Sidan 2 i Kyrkans Tidning stift nr 50 2010

TORSDAG 16 DECEMBER 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 50 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314, 751 43 Uppsala Tel: 018-68 07 75, Fax: 018-12 45 25 mats.lagergren@svenskakyrkan.se Nya begrepp.Tidigare talade de fromma om att vittna om det vi sett och hört, i dag är det allt fler som twittrar om detsamma. Undrar om det är att beteckna som ett twittresbörd och kommer vi att få se inbjudningar till twittresbördsmöten? Fast då blir de förstås i någon cybermiljö. MATS LAGERGREN, STIFTSREDAKTÖR Möte med den svenska julen LJUSDAL De nyanlända av kommunens flyktingar fick ett möte med tomten, luciasången och det svenska julbordet, skriver Ljusdalsposten. Det skedde när flyktingenheten och Ljusdals församling bjöd på julfest. Kvällens gäster kom bland annat från Somalia, Eritrea, Afghanistan, Iran och Irak. Alla deltar i kommunens flyktingprogram och de har bott i Ljusdal i allt från någon månad till två år. Det här var den åttonde julfesten och den sjunde som man höll till i församlingshemmet. – Det kan vara roligt att visa upp lite av svenska traditioner. Vi sjunger julsånger och det är spännande med tomten som brukar vara uppskattad, säger Kenneth Forsell, flyktingsamordnare på kommunens flyktingenhet. Två delar på priset 2010 års miljöpris har delats ut Långsiktighet är den gemensamma nämnaren för 2010 års miljöpristagare. En pristagare har fostrat många barn och ledare medan den andra har verkat för den biologiska mångfalden. – Jag trodde först att det var ett skämt, men man blir stolt att ett sånt pris går till en vanlig bonde, säger Sune Erlandsson som tillsammans med sin fru Agneta är en av 2010 års miljöprispristagare. I motiveringen står att de genom ett långsiktigt arbete har verkat för den biologiska mångfalden med betesdjur i värdefulla naturområden. Gården drivs som ett ekologiskt lantbruk. – Vi försöker hålla markerna öppna så gott vi kan, fortsätter Sune Erlandsson och berättar att kor och kalvar rör sig fritt. Mat finns både ute och inne och djuren trivs lika bra fast det börjar bli Jan-Eric Berger och Peter Mörlin arbetar på Söderhamnsbygdens barnkoloni, en av årets miljöpristagare. kallt. FOTO: MATS LAGERGREN – De tycker jättemycket om att vara ute på vintern och de får så landsson är pensionär och de är berättar att verksamheten har tar vidare att maten är lokalprotjock päls att det inte blir några båda jättevärdefulla. Utan deras drivits sedan 1922 och att han ducerad och hemlagad samt att miljön är fri från mobiltelefoner problem. Har de bara mat så fryhjälp hade det aldrig fungerat. själv varit med sedan 1972. ser de inte. Priset delas med Söderhamns– Då kom jag som mycket ung och musikmaskiner. – Och så får alla pröva på att Sune Erlandsson är uppvuxen ortens barnkoloni som får priset från Barnens ö och blev den försova ute en natt. på gården och 1979 tog han och för ett långsiktigt och målinriktat sta manliga föreståndaren. hans fru över efter arbete där Jag trodde först VERKSAMHETEN DRIVS för barn FÖRUTOM ÄRAN, blombukett och Sune Erlandssons åtskilliga föräldrar. Han är barn och le- som behöver komma ut på landet ett diplom får vinnarna dela på att det var ett glad för priset och skämt, men man blir dare under och därför ligger kolonin i Söder- 20 000 kronor. Miljöpriset delades ut av biskop Ragnar Persenius ser det som ett ermånga år ala kyrkby. – Alla får komma med minst en i samband med stiftsstyrelsens kännande på ål- stolt att ett sånt pris har fått foderns höst som går till en vanlig bonde. stran med vecka och i samråd med socialen decembersammanträde. Priset ger vi möjlighet till längre för den har delats ut sedan 1993 och alla han uttrycker det. inriktning som behöver. pristagare