Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 45

TORSDAG 11 NOVEMBER 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 45 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Fjällkyrka het fråga på fullmäktige VÄSTERÅS STIFT På söndag och måndag samlas stiftsfullmäktige i Västerås stift till sammanträde i Rättvik. På dagordningen står budget för 20111, motioner och valärenden. En fråga som lär diskuteras särskilt intensivt gäller hur fjällkyrkoverksamheten i Sälenfjällen ska bedrivas. Efter förra årets fullmäktige överklagades anslaget till Insamlingsstiftelsen för Fjällkyrkan i Sälen med hänvisning till att det pastorala arbetet inom en församlings gränser enligt kyrkoordningen ska falla under församlingens ansvar. Domkapitlet gick i augusti i denna linje och upphävde anslagsbeslutet. Detta beslut har i sin tur överklagats till överklagandenämnden av Lars Rydje. Han har gjort det på stiftsstyrelsens uppdrag, men på fullmäktiges vägnar. Dock utan att ännu formellt utsetts av fullmäktige. Detta har i sin tur lett till en begäran om beslutsprövning av riktigheten i överklagandet från ledamoten Anders Linger. Nu har fullmäktige att ta ställning till om de i efterhand vill utse Lars Rydje till ombud i frågan. ’’ på Flämslätt Spänning Något jag tror att vi behöver bli bättre på är den tystna, lyssnande bönen. Tar vi oss den tiden tror jag att vi kan se fler av de bönesvar vi faktiskt får, men missar i allt brus. NINA PALMGREN kyrkoherde i Anderstorps pastorat Stiftsgården spelar en viktig roll i ny deckare av Kristina Appelqvist Ond bråd död, makt, pengar, romantik – och så Flämslätt. Stiftsgården spelar, liksom kyrkokören, en viktig roll i Kristina Appelqvists nya deckare Den som törstar. Det är hennes andra kriminalroman. Efter tio år som kommunikationschef på Högskolan i Skövde sa hon frivilligt upp sig för att förverkliga en ungdomsdröm; att skriva en bok. – Redan när jag lästa litteraturvetenskap för 20 år sedan fanns tanken där. När sedan högskolan var tvungen att säga upp personal för att spara pengar så tänkte jag ”nu eller aldrig”. VARJE DAG SKREV hon när barnen gick i skolan. Stoffet hämtades framför allt från den akademiska världen som Kristina Appelqvist känner väl till efter sina arbetsår på högskolan. Men även historiska och kyrkliga miljöer dyker upp i hennes romaner. – Eftersom jag är uppvuxen i ett prästhem så känner jag till den miljön rätt bra också. Den andra boken, som nyss kommit ut, inleds med att professorn i religionshistoria vid Västgöta universitet hittas död. Först tyder allt på naturliga dödsorsaker, men så småningom ändras historiens förlopp. NÄR DEN DÖDE professorn ska be- Klostret är överfullt UPPSALA STIFT Nunnorna vid Alsike kloster måste neka rum till asylsökande som tvingas gömma sig, skriver Upsala Nya Tidning. Sedan 1978 har Helgeandssystrarna Karin, Marianne och Ella förbarmat sig över flyktingar som behöver gömma sig. Trycket på dem som hjälper asylsökande är i dag mycket stort och systrarna har fått neka plats till familjer som stått på klostrets trappa. – Sverige förnedrar sig. I andra länder är i alla fall hanteringen uppenbart inhuman men här lever vi skenheligt, säger syster Marianne. Flämslätt är en av platserna där Kristina Appelqvists senaste kriminalroman Den som törstar utspelar sig. Att författaren hämtat inspiration från stiftsgården är något som driftschef Pelle Stohlander bara tycker är kul. FOTO: CATHARINA SUNDQVIST från fönstren i matsalen. Många är de som skriver deckare och skickar in till bokförlagen. Få är däremot de manus som blir antagna. Kristina Appelqvist har inte gått någon speciell ”Skriva bok”-kurs. Hon satte sig ”bara” vid datorn och började skriva. – JAG HADE grundhistorien klar för mig och en mängd antecknade idéer. Sedan började jag skriva från början till slut. Fast någon total gröngöling är hon ju inte som van skribent gravas kommer Flämslätt in i bilden, liksom kyrkokören. Kristina har gått omkring på stiftsgården för att känna in miljön. – Det är de små detaljerna som gör det, som att man ser kyrkan sedan många år tillbaka och stor bokslukare. Men ändå. Att få sitt första manus antaget så snabbt hör inte till vanligheterna. Redaktören som fick materialet sträckläste det. – Den akademiska miljön är dynamisk. I den finns till exempel mycket vilja, människor som brinner för sin sak och en spänning mellan forskare och administratörer. Det passar bra i en kriminalroman. Kristinas deckare är inte av det blodiga och hårdkokta slaget, snarare mer åt det som kallas mys- och pusseldeckare. – Mord i sig är ju inte underhållande. Däremot gåtor, hemligheter och vad som får människor att agera på ett visst sätt. Det är sådana Kristina saker som in- Appelqvist. tresserar mig. CATHARINA SUNDQVIST Byggplaner för miljoner i Västerås Västerås stift planerar att investera mångmiljonbelopp i egna fastigheter. En tillbyggnad av stiftskansliet är den största posten. Bakgrunden är att Västerås stift i dag hyr flera av sina verksamhetslokaler. Det gäller bland annat konsistoriehuset, där biskopen har sitt ämbetsrum. – Sammanlagt lägger vi ner mer än en halv miljon årligen i hyror, berättar stiftsdirektor Britas Lennart Eriksson. Det är pengar vi istället skulle kunna använda till att öka värdet på vårt eget fastighetsbestånd. – Samtidigt skulle vi kunna anpassa lokalerna helt efter våra behov. ATT PLANERNA PÅ ett nybyggt be- Trollhättan sänder webbradio SKARA STIFT Svenska kyrkan i Trollhättan har varit med och sänt närradio i 25 år. Nu kan sändningarna även höras via nätet i så kallad webbradio. Det innebär att den som har tillgång till internet kan lyssna på närradions program oavsett var denne befinner sig. WEBBEN ➥ LYSSNA PÅ www.radiotrollhattan.se sutom behöver flera av stiftets fastigheter renoveras. DETTA SAMMANTAGET ligger bakom sökscentrum vid de så kallade biskopsstallarna för närvarande ligger på is har också ett finger med i spelet. Ett alternativ är nämligen att förlägga detta till lokaler som Västerås kyrkliga samfällighet redan förfogar över, till exempel konsistoriehuset. Des- den så kallade Vision Hagbard som tagits fram på beställning av stiftsstyrelsen. Hagbard heter det kvarter som idag rymmer bland annat biskopsgården, biskopsstallarna och stiftskansliet. Den uppskattade kostnaden för samtliga föreslagna åtgärder är 20 miljoner kronor. Den största posten utgörs av en utbyggnad av stiftskansliet mot väster, som beräknas kosta omkring 9 miljoner kronor. Dessutom ingår planer på att öppna upp kyrkstallarna mot domkyrkoplan och låta dessa rymma lokaler för hatverk, konferens och utställningar. – Stiftsstyrelsen har ställt sig positiva till planerna och föreslår att en förprojektering genomförs under 2011, förklarar Britas Lennart Eriksson. –Tidigast 2013 eller 2014 skulle projektet kunna vara i hamn. Men det är en känslig miljö så det är inte säkert att allt går att genomföra. ANDERS HAGMAN

  Sid 2 - TORSDAG 11 NOVEMBER 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 45 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.