Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 2 2011

TORSDAG 13 JANUARI 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 2 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Virdung leder radioandakter VÄXJÖ STIFT Cristina Virdung, som är komminister i Tofteryds pastorat och arbetar med miljöfrågor på stiftskansliet, leder morgonandakterna i Sveriges Radio P1 den 10–14 januari. Andakterna handlar om sammanhang som människor ingår i, med varandra, med Gud och med skapelsen. För musiken står kyrkomusikerna i Tofteryds pastorat, Anna-Maria Toftgård och Anna-Karin Danielsson. ’’till framtiden Till-tro! Vi är fantastiskt glada över att så många ville vara med och dela nyårsdagens fest och glädje med oss. BISKOPSPARET ANNA OCH JAN-OLOF JOHANSSON om nyårsmottagningen på Östrabo i Växjö. Tillväxt i församlingarna är syftet med konceptet Till tro! som sjösätts i Växjö stift i år. Det handlar om ansvarstagande för framtiden och kommer att genomsyra stiftets arbete de kommande fem åren. – Det här är en nyfokusering som stiftet gör. Istället för att bara hantera en krympande ekonomi och minskat medlemsantal vill vi istället satsa på att få kyrkan att växa. Det finns mycket annat som vi måste göra också, men det är här vi ska lägga krutet, säger stiftskonsulent Carin Frennevi och stiftsadjunkt Magnus P Wåhlin, som samordnar satsningen. Till tro! eller Till-tro! är namnet på konceptet som lånats från vänstiftet Oxford, men som översatts till svenska och ska anpassas och vidaeutvecklas till Växjö stifts förhållanden. Stiftet och församlingarna ska tillsammans lyfta det som kristen tro består av. Det finns fem fokusområden som man kommer att arbeta parallellt med. Områdena är heligt centrum, lärjungaskap, göra skillnad i världen, ledarskap och levande kristna gemenskaper. TILL TRO ÄR INGET projekt utan ett Porten tillbaka till kyrkan UPSALA STIFT Kyrkporten från den gamla medeltidskyrkan i Harmånger står undangömd i logen på Karlsberg, skriver Hudiksvalls Tidning. – Det är ett historiskt minnesmärke som borde lyftas fram och självklart placeras för allmänt beskådande inne i kyrkan, tycker Margaret Elfström i Harmånger, ordförande i hembygdsföreningen som äger och sköter hembygdsgården Karlsberg. Men det är inte bara att transportera över denna antikvariskt klassade dyrgrip från Karlsberg till Harmånger kyrka. Kyrkoherde Sofia Aspling påpekar att församlingen måste få ett godkännande från länsstyrelsen Gävleborg som har beslutsrätten. Till tro! kan bli ett lyft för församlingarna, tror Magnus P Wåhlin och Carin Frennevi. FOTO: CHARLOTTE GRANROT FRENBERG Två prästvigdes i Västerås domkyrka VÄSTERÅS STIFT I söndags, den 9 januari, var det traditionsenlig prästvigning i Västerås domkyrka. Biskop Thomas Söderberg vigde då två nya präster för tjänstgöring i Väst-erås stift. Båda är uppvuxna i stiftet. Heléna Markfjärd från Avesta får sin första tjänst i Västanfors-Västervåla församling. Malin Lindström från Västerås får sin första tjänst i Köpingsbygdens församling. koncept och har därför inget tydligt slutdatum. Stiftet har planerat för en implementeringsperiod på fem år, men tanken är att konceptet ska leva vidare och att det här är ett arbetssätt som ska genomsyra all verksamhet i framtiden. – Vårt mål är att alla församlingar ska vara delaktiga om fem år, men det här är inget krav, utan ett erbjudande från stiftet. Var och en får ta ställning till om hur man ska engagera sig, berättar Carin Frennevi. Hur man tar sig an konceptet kan se väldigt olika ut och upplägget är flexibelt. Församlingen väljer själv vilket eller vilka av de fem fokusområdena, som försetts med varsin färg, man vill arbeta med. Varje församling väljer sin egen nyans. – Församlingen kan göra en hälsokontroll som visar vilka färger som man behöver arbeta med. Det finns stor valfrihet, men det går egentligen inte att välja bort någon färg. Alla behövs för en levande församling, säger Carin och Magnus. UNDER ÅRET kommer det att öpp- nas en webbplats speciellt för Till tro! och det kommer att erbjudas kurser. Efter hand kommer församlingarna också förses med material i takt med att det översätts och bearbetas. Till tro! kommer att vara utgångspunkten i samtalen mellan stiftet och församlingarna framöver. Stiftet har också ansökt om och beviljats ett EU-bidrag på en miljon kronor för personalutvecklig inom konceptet. – Församlingarnas och stiftets uppgift är att bygga kyrka och öka antalet lärjungar. Någon annan uppgift har vi inte egentligen, allting annat är stödfunktioner. Det känns gott att stift och församling får samlas kring det som är riktigt viktigt, säger Magnus P Wåhlin. CHARLOTTE GRANROT FRENBERG Fem vigdes till tjänst i Uppsala stift Vid högmässan i Uppsala domkyrka vigs fem kvinnor. Uppsala stift får fyra nya präster och en ny diakon. – Du är min, inleder biskop Ragnar Persenius och citerar profeten Jesaja i sitt vigningstal. – De orden uttrycker Guds perspektiv och tilltal till oss. De ger en hel teologi om skapelsen, en teologi om försoning och frälsning och en teologi om Guds närvaro i våra liv. LIISA PIRINEN JOHANSSON, Erika Ersholt, Karin Andersson och Hanna Holmström vigs till präster. De börjar nu sitt arbete som pastorsadjunkter i Hofors, Valbo, Kylan tystade kyrkklockorna VÄSTERÅS STIFT Idre församling har satt en temperaturgräns vid minus 25 grader för att ringa i kyrkklockorna. Är det kallare än så ringer man inte. Dels för att elmotorerna som driver klockorna kan skadas men också för att själva klockorna blir sköra vid så låga temperaturer. När termometern på juldagens morgon visade på under minus 30 ställdes därför klockringningen in. het inom Uppsala stadsmission. – Ni är kallade och utvalda som Jesus en gång, fortsätter Ragnar Persenius sitt tal till de som vigs. Han påminner om att de nu sänds in i det samhälle som vi delar med alla människor. Ett samhälle där vi omges av kaosmakterna. – I SKAPELSEN pågår ständigt en Biskop Ragnar Persenius talar till dem som strax ska vigas till präst och diakon. FOTO: MATS LAGERGREN kamp mellan ont och gott som vi är indragna i. Vi kallas att hålla fast vid det goda. Biskop Ragnar Persenius leder vigningen. I gudstjänsten medverkar också bland andra domprost Annica Anderbrant och kören Collegium Cantorum. Knivsta respektive Östervåla. Ulrika Jernstedt vigs till diakon och fortsätter sitt som föreståndare på Gränden som är en verksam- MATS LAGERGREN

  Sid 2 - TORSDAG 13 JANUARI 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 2 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.