finns på www.svensHan vill dock dela med sig av på miljö, natur och friskvård. På senare år har veckorna olika kakyrkan.se/uppsalastift/miljo äran till sin bror och sin granne. – Det är spännande och över– Fredrik Hemlin har gården raskande, säger Jan-Eric Berger teman såsom miljö, natur och MATS LAGERGREN bredvid och min bror Tord Ersom är ansvarig för arbetet. Han friskvård. Jan-Eric Berger berät- Kyrkan köper brandstationen SIGTUNA Mariakyrkan i Sigtuna stad får mer utrymme när Sigtuna församling köper den gamla brandstationen med tillhörande mark av Sigtuna kommun, skriver Sigtunabygden. Priset blir dryga tre miljoner kronor. – Under en övergångsperiod blir det fler parkeringsplatser för besökare till kyrkogården och kyrkan, säger kyrkoherde Mikael Klefbeck. Enligt honom finns det ännu inga fasta beslut om hur man ska använda marken och brandstationsbyggnaden i ett längre perspektiv. – Vi har pratat om att anlägga en asklund, säger Mikael Klefbeck. ’’ Onödig prästgård säljs SKOG Prästgården i Skog behövs inte längre. Nu har kyrkofullmäktige beslutat sig för att sälja den, skriver Söderhamnskuriren. Kostnaderna för underhåll är stora och församlingen har bara 870 medlemmar. Med de förutsättningarna blir ekonomin allt mer ansträngd. – Vi kan inte hålla på och underhålla en massa byggnader, säger kyrkoherde Gunnar Lundell. Beslutet att kyrkan inte ska stå kvar som ägare till den stora prästgården togs vid förra kyrkofullmäktige. Nu har kyrkorådet fått uppdraget att sälja huset med tillhörande mark. Rekordmånga söker bidrag Staten avsätter nästan en halv miljard för att bevara kyrkorna. I Uppsala stift märks ett växande intresse att ta vara på den möjligheten. – Jag tycker att det är mycket glädjande eftersom det visar att församlingarna förstår värdet av arbetet, säger Björn Björck som är teknisk antikvarisk handläggare i Uppsala stift. – Vi börjar se resultatet av det aktiva arbete som min företrädare Gunnar Granberg, som gick i pension i början av hösten, och jag själv har bedrivit de senaste åren. Kyrkoantikvarisk ersättning har funnits sedan år 2000 då Svenska kyrkans relation till staten förändrades. Bakgrunden är att staten delar ansvaret för det kulturhistoriska värdet som finns i alla kyrkobyggnader och som är Björn Björck. av intresse för hela Sverige, inte bara de som är medlemmar i kyrkan. – Totalt handlar det om 460 miljoner för 2012 och de fördelas av kyrkostyrelsen utifrån de ansökningar som kommer in, fortsätter Björn Björck. Uppsala västra kontrakt utmärker sig och har inkommit med markant fler ansökningar och Björn Björck ser en orsak till detta. – De har anställt en arkitekt som ser över behoven och därmed har de fått den kompetensen. ATT SÖKA kyrkoantikvarisk ersätt- ning innebär samtidigt en satsning från den sökande församlingen eftersom det alltid innebär en egen insats. Hur stort bidraget blir beslutas av stiftsstyrelsen utifrån den ram som kyrkostyrelsen tilldelar Uppsala stift. Det beslu- tet fattas varje september för det kommande året. – I ansökningarna ska det finnas protokollsutdrag från kyrkoråd eller kyrkonämnd som visar att de är beredda att göra den här satsningen. Tillsammans med ett tillstånd från länsstyrelsen som säger att arbetet får utföras, säger Björn Björck som gläder sig åt att ansökningarna har blivit allt bättre. Och att flera församlingar söker i två steg för att kunna göra en ordenlig förstudie. – En bra utförd utredning och förprojektering gynnar hela arbetet. MATS LAGERGREN

Sid 1 - TORSDAG 16 DECEMBER 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 50 FRÅN STIFTEN På den här sidan   Sid 3 - TORSDAG 16 DECEMBER 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 50 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.