Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 48

TORSDAG 2 DECEMBER 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 48 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Kyrkokör ger Jesus Christ Superstar UPPSALA STIFT För första gången, utom i hans egen version på Malmöoperan, kommer Ola Salos svenska översättning att användas, skriver Hille församling i ett pressmeddelande. Våren 2011 spelas fem föreställningar av rockmusikalen Jesus Christ Superstar av Andrew Lloyd Webber i Hille kyrka. Hille kyrkokör står tillsammans med församlingen bakom den stora satsningen och drivande motor i projektet är Ellen Weiss. Utöver kyrkokören kommer också sångare ur kyrkans båda ungdomskörer och ena barnkör att medverka och det blir minst 70 personer på scenen. Huvudrollerna spelas av lokala sångare från Gävle. Som Jesus medverkar Andy Tuvesson. Judas kommer att spelas av Magnus Arnar och som Maria Magdalena syns Helena Engberg. Premiären i Hille kyrka blir den 15 april och sedan följer ytterligare fyra föreställningar. ’’ Jan-Olof! Välkommen, Ta den där biten om dom som kommer från alla j-la håll! SJÖMANSPRÄSTEN BENGT SCHANTZ i Skara, minns en sjöman som ville höra De komma från öst och väst. Jan-Olof Johansson fick ett varmt välkomnande i lördags, då han togs emot som biskop i Växjö stift. VÄXJÖ STIFT ”Välkommen JanOlof”, ”Vi är så glada att du blivit vår biskop” och ”Tack för en fin predikan”. De varma välkomstorden haglade över stiftets nye biskop när han tog i hand med kyrkobesökarna efter lördagens mottagningsgudstjänst. Kylan och snödrivorna hade inte hindrat stiftsborna från att bege sig till högtiden. Domkyrkan var mer än fullsatt och extra stolar fick bäras fram för att alla skulle få en sittplats. – Jag är väldigt glad för alla som har kommit hit från hela stiftet. Det kändes starkt att få ta emot all denna glädje och kärlek, säger Jan-Olof Johansson. HAN HAR PREDIKAT i Växjö domkyrka många gånger förut, men i lördags gav han sin första predikan som biskop. Han utgick från sitt valspråk, Glädje för hela folket, som var ängelns budskap till till herdarna utanför Betlehem den natt då Jesus föddes. – En glädje för hela folket, det var ängelns ord till herdarna och det är mina ord till er i dag. Det handlar inte om en glättig glädje, vägen från krubban i Betlehem ledde till korset i Jerusalem. Men korset blev inte slutet, Jesus vann till och med över döden, sade Jan-Olof. Han berättade att ängsmarken utanför Betlehem där ängeln uppenbarade sig för herdarna finns kvar än i dag och att herdarnas sentida ättlingar inte tvivlar en sekund på varför Gud valde just dem för att föra ut budskapet om Kyrkan tror på näringsverksamhet LUNDS STIFT Torsdagen den 2 dec-ember arrangerar Lunds stift en konferens kring kyrkans sociala ansvarstagande, Kyrkan som social aktör. Förutom församlingar från Skåne och Blekinge deltar representanter från socialförvaltning, äldreomsorg, försäkringskassa och arbetsförmedling. Konferensen äger rum på stiftsgården Åkersberg i Höör. Församlingar i Svenska kyrkan som öppnar skola eller åtar sig hemtjänstuppdrag, det kan bli verklighet i större utsträckning de närmaste åren. Kyrkan utmanas i dag att ta ett större socialt ansvar i samhället då kommuner och landsting inte längre har monopol. Har kyrkan någon gräns för sitt sociala engagemang? Så sent som i oktober kom också kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, med ett klargörande då man beslutade att församlingar kan ha näringsverksamhet – så länge den ligger nära kyrkans traditionella uppdrag. Vi rapporterar mer om detta i ett kommande nummer av tidningen. Biskop Jan-Olof fick ta emot många varma välkomstord vid mottagandet i lördags. FOTO: CHARLOTTE GRANROT FRENBERG att frälsaren var född. De är nämligen kända för att vara väldigt bra på att skvallra och sprida rykten. – Så hoppas jag att vi ska vara i Växjö stift. Snabba på att berätta om och leva ut glädjebudskapet, sade Jan-Olof. DET VAR HÖGTIDLIGT, stämnings- fullt och glatt när biskopen togs emot. Tre orglar och tre körer del- tog i välkomnandet. Ceciliakören, Kammarkören Sankt Sigfrid och Oratoriekören sjöng in advent under ledning av domkyrkomusikerna. Förutom traditionella adventssånger som Bereden väg för herran och Dotter Sion sjöng körerna även stycken som komponerats av organister från stiftet, däribland Hosianna av Per Gunnar Petersson och Prisa Herren av Thomas Niklasson. MOTTAGANDET LEDDES Av kyrkoherde Peter Wänehag från Kalmar, som är biskopens och domprostens ersättare i domkapitlet. Även stiftets kontraktsprostar medverkade. Gudstjänsten gästades också av den tyska biskopen Hans-Jürgen Abromeit från den Pommerska evangeliska kyrkan i Greifswald. CHARLOTTE GRANROT FRENBERG En ny teologi för religionsmöten Sverige har genomgått en förvandling från enhetssamhälle till en mångreligiös mötesplats. Nu skrivs en teologi för denna nya situation. UPPSALA STIFT – Vad roligt med den här blandningen mellan församlingar där religionsmötet är påtagligt och där det inte är så påtagligt – än. Kajsa Ahlstrand träffar Uppsala stifts dialognätverk och pastorsadjunkter och berättar om sitt arbete med ett nytt teologiskt dokument. – Bakgrunden till det arbetet är att Svenska kyrkan inte har något som säger om relationen Kajsa Ahlstrand möter stiftets dialognätverk och pastorsadjunkter. Hon berättar om arbetet med en ny religionsteologi. FOTO: MATS LAGERGREN Dagliga nyheter på nätet: www.kyrkanstidning.se till andra religiösa gemenskaper, säger hon och pekar på att det finns skrivet om flyktingarbete och om hur vi ska förhålla oss till dem som vill döpas. Däremot finns inget samlat teologiskt dokument, till skillnad från många andra kyrkor. – Religionsmötet i Sverige är framför allt ett möte mellan kristendom och islam, säger Kajsa Ahlstrand och visar att det även präglat dokumentet. Hon pekar på olika förhållningssätt som präglat och präglar mötet med andra religiösa gemen- skaper och menar att vi har lämnat ett strängt inklusivt tänkande där vi hävdar att dop och kristen tro är nödvändigt för människans frälsning. I stället har vi rört oss mot tanken att Gud finns i fler sammanhang. Vi kanske till och med är beredda att tänka att alla religioner, bort-om vars och ens språkbruk, har samma mål. Dokumentet skrivs på uppdrag av kyrkomötet och antas av Svenska kyrkans teologiska kommitté i februari. Sedan ska det tryckas och finnas som utgångspunkt för samtal. – Det är ingen praktisk handledning utan mer en teologisk reflexion hur vi kan tänka, säger Kajsa Ahlstrand. MATS LAGERGREN

  Sid 2 - TORSDAG 2 DECEMBER 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 48 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.