillt över på, och präglar gudstjänsterna. – Vi har i genomsnitt 50-60 be- sökare per gudstjänst, och vi har breddat utbudet. Till exempel har vi kvälls-, förböns- och taizégudstjänster, säger Margareta. Ytterligare steg på vägen är att regelbundet föra in heliga danser. – Det är inte alla som har ord, men man kan prata med Gud genom kroppen och sina handlingar, säger Helena Sköldin. – Vårt mål är att gudstjänsten ska vara navet. Fler ska känna sig delaktiga och det åstadkommer vi genom att rikta alla grupper mot detta, menar Margareta, som gärna ser en kör i varje framtida gudstjänst. VI PRATAR vidare om det utbud församlingen erbjuder. Frukostmöten, körer och katekumenat är ord som flyger i luften. Hur når man de yrkesverksamma, de som inte har tid? – Jag tror att samtal om existentiella frågor är eftersatta idag, samtidigt som många 40-plussare är sökare, funderar Margareta. En lyckad satsning är ”Projekt Livet” som startade i höstas. En kväll i månaden bjuder vi in en gäst som talar om något spännande ämne. Kvällarna har lockat många som vi inte annars brukar träffa i vår verksamhet. – Vi märker också att många föräldrar följer med sina ungdomar till kyrkan för sin egen skull, berättar Helena. Inbjudan till katekumenatet – vuxen väg till tro – skickas därför speciellt hem till konfirmandernas föräldrar, förutom att man syns i traditionella kanaler. – Men framför allt är det muntill-mun som gäller. Att föra fram de möjligheter vi erbjuder måste genomsyra arbetslaget i alla möten med medlemmarna, säger Margareta. Vikten av att experimentera och modet att lägga ner det som inte fungerar är avgörande för att hitta rätt, anser både Margareta och Helena, som är övertygade om att man bevarar genom att förnya. – Det är viktigt att använda tidens uttryck och språk, säger Helena. DE KYRKLIGA handlingarna kanske ändå är kontaktytan då flest unika möten sker. Hur gör man dessa bättre? – Absolut närvaro, empati och flexibilitet måste prägla varje möte, avslutar Margareta. PERNILLA RINGSTRÖM band, knöts istället band ihop symboliskt för att visa att detta är ett rum som alla kan dela, oavsett tro och tradition. Gesten utfördes av prefekten Jörgen Ekman och prodekan Per-Markuu Ristilammi som båda höll tal. Från Malmö judiska församling deltog Jehoshua Kaufman som framförde en hälsning och överlämnade böcker i gåva. Bibliotekschef Jette Guldborg Petersen avslutade invigningen med att säga att Stilla rum på högskolan berikar miljön. Ett mingel där alla kunde bekanta sig med varandra och rummet satte punkt för stunden. MARIA LUNDSTRÖM Kurs i teckenspråk för nyfikna Nyfiken på teckenspråk? heter den kurs som Dövkyrkan i Växjö stift erbjuder i vår. Under tre heldagar ska kyrkans medarbetare bli bättre på att möta teckenspråkiga. VÄXJÖ STIFT Förra veckan gavs den första delkursen. Deltagarna fick bland annat lära sig att be Herrens bön på teckenspråk, sjunga en psalm med händerna och fira en teckenspråkig andakt. – Vi har märkt att det finns ett önskemål bland stiftets församlingar om att få ökad kunskap, det betyder så mycket att bara kunna säga hej till någon, säger Lillemor Lindahl, stiftskonsulent för teckenspråk som håller i kurLillemor Lindahl visar några vanliga tecken för Birgitta Hjertberg, Emma Lindbom och Sara Söderlind. FOTO: CHARLOTTE GRANROT FRENBERG pedagog. I dag är hon frivillig ledare i Teleborgs församlings söndagsskola, konfirmandgrupp och lovsångsgrupp. – Jag tycker det är bra att man kan lite teckenspråk i kyrkan, vi lär ut en del till exempel till konfirmanderna, säger hon. DET FINNS omkring 350 tecken- sen tillsammans med kollegan Jessica Lindberg. UNDER KURSEN får deltagarna lära sig grunderna i grammatik, vardagsfraser och handalfabetet med mera. Under en del av tiden delas deltagarna in i två grupper, en grupp med inriktning mot gudstjänster för präster och diakoner och ren grupp med inriktning mot barnverksamhet för pedagoger. En av de som var med vid första delkursen var Emma Lindbom, som planerar att bli församlings- språkiga döva i Växjö stifts församlingar, som tillsammans med anhöriga och vänner bildar Dövkyrkan. Dövkyrkan i Växjö stift har två medarbetare som firar gudstjänster, gör hembesök och ordnar olika aktiviteter på teckenspråk. Ytterligare två delkurser i teckenspråk ges den 17 mars och den 6 april. CHARLOTTE GRANROT FRENBERG

  Sid 2 - TORSDAG 10 MARS 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 10 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box 173,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.