Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 46

TORSDAG 18 NOVEMBER 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 46 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Malmö får nytt krematorium LUNDS STIFT Sveriges modernaste krematorium är nu i drift och finns på Limhamns kyrkogård i Malmö. Det nya krematoriet har tre ugnar med separat reningsanläggning till varje enhet, vilket innebär att respektive enhet kan köras oberoende av de andra. Ur miljöhänseende är anläggningen försedd med för dagen bästa reningsteknik. Anläggningen blir också först i landet med en bredare ugn än dagens standard eftersom det finns en efterfrågan på att kunna kremera större och bredare kistor. ’’ om sin tro Ida bloggar Det som säljer i dag är deckare med blod, sex och våld. Denna litteratur fungerar som en sorts skärm som sätts upp mot det verkliga lidandet. AGNETA PLEIJEL på en temakväll om människovärde i Lund. – Att blogga är ett sätt att nå ut med det kristna budskapet på en ny arena, säger Ida Eklund, präst i Kiviks församling, som bloggar i tjänsten. Det var på ett konfirmationsläger det hände. Ida Eklund blev kristen. Några år senare valde hon att bli präst och i dag är Ida en av Sveriges yngsta förkunnare. Under studietiden fick Ida smak för att blogga. Ida prästvigdes i Lunds domkyrka i juni och började några dagar senare sin tjänst som pastorsadjunkt på Österlen. Ida talade genast med sin chef, kyrkoherden Per Frostensson, om möjligheten att blogga inom ramen för sin tjänst och han ställde sig positiv. Det finns många kristna bloggar som vänder sig ”inåt”, mot redan kyrkligt engagerade, men Idas sidor vänder sig till en bredare krets. – Läsarna ska inte behöva ha någon förkunskap om kristen tro. Jag använder mig av lite text och mycket bilder och har som mål att uppdatera dagligen.Ett av syftena med bloggen är att skildra vad jag gör som präst på ett personligt vis. Många vet inte riktigt vad en prästs vardag består av har jag märkt. Ida är ständigt på jakt efter nya idéer till sin blogg. Rubrikerna lyder till exempel Jag och Gud, Kristen = miljökämpe, Är du fri?, Pinsamma prästen, Döden – fruktansvärd och vacker och Första vigseln. Var hämtar du dina uppslag? ● FAKTA Ida Eklund Aktuell: Uppmärksammad bloggare. Förutom i lokaltidningar har Ida intervjuats i Vi, Kattis & co och livsstilstidskriften Your life. Inspiration: Den kristna bloggen Underbara Clara Bäst med att blogga: – Att det är ett så kreativt och roligt sätt att fundera kring min prästroll och min tro. Ny läktarorgel snart på plats SKARA STIFT Nu är arbetet med den nya läktarorgeln i Mariestads domkyrka i full gång. Orgeln har gjorts om flera gångar men har inte varit spelbar de senaste decennierna. År 1864 byggde Åkerman, den tidens stora svenska orgelbyggare, grunden till orgeln. Till Mariestadstidningen säger Håkan Axelsson, som sitter i domkyrkans orgelkommitté, att församlingen vill bevara så mycket som möjligt av Åkermanorgeln. I den finns unika stämmor som ger en speciell klang. I februari är orgeln färdig att åter tas i bruk. funderingar kring hur Gud förhåller sig till ondskan i världen. – Mina kollegor i församlingen är mycket positiva till att jag bloggar. Det är ett nytt sätt att sprida evangelium som ingen här ägnat sig åt förut. Själv menar jag att det är ett medium som kyrkan inte kan hålla sig borta ifrån. – Alla behöver inte finnas ute och röra sig i de sociala medierna, men det är viktigt att Svenska kyrkan är synlig där. SOCIALA MEDIER är varken onda eller goda i sig. Allt hänger ju på hur de används, påpekar Ida. Det är angeläget att fundera över gränsdragningarna. Vad kan man ha med i det offentliga rummet? Vad ska man undvika? Ida tycker att det behövs en bred diskussion om Svenska kyrkans närvaro på nätet. – En präst är i sin roll alltid en