Sidan 7 i Kyrkans Tidning stift nr 49

Lunds stiftsblad Redaktör: Kristina Strand Larsson, 046 15 55 22, kristina.strand.larsson@svenskakyrkan.se 49/2010 Ett intranät växer fram lunds stifts intranät får just nu struktur och form. Det material på internet som endast vänder sig till församlingarnas anställda och förtroendevalda, kommer istället att hittas på intranätet. En första version av Lunds stifts intranät beräknas vara klar vid årsskiftet. Vad kan du säga på facebook? en policy för användningen av sociala medier håller på att utarbetas av kyrkokansliet. Svenska kyrkan ställer sig positiv till att anställda deltar och bidrar med sin kunskap och sina erfarenheter. Policyn ska vara till hjälp när vi använder sociala medier i tjänsten. Den blir bindande för Svenska kyrkans nationella nivå och erbjuds stift och församlingar. Billigare IT är målet med stiftsstyrelsens beslut om en gemensam plattform som erbjuds församlingarna. Flera stift har redan börjat använda en sådan IT-plattform. Daniel Philis på Lunds stiftskansli är en av dem som arbetar med några av dagens kyrkliga datasystem. Foto: Kristina Strand Larsson. Satsning på IT-samverkan och energi En gemensam IT-plattform och en fortsättning på projektet Hållbar utveckling. Till detta ska det riktade församlingsbidraget för 2011 på 100 miljoner användas. K yrkomötet beslutade 2009 att ett riktat församlingsbidrag på 100 miljoner kronor per år ska gå till åtgärder som leder till ökad samverkan mellan församlingarna. Bidraget gäller för 2011 och 2012 och fördelas av stiften. Stiftsstyrelsen i Lunds stift har bestämt att det riktade församlingsbidraget ska användas till två ändamål. Dels en gemensam IT-plattform som församlingarna eller samfälligheterna kan ansluta sig till, dels en fortsatt satsning på arbetet med hållbar utveckling. Syftet är att minska kostnader och energiåtgång. Att ansluta sig till den gemensamma IT-plattformen, som har förkortningen GIP, är frivilligt och för att få hjälp i beslutsprocessen får församlingarna besvara en enkät om sin administrativa och tekniska situation. Enkäten, som fylls i digitalt, skickas ut i början av det nya året till alla kyrkoherdar ansluta sig eller inte och ett avtal och till pastoratets officiella epostskrivs. adress. I mars arrangeras sedan tre Arbetet med frågor kring hållbar informationsträffar. Därefter kan utveckling ska framför allt handla enheten skicka in en avsiktsförklaom effektivare fastighetsförvaltring till stiftskansliet. Avsiktsförklaning och energianvändning. Mer ringen är inte bindande, utan är en information kommer i stiftsbladet i intresseanmälan om att ansluta sig januari. till GIP. Den som skriver en avsiktsförklaring får möjlighet till en kostnadsfri inventering av dataprogram, teknisk prestanda och lunds stifts vision antogs den 26 november i konsultkostnader. stiftsfullmäktige. Tidigare har den förankrats i stiftsInventeringen ger styrelsen och hos prostarna. Nu förbereds en mer också svar på hur omfattande lansering av visionen. Bottna i nåden, en anslutning till skapa i världen är rubriken för visionen som har tre den gemensamma underrubriker: Inspirera lärande och samlas kring IT-plattformen hoppet... med dopet som grund... för att möta livets skulle kunna se ut. och världens utmaningar. Visionen finns att ladda ner Först därefter tar och skriva ut på stiftets webbplats och kommer också församlingen beatt skickas ut till alla församlingar. slut om de vill Dans om skapelse leap second är en helaftonsföreställning med Skånes Dansteater och Malmö Operaorkester. Det nyskrivna verket är inspirerat av skapelsen och musiken är komponerad av Sven David Sandström, som tidigare skrivit mycket kyrkomusik. Du kan se förställningen den 12 mars till 2 april på Malmö Opera. Mer information hittar du på www.skanesdansteater.se. BOTTNA I NÅDEN SKAPA I VÄRLDEN Soppa och bön killans bönegård har givit ut en sopp- och bönbok med gårdens mest efterfrågade recept. Pilgrimsprästen Anna Alebo har skrivit texter som passar till varje maträtt. Boken som är på 20 sidor, kan köpas på bönegården. Informationssida från Lunds stift varannan vecka i Kyrkans Tidning. www.svenskakyrkan.se/lundsstift Lunds stiftsblad återkommer den 22 december 2010.

Sid 6 - TORSDAG 9 DECEMBER 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 49 LUNDS STIFT Stiftskansliet, Box    
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.