Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010

TORSDAG 23 DECEMBER 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 51/52 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Skövde har fått en egen bönbok SKARA STIFT Svenska kyrkan i Skövde har gett ut en bönbok med böner som Skövdebor i alla åldrar skrivit. Många bidrag kom in när kyrkan efterlyste böner och dikter. Av dessa återfinns 32 stycken i boken En kraft som vill bära. All behållning från försäljning av bönboken går till Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete. ’’ Vi hoppas att vi aldrig faller djupare än Guds hand och att när världshistorien tar slut finns Gud där. Vi har inga bevis för det utan bygger djärvt på något som ännu inte är synligt. ANTJE JACKELÉN), biskop i Lund En del av stiftets missionshistoria. Överst tv ses missionären Elsa Källström bland sjuksköterskeelever i Rhodesia. Bilden är från 1930-talet. Nästa bild visar Skarabiskopen Hjalmar Danell på besök i Appelsbosch i Sydafrika 1904. Miljöfrågan lever säger biskopen VÄSTERÅS STIFT ”Jag såg en kvällstidning som skrev att ’miljö-frågan är död’. Det är inte möjligt. Den frågan kan inte dö, verkligheten försvinner inte! Det skulle kunna börja spira ett stillsamt hopp efter mötet i Cancún. Processen när det gäller globalt klimatarbete är i alla fall inte död.” Det säger biskop Thomas Söderberg i en nyårshälsning som går att läsa i sin helhet på Västerås stifts hemsida. Där sammanfattar han den gångna året och pekar ut några viktiga framtidsfrågor – bland annat miljöfrågorna. Mission i förändring När stiftets missionsråd uppgick i internationella rådet förra året gick en epok i graven. För att uppmärksamma missionens betydelse för Skara stift har Märta Bodin skrivit boken Mission i förändring. Hon och maken Anders var själva missionärer i Tanzania ett antal år under både 1970-, 80- och 90talen. De arbetade på Tanzanias motsvarighet till kyrkokansliet och hjälpte bland annat till med att ta fram läromedel för kristendomsundervisning och om alkoholmissbruk. – Vi hade fantastiska år i Tanzania. Det var fredligt och lugnt och landet hade goda relationer till Sverige eftersom vi inte varit en förtryckande kolonialmakt, berättar Märta Bodin. Tanzania var inte missionsfält för vita västerlänningar utan missionerades inifrån. Det är en stor skillnad mot en del andra afrikanska länder där ”hedningarna skulle kristnas”. Men den tiden är sedan länge förbi. Tidigt flätades socialt arbete ihop med missionen och så småningom tog de egna invånarna över Märta Bodin församlingarna. I dag handlar mission om samarbete mellan kyrkor och att nå ut till människor utanför kyrkan oavsett land. – När missionen startade på 1870-talet var Sverige ett fattigt land. I dag kan rika länder som Sverige hjälpa till ekonomisk, men det var inte aktuellt då. Då stod själva kristnandet i centrum, berättar Märta Bodin. Under arbetet med boken har hon förundrats över hur tidigt Skarastiftare engagerade sig i internationellt. Inte minst kvinnorna bidrog ekonomiskt genom sitt engagemang i syföreningar. Faktum är att engagemanget proportionellt sett var större än antalet utsända missionärer. – Här fanns inget universitet. Däremot en stor vilja att bidra till missionen och ett intresse för omvärlden. EN SOM BIDROG TILL detta tidiga in- Abrahams barns julkrubba i Gottsunda centrum. FOTO: KRISTINA LEMOS tresse var biskop Hjalmar Danell. Innan han blev biskop var han sekreterare i Svenska kyrkans missionsstyrelse. Han missade sällan ett tillfälle att tala om missionsarbete. Annars var missionen ett sätt för starka kvinnor att engagera sig och komma ut i världen. Även om de inte var präster så fanns behov av lärare och sjukvårdspersonal ute i fält, eftersom socialt arbete och skapandet av kristna församlingar gick hand i hand. Märta berättar hur bilden av mission har förändrats i stiftet under årens lopp. Först handlade det att kristna hedningar, något som i dag ses som ett nedsättande synsätt. Sedan bildades församlingar