Sidan 1 i Kyrkans Tidning Stift nr 43

TORSDAG 28 OKTOBER 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 43 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Anhörigdag för fjärde gången VÄSTERÅS STIFT Prästen och forskaren vid Ersta diakoni, Anders Westius och den tidigare diakonen vid samma institution, Ulla Petersen, var gäster på en anhörigdag i Lindesberg förra veckan. De båda har bland annat skrivit boken I berättelsen finns jag, som handlar om att värna en persons identitet när dennes egen förmåga sviktar. Temadagen, som arrangerades för fjärde året, handlade framförallt om demens och arrangerades av Svenska kyrkan, Röda korset och Lindesbergs kommun. ’’ er mer Marknadsför I min forskning är kyrkan framför allt en vägg i parkrummet. Samtidigt är det inte vilken vägg som helst. ULRIKA WÄNSTRÖM-LINDH Ljusdesigner, som har ljussatt bland annat kyrkparken i Alingsås, som en del av sin doktorsavhandling. – Svenska kyrkan behöver vara mer aktiva. Marknadsföring behövs. Ni är lite för osynliga idag, konstaterar Sólveig Fridriksdóttir. LUNDS STIFT Sólveig Fridriksdóttir bemannar tillsammans med en kollega ett studievägledningscentrum i Lund. Varje månad kommer runt 500 besökare och därtill är trycket stort på rådgivning via telefon och e-post. Arbetslöshet och nyligen ändrade regler vad gäller tillträde till högre studier gör att fler än någonsin har frågor. – Vi ska kunna allt om arbeten och studier från Haparanda till Sydney, säger Sólveig Fridriksdóttir och ler. PÅ INITIATIV AV DE rekryteringsan- Han talade om gamla pilgrimsleder SKARA STIFT Bengt Wadensjö, tidigare biskop i Karlstads stift, besökte nyligen Skara, inbjuden av föreningen Norden för att berätta om pilgrimers resevillkor på medeltiden. Det skapades tidigt regler för pilgrimers resande. Församlingsprästen utfärdade pass som legitimation. Gällde de en adelsman var det biskopen som utfärdade pilgrimspasset. Bengt Wadensjö berättade vidare att pilgrimerna färdades genom ett annat landskap än i dag; granen hade ännu inte brett ut sig. I Västergötland bredde däremot lundar av lövträd ut sig och det var betydligt varmare än i dag. Pilgrimsvandringarna medverkade till att broar byggdes och vägar förbättrades. Varje pilgrimsmål hade sin ”souvenir”. Nidaros, som var Nordens viktigaste pilgrimsmål, hade en yxa. svariga för kyrkliga yrken i Lunds stift ordnades i oktober en träff för studievägledare i Skåne och Blekinge. Sólveig var en av deltagarna: – Det var mycket givande vad gäller både innehåll och bemötande. Vi började högtidligt med lunchkonsert i kyrkan. Jag fick en bekräftelse av det jag redan tidigare visste, så något nytt lärde jag mig inte direkt, men jag uppskattar verkligen att Svenska kyrkan bjöd in oss. Ni borde ses och höras mer och därför är öppenheten utåt positiv. SÓLVEIG UPPLEVER ATT det har blivit hårt, kallt och tufft i samhället. – Med tanke på atmosfären som råder idag behövs det kristna budskapet att vi alla är lika mycket värda mer än någonsin. Själv ser jag mycket positivt på Svenska kyrkan och det Jobba för något du tror på lyder en slogan som Svenska kyrkan använder i rekryteringssammanhang. ILLUSTRATION : ANDERS SVERNSJÖ ni har att ge som arbetsplats. Jag brukar lyfta fram kyrkan som ett möjligt alternativt när jag möter kunder som vill arbeta med människor. Diakon tycker jag är ett intressant yrke. DE MEST ATTRAKTIVA yrkena bland kyrkan är ganska anonym som arbetsgivare. Ni har ju många fina arbetstillfällen särskilt för dem som vill jobba med människor och ni har mycket att erbjuda, poängterar Sólveig och fortsätter: – På presentationen fick vi veta ● BAKGRUND att man ska vara troende för att arbeta inom kyrkan, men sedan sades det att det räcker med att vara döpt. Men dopet måste väl vara