Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 5 2011

TORSDAG 3 FEBRUARI 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 5 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Ett 20-tal sökte rektorstjänst i Hjo SKARA STIFT När ansökningstiden gått ut visar det sig att 23 personer sökt jobbet som rektor på Skara stifts folkhögskola i Hjo. Skolans nuvarande rektor, Tomas Uvesten, slutar till sommaren. Av de 23 sökande har sex valts ut för anställningsintervju. Samtliga är män. Det beror på att få kvinnor sökte tjänsten, säger skolans styrelseordförande Staffan Yngvesson. ’’vänbiskop Engelsk Ett sätt att se på teologi och kyrka där teologi är något experimentellt, en försöksverksamhet. KERSTIN WIMMER om vad Luther har att ge dagens människor. I år är hon Lunds stifts utsände till Tyskland, där hon ska vara med och fira Lutherdekaden. har världslig makt Biskopar i Engelska kyrkan sitter i parlamentet. Samtidigt har samma kyrka aldrig fått hjälp att ta in skatt/avgift från staten. SKARA STIFT Likheterna är många, men även skillnaderna, mellan den anglikanska kyrkan i England och Svenska kyrkan. Det visar sig när biskopen i Wakefield, Skara stifts vänstift i England, berättar om sina arbetsuppgifter. – Bland annat besöker jag församlingar och installerar nya kyrkoherdar. Men förra veckan tjänstgjorde jag i House of Lords, något inte svenska biskopar gör, berättar Stephen Platten. HOUSE OF LORDS är den ena av två kamrar i det brittiska parlamentet. Fem biskopar, varav två är ärkebiskoparna, har permanenta platser där. Övriga biskopar cirkulerar i en viss ordning. Stephen Platten gör tre tjänsteveckor per år i parlamentet. – Den här gången initierade jag Stephen Platten är biskop i Wakefield, Skara stifts vänstift i England. Som biskop i Engelska kyrkan tjänstgör han tre veckor per år i parlamentet. Samtidigt får hans kyrka förlita sig till frivilliga bidrag för att gå runt. Både fler en debatt, den handlade om viloch färre möjligheter jämfört med Svenska kyrkan med andra ord. FOTO: CATHARINA SUNDQVIST ket stöd de som arbetar i försvaret kan förvänta sig av samhället. verka som präst. Kort uttryckt tycker biskopen en del av den anglikanska kyrkotycker jag är en bra beskrivning. Att många skolor drivs av Engfrån Wakefield att villkoren för gemenskapen, är fortfarande Under sin kortvisit i Skara stift elska kyrkan är däremot inget militär personal kunde förbättras statskyrka. Samtidigt har den träffade biskop Platten bland hett samtalsämne. Det var kyrpå vissa områaldrig fått in annat präster som deltagit i utbyden, till exempel någon skatt tet mellan Wakefield och Skara kan som tog initiativet till att Man kan säga grunda de första skolorna på för de som blir via staten utan stift samt deltog i ledarinspiraatt vår kyrka ac- får lita till fri- tionshelgen i Svenska kyrkans 1800-talet. När sedan staten gick svårt skadade i cepterar att vara en del villiga bidrag. ungas regi. in och fortsatte arbetet så blev tjänsten. överenskommelsen att både stat Stephen Plat- av etablissemanget, – Man kan ten är kyrkans säga att vår PÅ FRÅGAN OM det finns någon het och kyrka får driva skolor. Bara i valda talesper- men inom den ramen kyrka accepte- debatt i Engelska kyrkan suckar Wakefield drivs 102 skolor av den Engelska kyrkan. son för försvars- kan vi vara kritiska. rar att vara en han lite och säger att, ja, tyvärr – Så sent som i förrgår var jag frågor. Han har del av etablis- finns det två diskussioner som verkar gå på för evigt. Det är dels med och tog första spadtaget till stor erfarenhet semanget, den om kvinnor ska kunna bli bisen ny skola, berättar Stephen av internationella relationer och men inom den ramen kan vi vara kopar och dels den om man kan Platten. har undervisat i moral/teologi. kritiska. Någon myntade utCATHARINA SUNDQVIST Den Engelska kyrkan, som är trycket kritisk solidaritet. Det vara homosexuell och samtidigt Komponera till Luthers ära TYSKLAND/LUNDS STIFT Alla intresserade inbjuds att delta i den kompositionstävling som pågår inför Lutherdekadens årstema som 2012 handlar om musik. Senast den 31 juli 2011 måste bidragen vara inlämnade. På reformationsdagen den 31 oktober i år kungörs vinnarna i staden Lepzig. Första pris belönas med 6 000 euro och andraprisvinnaren kammar hem 4 000 euro. För att kunna vara med och tävla ska man skapa verk på mellan 20–40 minuters längd, där inspirationen är hämtad från lutherska psalmer som Vår Gud är oss en väldig borg. Folkkyrkan – aktuell eller förlegad? Samtalsdygn kring folkkyrkan VÄSTERÅS STIFT Västerås stift gästas 1–2 april av Svenska kyrkans forskningsenhet, som i samarbete med Seglora smedja inbjuder till ett samtalsdygn kring folkkyrkobegreppet. Vad innebär det att vara folkkyrka i ett land där relationen mellan stat och kyrka inte längre förutsätter enhet och samförstånd? Vad innebär det i ett land där snart 20 procent av befolkningen har annan kulturell bakgrund än den svenska och bara sex av tio barn döps i Svenska kyrkans ordning? Om detta, och särskilt utifrån förutsättningarna i Västerås stift, ska bland andra biskop Thomas Söderberg, forskningschef AnneLouise Eriksson, Jonas Bromander och Helle Klein samtala. ’’ Martin Luther för hela slanten Under åren 2008-2017 storsatsar den Evangelisk Lutherska kyrkan i Tyskland på en Lutherdekad. LUNDS STIFT Valet av årtal har att göra med att Martin Luther kom till Wittenberg 1508. Den 31 oktober 1517 spikade han sina berömda 95 teser på slottskyrkans port i samma stad och reformationen tog sin början. Varje år under dekaden har ett eget tema. 2010 var temat Reformationen och undervisningen, 2011 handlar det om Reformationen och friheten med fokus på den myndigförklarade kristne, dopet och lekmannarollen. 2012 kommer musik att stå i fokus. Andra kommande teman är till exempel tolerans och mötet med andra kulturer samt det globala. Hela kalaset avslutas 2017 då reformationens 500 års-jubileum firas. 2011 ÄR UTNÄMNT till ”Schwedenjahr” och Lunds stift är involverade i firandet utifrån vänstiftsrelationen med Evangelische Kirche in Mitteldeutschland. Biskop Antje Jackelén är inbjuden till festligheterna kring reformationsdagen i oktober. Dess- utom finns planer på att Maria Bergius Krämer, präst i Slottsstadens församling i Malmö, vid samma tidpunkt ska sluta upp med en ungdomsgrupp. Just unga står i fokus under hela det tio-åriga jubileet. Varje år på reformationsdagen deltar mängder av unga människor från Tyskland och andra länder. MARIA LUNDSTRÖM LÄS MER på www.luther2017.de

  Sid 2 - TORSDAG 3 FEBRUARI 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 5 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.