Sidan 1 i Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011

TORSDAG 10 JANUARI 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 6 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Svårt med tystnadsplikt SKARA STIFT Det kan vara svårt med gränsdragningarna när det gäller kyrkans tystnadsplikt. Det konstaterar några av de pastorat som yttrat sig över utredningen ”Ett skyddat rum”. I Skara stift har domkapitlet och stiftsstyrelsen tyckt till om utredningen. Dessutom har fyra pastorat fått yttra sig. Några av dessa har framfört tankar kring den praktiska tillämpningen av tystnadsplikten. Ett exempel som lyfts fram är nya rutiner inom sjukvården. Tidigare ansågs ett besök av präst eller diakon vara något som bara angick patienten. I dag noteras det i journalerna. – Men även om själva mötet inte går att dölja, så måste samtalets innehåll vara dolt till hundra procent, skriver kyrkoherde Maria Classon, Trollhättan. En sak är alla som yttrat sig överens om. Man delar inte utredningens förslag om förändrade formuleringar vid vigning av präster och diakoner. Utredarna menade att man bör betona tystnadsplikten genom ett tillägg i präst- och diakonlöftena. Men den ”Tala ett språk alla förstår!” Klarspråk ett gott råd till stiftets konfirmandarbetslag Med uppmaningen ”Var där människor är!”, avslutade Martin Timell fortbildningsdagarna för konfirmandarbetslag som ägde rum den 1-2 februari i Höör. LUNDS STIFT Nästan 250 personer fyllde Stiftsgården Åkersberg och fick bland annat höra tv-profilen Martin Timell dela med sig av tankar kring Svenska kyrkans framtid. Den röda tråden för dagarna var temat ”Skapar vi onödiga hinder för konfirmation?”. Stiftsadjunkt Nina Karemo utvecklar begreppet: – Det kan finnas flera olika onödiga hinder i konfirmandarbetet. Det kan vara att arbetet inte ses som hela församlingens angelägenhet eller att vi inte ser att ungdomarna har något att tillföra kyrkans berättelser. Hur tänker vi kring konfirmandgudstjänster? Vilken status har konfirmandarbetet i församlingen? FÖR ATT ILLUSTRERA detta med hinder medverkade teatergruppen Lazzi vid flera tillfällen. –Teater Lazzi gav upphov till många skratt och det var bra att det var olika inslag mellan föreläsningarna, sa musiker Lena Lilja från Jämjö. Religionssociologen Jonas Bromander presenterade statistik om dop och konfirmation. Siffrorna visar att Svenska kyrkan framförallt möter medlemmarna i samband med de kyrkliga handlingarna och att dessa möten måste tas tillvara. Undersökningar kommer fram till att konfirmandarbetet är bra, men att utmaningen ligger i rekryteringen av nya konfirmander. En viktig poäng är att inte blicka bakåt, utan att istället agera utifrån dagens förutsättningar. – Det är inte alltid enkelt att ’’ Vi blev förvånade att församlingen var ett så levande socialt sammanhang. Så är det inte riktigt i Holland. JOLANDA KRAMER, holländska som invandrat till Nora, Västerås stift ’’ Svenska kyrkan måste ut där människor är. Vi har ett revolutionerande budskap att be rätta om. Vi måste bli bättre på att nå ut och tala om viktiga saker i media. kyrkan. Konfirmationen ledde till en tjänst som församlingsassistent. Han hade tankar på att bli präst, men Gud hade nog andra planer för honom, berättade Martin skrattandes. Han blev istället programledare för ungdomsprogrammet Bullen. – Vi fick 500 brev i veckan och ofta handlade det om brustna hjärtan. Vårt viktigaste budskap med Bullen var helt enkelt att säga: Du är inte ensam! MARTINS TANKAR OM HANDLAR Annonskampanj för ovanlig söndag VÄXJÖ STIFT ”Gå i kyrkan på söndag – nästa chans är 2038!” Det är budskapet i den annonskampanj som stiftet satsar