Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 9 2011

TORSDAG 3 MARS 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 9 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Unik kyrkorgel klar att återinvigas VÄSTERÅS STIFT I Husby kyrka finns den ena av endast två bevarade tvåradiga orglar från 1700-talet i landet. Orgeln, som är byggd av Niklas Söderström, har legat i malpåse sedan 30-talet. Den har nu renoverats för omkring 2 miljoner kronor och ska återinvigas 20 mars. Klangen på instrumentet imponerade vid en provspelning i december, skriver församlingen i ett pressutskick. Vid invigningen medverkar bland andra orgelkonsulten Jan H Börjesson, organisten Mats Åberg och församlingens kantor Birgitta Törnros. Även orgeln i Stjärnsunds kyrka har renoverats. Den återinvigs 17 april. ’’ låga trösklar Kafé med Jag tror det finns möjligheter att ta tillvara, det finns pensionärer som vill göra annat än att passa barnbarnen och renovera sommarstugan. JENS LINDER,stiftsadjunkt i Växjö, om frivilliginsatser inom kyrkan. Måndagskaféet i Emmaboda församling drivs helt och hållet av frivilliga krafter. Varje måndag står dörren öppen för en stunds gemenskap som glädjer såväl kafégäster som personal. VÄXJÖ STIFT Kaféet drivs av Gerd Ehrén och Jutta Beer, som ger många timmar av sin tid varje vecka för att hålla verksamheten igång. Gerd bakar alla kakor som serveras i kaféet och Jutta sköter dekorationerna. – Det är viktigt att det är en trivsam och inbjudande miljö, så jag lägger ner lite extra arbete på de små detaljerna. Man ska känna sig välkommen, berättar Jutta. PÅ SERVERINGSBORDET har det du- Diakonicenter öppnar i Skara SKARA STIFT På påskdagen öppnar kyrkorna i Skara Planeten diakonicentrum. Förhoppningen är att det ska bli en mötesplats för människor som behöver gemenskap och stöd. Verksamheten kommer att innehålla dagliga luncher, stödsamtal, hjälp att ringa myndigheter, göra upp enklare budget och utföra enklare skuldsanering. Målgruppen är alla som av olika anledningar fallit mellan stolarna och står utanför samhället. Personlig PR är melodin LUNDS STIFT I Södra Sandby församling utanför Lund satsar man stenhårt på att – med olika grepp – marknadsföra Svenska kyrkan genom personliga kontakter. – En dag varje termin har vi något vi kallar för PR-dag. Nästa gång blir det den 10 mars klockan 10-17. Då går vi ut till Centrumhuset i Södra Sandby. Det är där alla affärer finns. Vi ställer vi upp ett bord i foajén med ett stort plakat med Svenska kyrkans logotyp. Vi bjuder på kaffe, delar ut det senaste församlingsbladet och brukar ha någon form av enkät där vi ställer frågor om vår verksamhet – vad är bra, vad kan vi tänka på och vad kan vi utveckla som kyrka på orten, säger kyrkoherde Niclas Loive, som menar att det här är ett bra sätt att synas, träffa församlingsbor och lyssna in synpunkter. kats fram mjuka kakor och kringlor, scones och flera sorters hemkokade marmelader. Kaféverksamheten är inne på tredje året och antalet gäster ökar hela tiden. Det finns ett antal stamgäster, och ofta kommer det nya ansikten. Ett tjugotal personer brukar komma varje gång. – Det har aldrig hänt att någon kommit bara en gång och sedan inte kommit tillbaka. Det tycker vi är ett gott betyg, säger Gerd och Jutta. Kaféet är en diakonal verksamhet, utan religiösa inslag. Trösklarna är låga. Det finns inga fasta programpunkter och ingen underhållning, även om en av gästerna ibland sjunger och leder allsång. Tanken är att det ska vara en plats för gemenskap. – För många är det här den första kontakten med kyrklig verksamhet, säger Gerd Ehrén. Anna Strand är en av dem som regelbundet besöker kaféet. Hon tycker att det är ett trevligt avbrott i vardagen och ger henne en stunds sällskap. – Det är skönt att få komma ut och träffa lite folk. Annars sitter jag mest hemma och stickar, ensam mellan mina fyra väggar, säger hon. Även Gerd och Jutta tycker att de får ut mycket av att arbeta med måndagskaféet. De är båda nyblivna pensionärer och kände att de ville komma ut och träffa folk och ”göra lite nytta”, som Jutta beskriver det. – Det är en jättefin känsla varje gång man går hem efter kaféet. Det känns bra att få betyda något för någon annan, att göra någon glad, säger Gerd. GERD OCH JUTTA tror att det är viktigt att ta vara på de frivilliga man har i kyrkan, att rusta dem för de uppgifter de utför och att inte lägga på dem för mycket arbete. Men samtidigt ska uppgifterna vara meningsfulla. Att driva kafé är till exempel någonting de båda verkligen brinner för. Idén fick de vid en samling för frivilliga för tre år sedan. Då kände de inte varandra, men båda tände till på idén. – Vi har lärt känna varandra efterhand och kompletterar varandra så bra. Det har blivit en fin vänskap av detta, säger de och ler mot varandra. CHARLOTTE GRANROT FRENBERG Jutta Beer och Gerd Ehrén lägger ner mycket av sin tid på Måndagscaféet. FOTO: CHARLOTTE GRANROT FRENBERG Frukostar med fokus på miljön Två gånger per termin arrangeras miljöfrukost i Fors eller Krylbo. Det har blivit en mötesplats för att tala miljöansvar och livsstil i Folkärna församling. VÄSTERÅS STIFT Närodlade grönsaker och val av glödlampor, miljömärkning och konst. Det är några av de ämnen som tagits upp på miljöfrukostarna de senaste terminerna. Mellan tjugo och trettio personer brukar komma för att ta lära sig mer om personligt miljöansvar och prova nya produkter. – SENAST BJÖD VI på kravmärkta clementiner, berättar Gertrud Rignell, och jag tycker man kunde känna att de var sötare och go- gagemang för miljöfrågorna och är utsedda av kyrkorådet. – Miljöfrukostarna är det första vi tagit tag i, men vi ser också till hur man tar miljöhänsyn i verksamheten. Vi måste se till att vi håller kvar vid de löften vi gav när vi certifierades för ljussteget för ett par år sedan, förklarar Iris Johansson. MILJÖGRUPPEN har även tagit ini- Lördag 12 mars infaller nästa miljöfrukost i Folkärna församling. Elin Juthman var med förra gången det begav sig. FOTO: TOMMY VON KNORRING dare än annars. Gertrud är pensionerad vaktmästare och diakoniassistent. Med i miljögruppen är också Iris Johansson, förtroendevald, kyrkvaktmästare Inger Söderlund och prästen Tommy von Knorring. De har alla ett personligt en- tiativ till naturvandringar och frukost i det gröna. Till våren planeras en fågelexkursion. Miljö och rättvis handel hanteras av olika arbetsgrupper i Folkärna församling, men att frågorna hör ihop är de ense om. – Sjävklart. Det finns ingen rättvisa för dem som kommer efter oss om vi har förstört miljön, säger Iris Johansson. ANDERS HAGMAN

  Sid 2 - TORSDAG 3 MARS 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 9 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box 173,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.