Sidan 1 i Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011

TORSDAG 27 JANUARI 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 4 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box 173, 532 23 Skara Tel: 0511-262 08 Fax: 0511-262 70 catharina.sundqvist@svenskakyrkan.se I all enkelhet. En tallrik soppa och en smörgås är inte fy skam. I en tid när matprogrammen exploderar både i antal och avancemang kan ärtsoppa, eller varför inte linssoppa, kännas riktigt exklusivt. CATHARINA SUNDQVIST, STIFTSREDAKTÖR SKU-styrelse vill se 30-lapp STIFTET Styrelsen för Svenska kyrkans unga i stiftet vill att 30 kronor av varje deltagaravgift under nästa år går till Svenska kyrkans internationella arbete med mänskliga rättigheter. Det handlar om barn och ungdomars möjligheter till utbildning, meningsfull vardag och en trygg tillvaro. Förslaget tas upp på distriktsårsmötet i april. Populära soppluncher lockar till gemenskap Sopplunch är en klassisk kyrklig gren som är lätt att ta för given. Men bakom varje sopptallrik finns ett gäng ideellt engagerade människor. I Skultorp torkar till exempel en 101åring disken. Till hösten har soppa serverats i församlingshemmet i 20 år. Flera av kvinnorna runt bordet som fikar och eftersnackar när soppgästerna ätit färdigt och disken är fixad har varit med från början. – Då hade vi mycket grädde i sopporna, det går inte för sig nu för tiden. Det är väl den största skillnaden, berättar Margaretha Lindholm med glimten i ögat. HON ÄR ÄLDST i soppgänget med Ny placeringspolicy på gång STIFTET Ett förslag till ny placeringspolicy för prästlönetillgångar i form av fonder och likvida medel finns. Den största skillnaden är att den föreslagna policyn innehåller så kallade positiva kriterier i stället för negativa. Negativa innebär i det här fallet att policyn talar om vad fondpengarna inte ska placeras i, till exempel vapen- och porrindustri. Positiva innebär istället ett fokus på vad Svenska kyrkan via sina penningplaceringar vill främja. Beslut om ny placeringspolicy tas av stiftsfullmäktige i maj. Föreslår noll kronor i hyra för Flarken STIFTET Styrelsen för Svenska kyrkans unga i stiftet föreslår att lokalavdelningarna ska få hyra lägerplatsen Flarken gratis. I sin proposition till årsmötet i april skriver styrelsen att lägerplatsen ger möjlighet att uppleva naturens lugn och harmoni och att man här får kunskaper om hur vi tar hand om och vårdar naturens resurser. sina 101 år. Soppa har hon slutat koka med ålderns rätt, men fortfarande är hon med i gemenskapen och hjälper till att torka disk. – Hon är pigg, glad och fantastiskt inspirerande, det är så härligt att hon och de andra damerna kommer hit och ordnar soppluncher, säger diakonen Ella Glimmerveen som tillsammans med församlingsvärdinnan Marianne Holm är den anställde som hjälper till med soppluncherna. Det mesta fixar de ideella damerna själva, men Ella Glimmerveen brukar hålla en andakt innan soppan serveras och Marianne Holm hjälper till med inköp. TILL SOPPLUNCHERNA kommer framför allt pensionärer och andra daglediga, men även en del som jobbar, bland annat från Nästan hela soppgänget samlat kring grytorna. Fr v: Lola Lindén, diakon Ella Glimmerveen, Ann-Marie Blomquist, Ulla-Britt Tunér, Sonja Ask, Ulla Johansson, Brita Kjellgren, Margareta Lindholm och Britta Andersson. FOTO: CATHARINA SUNDQVIST ’’ Då hade vi mycket grädde i sopporna, det går inte för sig nu för tiden. Det är väl den största skillnaden. Bara druvsaft i Lidköpingskyrka LIDKÖPING I S:t Sigfrids kyrka i Lidköping används numera enbart alkoholfri druvdryck vid nattvard. Prästen Martin Wikman berättar att kyrkan samarbetar med Ria, en organisation som hjälper människor med missbruksproblem. – Till exempel anordnar vi Sinnesromässor, och då kan vi inte servera vin, säger Martin Wikman som tidigare arbetat inom missbruksvården. Enligt honom är omkring 10 procent av befolkningen alkoholister. – Jag förstår att vinet är viktigt för många , fast jag skulle jag helst se enbart alkoholfria alternativ. en närliggande vårdcentral. Soppan kostar 30 kronor och tanken är att det ska gå runt ekonomiskt. Det är alltid två soppor som serveras, ärtsoppa plus veckans soppa. Ibland bjuds något extra som äppelkaka, våfflor eller semlor. – Det viktiga är gemenskapen. Hit kommer både ensamstående, par, syskon och kamrater, framhåller Anne-Marie Blomquist. CATHARINA SUNDQVIST Ulla Johansson och Margareta Lindholm har varit med i soppgänget sedan det startade. Numera tar de det lite lugnare och hjälper till med disktorkning när det behövs. Margareta är 101 år. Protester mot planerad bergtäkt En bergtäkt planeras på kyrkans mark utanför Hjo. Grannar och Naturskyddsföreningen protesterar. Bakom protesterna finns en oro att ett lugnt skogsområde blir en högljudd arbetsplats. – Jag förstår mycket väl att de som bor närmast känner oro, men den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts konstaterar att bullret inte kommer att överstiga de riktvärden som finns, säger Carl Dicander, chef för stiftets egendomsavdelning. Att det inte kommer att bli som i dag om bergtäkten får ja är däremot ett som är säkert. Störningar kommer det att bli och naturen blir sig inte lik när berg sprängs. Ger länsstyrelsen tillstånd planerar företaget Jan Lundblad AB i Korsberga att använda bergtäkten mellan 15 och 20 år. VID SÅDAN HÄR verksamhet har fö- empel en sjö bildas som kan ge en annan typ av naturupplevelse i framtiden. En annan faktor är att myndigheterna vill minska användandet av naturgrus och övergå till krossat berg. Detta för att naturgrusfyndigheter ofta är kopplade till vattentäkter som det gäller att vara rädda om. FÅR FÖRETAGET TILLSTÅND för bergtäkt och skriver avtal med stiftet så kommer kyrkan att ta betalt per ton som bryts. Det kan bli en betydande inkomst. retaget som förändrat naturen alltid återställningsskyldighet. Borras det på djupet kan till ex- Men Ulla Kjellander som är ordförande i Hjos naturskyddsförening är inte nöjd. Till Radio Skaraborg säger hon att platsen är ett opåverkat område som är förskonat från buller och andra höga industriella ljud. Tillsammans med övriga 300 medlemmar i den lokala naturskyddsföreningen motsätter hon sig bergtäkten. I mitten av februari kommer slutgiltigt beslut om tillstånd eller ej för verksamheten. CATHARINA SUNDQVIST

  Sid 2 - TORSDAG 27 JANUARI 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 4 VÄSTERÅS STIFT Västra kyrkogatan  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.