Sidan 3 i Kyrkans Tidning stift nr 49

TORSDAG 9 DECEMBER 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 49 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box 173, 532 23 Skara Tel: 0511-262 08 Fax: 0511-262 70 catharina.sundqvist@svenskakyrkan.se Plats för alla. Allas rätt till meningsfullt arbete är inte en självklarhet. Men Svenska kyrkan i Skara drar sitt strå till stacken och startar ett grönt trädgårds- och hantverksprojekt för långtidsarbetslösa i Varnhem. CATHARINA SUNDQVIST, STIFTSREDAKTÖR Satsning på pilgrim och gudstjänst STIFTET När stiftsfullmäktige nyligen möttes antogs budget för nästa år. Återhållsamhet var ledordet i sammanhanget, men några satsningar görs ändå. Dit hör ett projekt för pilgrimsvandringar och en satsning på att utveckla gudstjänsternas innehåll. Dessutom hålls ett medarbetarmöte för kyrkans anställda. Under mötet togs även budgeten för kyrkans förvaltning av skog, jord och fonder. Här är det framför allt höga priser på virke som gör att 2011 ser ut att bli ganska gynnsamt. Priserna har dock börjat falla, vilket gjorde att budgeten togs i vetskap om att förutsättningarna kan ändras under årets gång. På riktigt och viktigt Nytt projekt i Varnhem ska lyfta långarbetslösa och klosterområdet På riktigt och viktigt. Ungefär så kan det projekt för långtidsarbetslösa som Svenska kyrkan startat i Varnhem beskrivas. Det leds av trädgårdsmästaren Lili Granlund, och ska fullt utbyggt ge 15 personer som omfattas av den så kallade arbets- och utvecklingsgarantin meningsfull sysselsättning. – Miljön runt kyrkan här i Varnhem är så fantastisk. Under många år har jag tänkt att fler borde få ta del av den, säger hon. HENNES VISION OM att fler människor skulle få möjlighet att vistas i, och samtidigt vara med och utveckla, trädgårdarna i och omkring klosterområdet sammanföll med diakonen Åsa Wikmans önskan om att församlingen skulle göra något för några av de långtidsarbetslösa i Skara och Götene. – Alla vet att arbetslöshet inte bara tär på ekonomin utan också på självkänslan och livsglädjen, säger hon. Åsa Wikman menar att en av kyrkans viktigaste uppgifter är att stötta människor som har det svårt. Hon minns när en kvinna som stod utanför arbetsmarknaden sa att hon kände det som om hon inte var värd någonting. – Det måste finnas plats för alla människor i samhället, och självklart är man värdefull oavsett prestations- och arbetsförmåga. DE MÄN OCH KVINNOR som deltar i S:t Martin firades i Hudene HUDENE Nyligen firades S:t Martin i Hudene utanför Herrljunga. Det är prästen Günther Watz som tagit med sig seden från Rhendalen i Tyskland. Kvällen inleddes med ljusprocession som slutade vid församlingshemmet. Där var en brasa var tänd och Günther Watz berättade om S:t Martin, en berättelse som lyfte fram vikten av att bry sig om sina medmänniskor. Kvällen avslutade med varm glögg och pizza som prästen och hans medhjälpare hade bakat. Svenska kyrkans projekt i Varnhem för långtidsarbetslösa har satt i gång. Det handlar om trädgårdsarbete och hantverk. Kvinnorna bakom det är diakon Åsa Wikman och trädgårdsmästare Lili Granlund. FOTO: CATHARINA SUNDQVIST I Varnhemsprojektet är ålder inte viktigt. Det viktiga är att deltagarna gillar att jobba ute och är allmänt intresserade av trädgård och hantverk. – Men jag vill poängtera att det inte är något allmänt pyssel vi ägnar oss åt. Vi ska arbeta med trädgårdarna i Klosterstaden och ta upp gamla hantverkstraditioner som anknyter till platsens historia och pilgrimsrörelsen. SAMTIDIGT SOM PROJEKTET syftar till att göra området runt klosterkyrkan attraktivare så är Svenska kyrkans tanke att deltagarna ska må bra och växa som människor. – Det är vår gemensamma tanke, att människor ska få utlopp för all den kunskap och kreativitet de har, säger Lili Granlund. En av deltagarna i projektet säger att det känns bra att vara med och att hon trivs med att