Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 50 2010

TORSDAG 16 DECEMBER 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 50 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Birger Jarl-år slut men kyrkan kvar SKARA STIFT Nu är Birger Jarl-året snart slut men samarbetet mellan Västergötland och Östergötland fortsätter. Det handlar om turism, historia och kultur. Svenska kyrkan är en av aktörerna eftersom kyrkans roll var och är viktig i de båda landskapen. När Birger Jarl-året nyligen summerades i Varnhem fanns förre biskopen Lars-Göran Lönnermark på plats för att tala om kyrkan som levande kulturarv. ’’tjänster till salu Kyrkans Jag vill utveckla lokal ekumenik här i Rättvik och skapa nischade retreater mot olika yrkesgrupper. PEDER BERGQUIST ny föreståndare för Berget, Västerås stift Välj projekt med omsorg och glöm inte bort prästlönetillgångarna som en möjlig finansiär. Det är några tips hämtade från inspirationsdagen ”Kyrkan som social aktör”. – Det där med att sätta in hissar är ingen dum idé, konstaterar Anders O Johansson, kontraktsprost i Östra Göinge kontrakt. – Kan man då ha en liten samlingslokal någonstans också? undrar Maria Stiegson, samordnare av frivilligverksamheten och anhörigstöd inom Östra Göinge kommun. De sitter i samma diskussionsgrupp under konferensen ”Kyrkan som social aktör” på stiftsgården Åkersberg i Höör den 2 december. Inspirerade av dagen flödar tankarna fritt kring att skapa fler trygghetsboenden för äldre i kommunen. Ett uppdrag som skulle täcka ett socialt behov och samtidigt kunna skapa jobb och praktikplatser. Inom kommunen finns flera höghus utan hiss, lämpliga att anpassa för ändamålet. Att bygga nytt diskuteras också. Det handlar om lösa idéer men kyrkomötets beslut i oktober – där församlingarna ges rätt att bedriva näringsverksamhet som ligger nära kyrkans traditionella uppdrag – öppnar för nya möjligheter. BLAND ANNAT är prästlönetill- Onödig prästgård säljs UPPSALA STIFT Prästgården i Skog behövs inte längre. Nu har kyrkofullmäktige beslutat sig för att sälja den, skriver Söderhamnskuriren. Kostnaderna för underhåll är stora och församlingen har bara 870 medlemmar. – Vi kan inte hålla på och underhålla en massa byggnader, säger kyrkoherde Gunnar Lundell. Beslutet att kyrkan inte ska stå kvar som ägare till den stora prästgården togs vid förra kyrkofullmäktige. Nu har kyrkorådet fått uppdraget att sälja huset med tillhörande mark. Under gruppdiskussionerna fick idéer om socialt entreprenörskap och möjliga samarbeten flöda fritt. Från vänster Kjell-Inge Malm (kyrkorådsordförande, Hjärsås pastorat), Anders O Johansson (kontraktsprost, Östra Göinge kontrakt), Staffan Fredin (kyrkoherde, Knislinge pastorat) och Maria Einarsson, (diakon, Knislinge pastorat). FOTO: ERIK SKOGH Astronomiskt ur återinvigt VÄXJÖ STIFT Astronomiska ur finns i två kyrkor i landet. I Lunds domkyrka och – vilket inte så många känner till – i Nottebäcks kyrka. Det var den tidigare kyrkoherden Klaes Ludvig Lundén som tillverkade det komplicerade uret 1954. Klockan har en vanlig urtavla och en astronomisk, som bland annat visar solens uppoch nedgång, månens faser och de stjärnbilder som solen och månen löper i. Klockan har stått stilla under några år, men har nu reparerats av civilingenjören Gösta Dryselius. gångarna numera en tänkbar finansiär av församlingarnas projekt. Det berättade Ingemar Nilsson, chef för Lunds stifts egendomsavdelning och en av dagens föredragshållare. Finansieringsmodellen för exempelvis ett gruppboende kan vara att församlingen sköter verksamheten, medan egendomsavdelningen står för byggande och drift av fastigheten där lägenheterna hyrs ut eller säljs. Några särskilda riktlinjer för investeringarna finns inte. – Vi är öppna för församlingarnas initiativ, men konceptet bygger på att projekten ska gå med vinst, poängterade Ingemar Nils- Britta Broman. son. God ekonomi och diakoni står inte emot varandra. Tvärtom, menade Britta Broman, tidigare direktor för