på inför sjätte söndagen efter trettondagen. – Vi ville slå ett slag för kyrkogång och samtidigt påminna om kyrkoårets gång, säger biskop Jan-Olof Johansson, som i annonsen välkomnar alla till stiftets kyrkor. Annonsen publiceras i stiftets alla tidningar i morgon. Temat för söndagen är Gud verkar nu! och anledningen till att söndagen infaller just i år är att påsken kommer ovanligt sent.tanken får inget stöd. Martin Timell lockade till såväl skratt som till eftertanke på de välbesökta konfirmandpunktnu-dagarna. FOTO:TV4 förstå statistik, men Jonas Bromander visade hur siffrorna är relevanta i vardagen, sa Annika Brunkestam Waak, diakoniassistent i Ängelholm. PRÄSTEN OCH FÖRFATTAREN Annika Borg menade att Svenska kyrkan i för stor utsträckning utgår från ett sändarperspektiv i sina verksamheter och att vi måste tänka på mottagarna. Det handlar om ”att tala ett språk alla förstår”. Anders Friberg, präst i Husie och Södra Sallerups församling tyckte Annika träffade helt rätt: – Hon formulerade och satte ord på många tankar som jag själv har. Vi är både sändare och mottagare på samma gång. Tv-profilen Martin Timell gav en bild av sin relation till Svenska mycket om mission: – Svenska kyrkan måste ut där människor är. Vi har ett revolutionerande budskap att berätta om. Vi måste bli bättre på att nå ut och tala om viktiga saker i media. Berör man människors innersta väsen vill människor lyssna. Bland övriga inslag fanns reklambyrån Studio Total som berättade om olika sätt att nå igenom mediebruset och grupparbeten där deltagarna fokuserade på vilka onödiga hinder som kan finnas i den egna församlingen. – Jag är mycket nöjd med dagarna. Det är jättekul att vi blev så många som samlades och det är väldigt bra att vi pratar om de utmaningar vi har att möta, sammanfattar Nina Karemo. MARCEL SALINDER Jourhavande präst vill nå fler unga FOTO: CHARLOTTE GRANROT FRENBERG I morgon är det 112-dagen och Jourhavande präst uppmärksammas lite extra i Svenska kyrkan. Målet är att nå flera, i synnerhet unga. VÄXJÖ STIFT EU-kommissionen har utlyst 11/2 som en dag för att uppmärksamma EU:s medlemsländers gemensamma nödutryckningsnummer 112. Via 112 nås Jourhavande präst sedan ett femtiotal år tillbaka. Varje månad tar man emot mellan 5 200 och 5 600 samtal. Nu satsar Svenska kyrkan på marknadsföring av jouren för Kyrkans Tidning på nätet: www.kyrkanstidning.se Marie-Louise Aspernäs är stiftets samordnare för Jourhavande präst. ordnare för Jourhavande präst i stiftet. Hon berättar att merparten av de som ringer till jouren är över 30 år. I grannlandet Norge är 80 procent av de som ringer över 35 år, men förhållandet är det omvända på nätet, där kyrkan också erbjuder själavård. Det är någonting som även Svenska kyrkan har börjat undersöka möjligheterna för. Växjö stift anordnar en utbildningsdag kring själavård på nätet den 4-5 maj, Kyrkan på nätet – om gränser i det gränslösa. SAMTALEN TILL Jourhavande präst har ökat stadigt de senaste åren. Under 2010 besvarades mer än 60 000 samtal i landet, vilket är en ökning med tio procent jämfört med 2009. – Det kan bero på olika saker, en bidragande orsak kan vara lågkonjunkturen och allt vad den har fört med sig. Men det kan också bero på att vi har ett bättre system nu som gör att vi kan ta emot fler samtal, säger MarieLouise. Stiftet har sex fast anställda som sitter i jouren regelbundet samt några som går in tillfälligt. CHARLOTTE GRANROT FRENBERG att nå och därmed hjälpa flera, särskilt unga. Marie-Louise Aspernäs är sam-

  Sid 2 - TORSDAG 10 FEBRUARI 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 6 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.