Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 1 2011

TORSDAG 5 DECEMBER 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 1 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Många äger plåt på kyrktaket UPPSALA STOFT Drygt ett år har gått sedan den första sponsorn köpte in sig i kyrktornets tak i Hudiksvall skriver Hudiksvalls Tidning. Elva företag och tjugo privatpersoner har hittills köpt andelar och bidrar på det sättet med 30 000 kronor. Bidragen har tacksamt tagits emot av församlingen som fick en betydligt större kostnad för takrenoveringen än vad man hade räknat med. När den gamla takplåten lyftets av upptäcktes omfattande rötskador som inte hade synts vid den första genomgången. Senare fanns man skador även på urtavlorna. Alla som bidrar får sitt namn i ”kopparboken” och det finns plats för fler namn. – Vi stänger inte boken för fler sponsorer. Den kan utökas hur mycket som helst säger Anders Swahn, fastighetsansvarig i Hudiksvall-Idernors församling. ’’ besökte SKTF-boss Det behöver inte heller vara för alltid. Livet och lusten går i perioder och den friheten vill vi ge våra medarbetare. PER-OLOF ENGSTRÖM diakon i Gävle Staffans församling, om ideellt arbete stiftsmedlemmar Strax innan fackförbundet SKTF lämnade sina avtalskrav till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation besökte ordföranden Eva Nordmark Skara stift. SKARA STIFT SKTF har 385 medlemmar som arbetar i Svenska kyrkan i Skara stift. Totalt arbetar omkring 4 500 av SKTF:s totalt 160 000 medlemmar i Svenska kyrkan. Eva Nordmark mötte några av Skarastiftarna vid en yrkesträff i Herrljunga. – Jag tycker facket har en jätteviktig roll på arbetsmarknaden. Vi vill att våra medlemmar ska ha större eget inflytande över sin lön och arbetstid, säger hon. LÖNESAMTAL OCH förtroendearbetstid är två områden som lyfts fram i SKTF:s yrkanden till arbetsgivarna i Svenska kyrkan. Det har visat sig att anställda på arbetsplatser där löner sätts i samtal mellan chef och anställd är mer nöjda än de som överlåter till andra att förhandla. Förtroendearbetstid handlar om att anställda har förtroende att anpassa sina arbetstider utifrån vad arbetet kräver. – Varje människa har sina önskemål och drömmar. För fackförbunden är det ett omställningsarbete att gå från det kollektiva och att alla ska ha exakt lika till att hålla ihop och samtidigt se individuella behov. Relativt få SKTF-medlemmar är arbetslösa, omkring 2 procent. Men ungdomsarbetslösheten är ett problem för SKTF precis som för hela samhället. – Här har jag ett förslag, att regeringen ger kommuner och landsting extrapengar för att underlätta generationsväxling. De sista cirka två åren som en person är anställd kan arbetsgivaren ta in en nyutbildad som får gå parallellt med den som arbetat länge i ett yrke. EVA NORDMARK MENAR att det Rekordmånga ringer jourpräst SKARA STIFT Inte helt oväntat är det många som ringer till jourhavande präst i samband med jul- och nyårshelgerna. Den 29 december förra året hade jourhavande präst 279 samtal, vilket var 29 fler än samma datum 2009 som då var rekord i antalet samtal. – Det är väl inte så konstigt, de som ringer jourhavande präst är inte annorlunda än andra men vid storhelger växer behovet av att prata med någon, säger Kjell Lundblad som samordnar jourverksamheten i Skara stift. Inför storhelgerna, som är typiska familjehögtider, känner sig en del extra ensamma. Men även de som har familj kan känna existentiell press och stress. – Samtalskurvan pekar rakt uppåt. Förra årets siffror är inte sammanställda än, men året dessförinnan, 2009, ökade antalet samtal till jourhavande präst med 8 procent, och vad jag vet så ringde fler förra året, säger Kjell Lundblad. I genomsnitt ringer 180 personer jourhavande präst varje natt. skulle hjälpa unga att komma in på arbetsmarknaden samtidigt som de som snart ska gå i pension kunde få en något lugnare takt den sista arbetstiden. Den stora ökningen av tillfälliga anställningar är ett annat problem för unga som vill bilda familj och kanske köpa hus. Utan fast jobb är det i princip omöjligt att till exempel få ett banklån. – Allt fler tillfälliga anställningar är en viktig facklig fråga. Otrygga anställningar är ett bekymmer och SKTF är med och arbetar med frågan på EU-nivå. Vi tycker till exempel inte att det ska vara möjligt för arbetsgivaren att stapla visstidsanställningar på varandra i all oändlighet. ETT ANNAT PROBLEM i Svenska kyrkan, som Kyrkans Tidning tidi- SKTF:s ordförande Eva Nordmark besökte medlemmar i Skara stift. Här ses hon tillsammans med ombudsmannen Björn Henberg och Anders Blom som arbetar på Skara stiftskansli och sitter med i SKTF:s förbundsstyrelse. gare tagit upp, är fler deltidsanställningar – för att spara pengar. – Deltidsanställningar och lägre löner för vissa yrkeskategorier jämfört med de som har liknande yrken på övriga arbets- marknaden lockar inte den nyutbildade arbetskraft som Svenska kyrkan behöver i framtiden, konstaterar Eva Nordmark. CATHARINA SUNDQVIST Ett stöd på väg tillbaka till arbetslivet Hantverksslussen är en del av Stadsmissionen. Här får människor sysselsättning inom snickeri och kök samtidigt som de får social träning. UPPSALA STIFT – Idén är att vi ska stödja människor på väg tillbaka till arbetsmarknaden, säger Dirk Kehr som är projektledare för Hantverksslussen. HAN MENAR ATT det finns kraft- dagen men också lyssna på varandra och fundera på vilka känslor de andras berättelser väcker. - Det är krävande övningar att berätta var man just nu befinner sig. HANTVERKSSLUSSEN ÄR ett samverksansprojekt och placeringen sker tillsammans med handläggare på socialen. - Sedan har vi en intervju med den som vill komma hit, fortsätter Dirk Kehr och berättar att han vid ett par tillfällen har varit tvungen att säga nej. Det gäller att den som kommer är motiverad för uppgiften. Arbetet består av reparationer och tillverkning av möbler och den första uppgiften är att tillverka en meditationspall. Kyrkans Tidning på nätet: www.kyrkanstidning.se fulla åtgärder när det gäller missbruk och psykisk ohälsa men att många sedan lämnas därhän. För den som inte har en sysselsättning är det lätt att halka tillbaka i gamla mönster. – Om du har varit arbetslös i många år, eller aldrig har haft ett arbete, är det ett stort steg. En gammal byrå blir som ny i händerna på Hantversksslussens medarbetare. FOTO: MATS LAGERGREN PÅ HANTVERKSSLUSSEN arbetar ett tiotal människor, i snickeriet, eller i köket. Hand i hand med det praktiska arbetet sker en social träning. – Vi har tre träffpunkter varje dag, fortsätter Dirk Kehr och berättar att det är morgonsamling, lunchen och sedan en träff innan var och en går hem. Där får alla dela med varandra hur de känner sig och vad de har lärt sig under MATS LAGERGREN

  Sid 2 - ONSDAG 5 JANUARI 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 1 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box 173,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.