Göteborgs kyrkliga stadsmission. Vinsten kan användas till att förverkliga den diakonala vi- sionen, exempelvis genom en högre personaltäthet. Fast det måste alltid finnas ett äkta engagemang i botten – vinsttänkandet får aldrig ta överhand, varnade hon. Det skadar diakonins varumärke och trovärdigheten som ett tredje alternativ till privata och offentliga aktörer, ett alternativ som utifrån kristen grund erbjuder en mänskligare välfärd. DET FINNS DOCK mycket att tänka igenom för församlingen innan man ger sig in i upphandlingar och startar aktiebolag. – Spring inte på alla bollar, rådde Britta Broman. Det gäller att inte ta på sig för mycket eller ta för dåligt betalt. Tummar man på kvaliteten drabbar det varumärket. Näringsverk- samheten får inte heller bli en gökunge som tränger ut församlingens övriga verksamhet ur boet. Projektens storlek och rollfördelningen – mellan kyrkoherde, bolagsstyrelse och vd – bör noga övervägas. Ett äldreboende kan kanske drivas på kontrakts- eller samfällighetsnivå medan ett mindre gruppboende lämpar sig bättre för den enskilda församlingen, exemplifierade Britta Broman. TÄNK OCKSÅ utanför diakonins traditionella arbetsfält – vård, skola och omsorg – när ni kläcker affärsidéer, uppmuntrade hon. Att starta en glasskiosk kan vara en god insats som ger traktens ungdomar sommarjobb. ERIK SKOGH 100 vill bli kyrkoarbetare i Växjö Rekryteringsarbetet är en stor del av Växjö stifts verksamhet. Just nu finns drygt 100 kandidater som vill bli präster, diakoner, kyrkomusiker eller församlingspedagoger i stiftet. VÄXJÖ STIFT – Vi har många blivande kyrkoarbetare i vårt stift och det är ungefär lika många kvinnor som män, säger stiftsadjunkt Erik Sidenvall, som ansvarar för prästrekryteringen i Växjö stift. Ändå gör stiftet ingenting för att intressera människor för att söka tjänst i Svenska kyrkan. Den bästa rekryteringsbasen är församlingen, menar Erik Sidenvall. – Man måste själv känna att man är förankrad i kyrkan och har ett kall. Om vi skulle gå ut på jobbmässor och prata med arbetssökande skulle de ha en väldigt lång väg att vandra, säger han. Erik Sidenvall. Den som vill söka tjänst i Svenska kyrkan får fylla i en intresseanmälan och genomgå ett antal samtal med biskop, rekryteringsansvariga och anställda ute i stiftet. Frågorna handlar om allt från tro till personlighet och drivkrafter. – Det är ett bra system som ger god belysning. Det handlar också om en slags rättssäkerhet, det är inte bara en person som ska göra bedömningen, säger Erik. Innan kandidaterna börjar sina tjänster ska de ha genomgått den utbildning som krävs för tjänsten, tre månaders praktik och omkring 10 dagars parallell kursverksamhet, PKV. – PKV-dagarna syftar till att de fyra profilerna ska få träffas och samlas kring ett tema som binder ihop utbildningen med församlingslivet, säger Erik. MELLAN 60 OCH 70 procent av de ● FAKTA Fjärde advent rings in i tv VÄXJÖ STIFT På den fjärde söndagen i advent sänds helgsmålsringningen i Mariakyrkan i Växjö i SVT. Kyrkoherde Paul Hansson talar då om Maria, som i stora delar av kristenheten firas just den fjärde advent. Hansson ställer sig framför kyrkans Mariabild och frågar sig hur livet egentligen blev för Maria, Jesus mamma. Blev allt så enkelt och trosvisst som det ibland kan verka? Rekryteringsarbet i Växjö stift ✦ Under 2010 anordnades 18 kursdygn som samlade totalt 95 deltagare ✦ Under 2010 anordnades 227 praktikveckor i stiftets olika församlingar. ✦ I Växjö stift vigs i snitt 3-4 diakoner och 6-8 präster per år. som ansöker om att bli präster eller diakoner kommer ända fram till vigningen. – En del inser under resans gång att de vill göra något annat och det är inget misslyckande utan tvärtom ett hälsotecken. Kallelsen som kristen kan vara så mycket mer än att bli präst eller diakon, säger Erik Sidenvall. CHARLOTTE GRANROT

  Sid 2 - TORSDAG 16 DECEMBER 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 50 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.