omväxlande få vara ute och inne. Just nu sitter hon och syr olika prototyper till en ryggsäck för pilgrimsvandrare. Tyger, vävstol och annat material är skänkt bland annat av en textilateljé och second hand i Skara. – Vi arbetar bara med återbruk och ekologisk odling, framhåller Lili Granlund. – DET HÄR PASSAR mig perfekt, ● BAKGRUND Grönt projekt Projektet ”Grönt arbete, kultur och hantverk” i Varnhem ska ge meningsfull sysselsättning åt långtidsarbetslösa samtidigt som miljön runt klosterkyrkan förskönas och utvecklas. Det handlar om arbetssökande som ingår i den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin. Garantin inträder efter 300 dagar som arbetssökande. Om man efter ytterligare 120 dagar inte fått anställning har man rätt/skyldighet till någon form av sysselsättning som inte skulle utföras annars. Samtidigt ska det vara något meningsfullt. I dag befinner sig 60 personer i Skara i denna del i jobb- och utvecklingsgarantin Stulen koppar återfunnen RÅDA Den koppar som stals från Råda kyrka utanför Lidköping i form av en hängränna och två stuprör har kommit tillrätta. Dock är den så tillknycklad att den troligen inte går att buckla ut och sätta tillbaka. Kopparen hittades i Varatrakten för ett par veckor sedan. trädgårdsprojektet är fullt arbetsföra på hel- eller deltid. Men faktorer som ålder, utbildning och hård konkurrens sätter käppar i hjulet för att få ett jobb. – Åldersdiskrimineringen slår mot både yngre och äldre. Man betraktas endera som för ung eller för gammal för att vara attraktiv på arbetsmarknaden, tror Lili Granlund. säger en annan deltagare som arbetade på ett företag i 35 år innan det lades ned och hon blev arbetslös. Åsa Wikman tycker att projektet är ett sätt för kyrkan att visa att man inte håller med om utvecklingen i samhället där prestation och människovärde kopplas ihop. – Vi kan inte anställa alla, men vi kan göra något som visar på människors inneboende kapacitet och att alla har mycket att ge om de får chansen. CATHARINA SUNDQVIST Trollhättan satsar på egen kalender TROLLHÄTTAN Trollhättans församling har gjort en egen adventskalender och lagt upp den på Youtube. I den berättar prästen Torbjörn Andersson och diakonen Ingegerd Kallioniemi om julens budskap. Besök församlingens hemsida för att se den: www.svenskakyrkan.se/ trollhattan. Förbundspengar till ny utmärkelse När Församlingsförbundet i stiftet läggs ned vid årsskiftet kommer resterande pengar att gå till datautbildning för administrativ personal i stiftet. Församlingsförbundet finns ju inte längre. Organisationen har bytt namn till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och är mer centraliserad än tidigare. Men förtroendevalda inom Svenska kyrkan kommer även fortsättningsvis att träffas stiftsvis. Det kommer då att kallas arbetsgivarkonferens och inte som tidigare stiftsstämma. DEN EXTRASTÄMMA SOM nyligen hölls i stiftet beslutade också att avsätta 100 000 kronor till en ny utmärkelse: Årets kyrkogårdsförvaltning i Skara stift. Denna utmärkelse ska börja delas ut 2012 och går till kyrkogårdsförvaltningar som på ett positivt sätt utmärker sig inom begravningsverksamheten. Det kan till exempel handla om kundservice, utveckling, arbetsmiljö och hållbarhet. Prissumman är 10 000 kronor per år. Något som kommer att finnas kvar även när Församlingsförbundet i stiftet försvinner är det begravningsnätverk som byggts upp. – DET FUNGERAR SÅ BRA att alla ser ett värde i att det får fortsätta, framhåller Bill Johansson, ordförande i stiftsdelen av Församlingsförbundet året ut. CATHARINA SUNDQVIST

Sid 2 - TORSDAG 9 DECEMBER 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 49 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box   Sid 4 - TORSDAG 9 DECEMBER 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 49 VÄSTERÅS STIFT Västra kyrkogatan  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.