offentlig person. Det är viktigt att skilja mellan personligt och privat när man skriver i sitt eget namn. Det måste man lära sig att hantera, konstaterar Ida. Att Ida Eklund är en ung präst med dreadlocks som bloggar har väckt uppmärksamhet. Genom bloggen skapar Ida nya kontaktytor åt sin församling. FOTO: MARIA LUNDSTRÖM Stå-uppare möter 1 000 skolever GÄVLE Oh My God! Så kallas gymnasieprojektet i Gävle och det är nu inne i en sin operativa del, skriver projektledaren Annika Persson i ett pressmeddelande. Efter att ha gjort en behovsinventering arbetar de nu aktivt på fyra av Gävles gymnasieskolor och till våren räknar de med att vara på ytterligare två skolor. Inom ramen för projektet har de i månadsskiftet novemberdecember bjudit in till en föreställning med Jonas Helgesson. Han är ståuppkomiker och utifrån sin CP-skada talar han om livets möjligheter och val. Gensvaret är stort och det kommer att bli tre föreställningar på skolorna där det också ges tillfälle att presentera projektet. Totalt samlar de cirka 1 000 elever. Gymnasieprojektet i Gävle pågår under tre år och innefattar även en ordentlig dokumentation. händer i omvärlden eller saker jag snappar upp i böcker eller filmer. – I VÅR FÖRSAMLING har vi otroligt många vigselpar. De, men även dopföräldrar, säger att de ”hittat” mig på nätet. Bloggen skapar kontakter. – Det rör sig om sådant som söndagens tema, människor jag möter, frågor jag får, det som Ida har kopplat en besöksräknare till sin sida. Ofta har bloggen, som heter Präst-Ida, runt 30 unika besökare per dag och som mest runt 70. Responsen är god. Många kommenterar det Ida skriver om. Läsarreaktionerna handlar om allt från om man kan vara präst och ha dreadlocks till MARIA LUNDSTRÖM DREADS ELLER DREADLOCKS är enligt Wikipedia en frisyr baserad på hårets förmåga att tova sig. Biskopens valspråk och vapen – ett glädjebudskap Glädje för hela folket! Så lyder den blivande biskopen Jan-Olof Johanssons valspråk. På söndag vigs han till biskop i Uppsala domkyrka. Glädje för hela folket, det var ängelns budskap till herdarna utanför Betlehem den natt då Jesus föddes. Denna bibelvers har Jan-Olof Johansson valt till sitt valspråk. – Julens budskap är centralt för mig. För mig handlar det inte om den glättiga och sporadiska glädjen, utan om en glädje trots allt. En glädje i kampen för Guds människoblivande i dag, i ett komplext liv och en sargad värld, säger han. I biskopens vapen lyser därför Betlehemsstjärnan längst upp i biskopsstaven. Betlehem är en plats som är viktig för Jan-Olof Johansson. Han besöker staden ett par gånger årligen och har ett starkt engagemang för folket i Betlehem. Han är verksam i Svenska Jerusalemsföreningen, en kristen, humanitär och opolitisk organisation som bland annat driver Den gode herdens skola, en flickskola i Betlehem. ÖRNEN OCH YXAN som syns i bis- Jan-Olof Johanssons biskopsvapen anknyter både till stiftet och till kyrkans internationalism. kopsvapnet står för namnet JanOlof. Örnen är symbolen för Johannes, som är kortform för Jan. Johannes är den av evangelisterna som mest utvecklat teologin om Jesu födelse som Guds in- karnation i världen. Dessutom för örnen tanken till Kalmarsund och Ölands Alvar där örnen funnit en fristad. I örnens ena klo finns en yxa, som är Olof den heliges attribut. – Örnens vinge är utformad som en änglavinge, säger JanOlof Johansson. Även stiftsvapnet finns med i biskopens vapen. Det utgörs av tre huvuden, nämligen Smålands apostel S:t Sigfrids systersöner, som blev de första kristna martyrerna i det som i dag är Växjö stift. Biskopsvapnet är utfört av Leif Ericsson, heraldiker på Kungliga slottet. CHARLOTTE GRANROT FRENBERG

  Sid 2 - TORSDAG 18 NOVEMBER 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 46 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.