ett minimum, eller? MARIA LUNDSTRÖM unga idag är läkare, jurist och ekonom, berättar Sólveig. Vad får hon och kollegerna inom hennes bransch för frågor som rör kyrkliga yrken? Sólveig svarar att en hel del visar intresse för Svenska kyrkans grundkurs. Och många har frågor om diakonyrket, mest kvinnor. På de 14 år Sólveig varit verksam som studievägledare har ingen nämnt om prästyrket. Hon tror att det beror på att man själv hittar fram till den vägen och övertygelsen. – Jag har åsikten att Svenska Församlingen har huvudrollen – Det är församlingen som spelar huvudrollen i kyrkans rekryteringsarbete. Det är i församlingen som merparten av intresset för kyrkliga yrken väcks, i de möten som sker där och i de förebilder som finns bland medarbetarna. –Vi arbetar utifrån Lunds stifts vision för kyrkan, där det bland annat står att vi ska se, bejaka och utveckla varandras gåvor. Aktiv rekrytering är en del av livet i dopet. Det säger Lunds stifts rekryteringsansvariga; Janne Nilsson (diakoner), Magnus Holst (präster), Eva Wulff (församlingspedagoger) och Staffan Plantin (kyrkomusiker). Barnkörhelg med Molly Sandén VÄXJÖ STIFT Förra lördagen fick 150 barn från Skillingaryd med omnejd uppträda tillsammans med sångerskan Molly Sandén i Skillingaryds arena. Det var Anna-Maria Toftgård, kyrkomusiker i Tofteryds pastorat, som bjöd in barn i åldrarna 6-14 år att under fem veckor öva in repertoaren. Förra lördagen övade barnen hela lördagen tillsammans med Molly Sandén och på kvällen gav de konserten, som lockade ungefär 500 åhörare. Pastoratet har två barnkörer och ett av målen med projektet var att locka fler barn till de fasta körerna. Kyrkans man i byggsvängen Den första januari börjar han som kyrkans fastighetsförvaltare i Bergslagens kontrakt. Lasse Thörnblom är unik – än så länge. VÄSTERÅS STIFT I drygt ett och ett halvt år har han fått visa vad han kan. Så länge har den projektperiod som lett fram till tjänsten räckt. Och den har varit intensiv, berättar han. – Jag har jobbat hårt, men det har funkat bra. Församlingarna lyssnar på vad jag har att säga och de har nog haft en hel del nytta av mig. Lasse Thörnblom har under de senaste 18 månaderna gjort vård- och underhållsplaner för många av de över 100 byggnaderna i kontraktet. Han har skrivit ansökningar om kyrkantikvarisk ersättning och haft tät kontakt med församlingarna i många praktiska ärenden. – Ibland har jag hållit i upphandlingar, ibland har jag kunnat fungera som byggledare. Det är litet olika. IDAG BESÖKER HAN en nybyggd tvätthall på södra kyrkogården i Lindesberg. Där har han själv hand om byggledningen. –Jag kan naturligtvis inte hålla i allt, men så långt det är möjligt försöker jag att hjälpa till även i en del praktiskt arbete, förklarar han. Och församlingarna verkar vara nöjda med hans insatser så långt. Därför har alla åtta församlingarna i kontraktet gått med på att skriva ett långtidsavtal som gör det möjligt att an- Lasse Thörnblom ställa Lasse Thörnblom från årsskiftet. Satsningen kan vara den första av sitt slag i landet. Det har gjort att intresset är stort från andra församlingar och stift. Många tycker det verkar vara en god idé med ge- mensam fastighetsförvaltning och vill veta hur det går till. EFTER ÅRETS ANSÖKNINGAR om kyrkoantikvarisk ersättning – elva stycken i kontraktet – är Lasse Thörnblom redan något av expert på hanteringen. Och det finns fler samordningsvinster att göra, tror han. –Jag blev litet häpen över att det inte finns några gemensamma riktlinjer eller upphandlingar i en så stor organisation som Svenska kyrkan. Det finns otroligt mycket att göra. ANDERS HAGMAN

  Sid 2 - TORSDAG 28 OKTOBER 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 43 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.