och människorna på plats blev själva mer engagerade i verksamheten. På 1960och 70-talet blev synen på mission mer realistisk och mindre romantisk. Bra och dåligt finns i alla kyrkor. Och i dag handlar det som sagt om att lutherska kyrkor runt om i världen lär av varandra och samarbetar. – SEDAN MÅNGA ÅR tillbaka stöttar Svenska kyrkan ekonomiskt självständiga kyrkor. Vi kommer inte dit och berättar för dem hur det ska vara. Utgångspunkten är istället respekt och ömsesidighet. Några utsända missionärer från stiftet i betydelsen människor som ska kristna andra delar av världen finns knappast heller. Däremot behövs människor som länkar mellan olika lutherska kyrkor runt om i världen eftersom det handlar om en global rörelse. CATHARINA SUNDQVIST Troende möts vid krubban UPPSALA STIFT På biblioteket i Gottsunda centrum finns i år en julkrubba utifrån temat Abrahams Barn där kristen och muslimsk tradition möts. Runt krubban finns texter om Jesus i krubban ur både Bibelns Lukasevangelium och ur Koranens sura 3. Båda texterna finns på originalspråk och på svenska. Det är ett samarbete mellan Gottsunda församling, Kristallens öppna förskola och Gottsundabiblioteket. Abrahams Barns julkrubba syftar till att erbjuda barn, ungdomar och vuxna ett tankeväckande och gränsöverskridande möte. Gottsunda församling erbjuder visningar för grupper från förskolor, skolor och andra intresserade. Gud trivs bäst i köket EN LITEN FLICKA frågade mig: Måste Jesus födas i Betlehem? Guds människoblivande krävde en plats på jorden. Och det blev Betlehem, KRÖNIKA nästan helt okänt. Det nämns knappast i Gamla testamentet och förutom berättelsen om Jesu födelse finns det inte med i Nya testamentet heller. Men där finns nog svaret på flickans fråga. När Gud väljer sin boning gör han det i det enkla och obetydliga. NAMNET BETLEHEM betyder bröd- kött. Och Betlehem ligger precis i gränslandet mellan jordbruksbygd och öken där beduinerna fortfarande drar omkring med sina får. Gud blir människa, så att säga, där maten finns och lagas, i bröd- och kötthuset, dvs i köket! VISST ÄR DET en härlig bild: Gud huset på hebreiska. På arabiska heter det precis likadant men det betyder Kötthuset! Förmodligen fanns det ett ursemitiskt språk där ordet lehem helt enkelt var ord för det som var basfödan. I en jordbrukarmiljö var det bröd och i en nomadkultur var det blir synlig i köket, han trivs bäst i köket och vem gör inte det? Platsen för det grundläggande i tillvaron och det vardagliga livet. Där vi möts ansikte mot ansikte precis sådana vi är, nära, vardagligt nära. Där blir Gud människa. När vi möter varann i öppenhet och ärlighet, när en nödställd möts av en som hjälper, när två älskande förenas, när rätten segrar och frid och fred råder – där blir Gud människa i dag. Gud söker sin boning och vill bli människa igen. Precis som gemenskap, kärlek söker sitt konkreta uttryck, så söker Gud, han som är kärleken, sitt kroppsliga uttryck. Detta tog Jesus fasta på när han gav sina lärjungar något för deras minne – han gav dem inget minnesord, ingen teori utan ett konkret uttryck, enkelt, men mycket tydligt – en måltid och den enklaste – bröd och vin. I detta är jag närvarande, sa han, för att ni ska minnas mig GEMENSKAPEN med livets ur- i gemenskap med varandra och andra. Just den natt, då himlen förenade sig med jorden, blir innebörden av denna måltid särskilt tydlig: ett barn som sträcker ut sina händer och som väcker vår kärlek liv. Svaret på flickans fråga är att Jesus måste födas i Betlehem. För Gud trivs bäst i köket! En riktigt God jul önskar jag er alla! sprung, dess mål och mening, med Gud får ett kroppsligt uttryck i nattvarden, inte för att vi ska göra en teori utav det utan för att vi ska äta och fortsätta att älska, att låta Gud få kropp i våra liv, i vanliga enkla sammanhang JAN-OLOF JOHANSSON biskop

  Sid 2 - TORSDAG 23 DECEMBER 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 51/52 UPPSALA STIFT Stiftets hus,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.