Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 40 2010

TORSDAG 7 OKTOBER 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 40 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Nya ansikten i katekumenatet VÄXJÖ STIFT En grupp katekumener i Växjö stift avslutade sin tid tillsammans och sändes hem till sina församlingar den 10 september. De välkomnades då till samtal i Växjö domkyrka av ärkebiskop emeritus Gunnar Weman och nyvalde biskopen JanOlof Johansson. Katekumenerna fick berätta om sina erfarenheter från tiden i katekumenat och deltog i en kvällsmässa. Katekumenatet startade sina första grupper i Svenska kyrkan i början på 1990-talet och finns nu i närmare 150 församlingar över hela landet. ’’ Om du blir översvallande tacksam, vart vänder du dig då? Om du har råkat ut för något fruktansvärt, vart vänder du dig då? GUNNEL LUNDÉN, en av ”bönemödrarna” i Raus församling i Lunds stift. Det kan bli större valfrihet SKARA STIFT Hur det går med motionerna till årets kyrkomöte från ledamöter i Skara stift avgörs vid nästa sittning i slutet av oktober. Men lite vägledning kanske man kan få av de svar som avgivits av läronämnden. Nämnden består av de 14 biskoparna och åtta andra ledamöter. Den ska yttra sig i vissa frågor innan Kyrkomötet fattar beslut, bland annat de som handlar om tro, bekännelse och lära och Svenska kyrkans sakrament. Karin Långström Vinge från Skövde har motionerat om att den enskilde friare än i dag ska få välja församlingstillhörighet. I sitt yttrande skriver läronämnden att den territoriella principen syftar till att varje människa lokalt ska ha tillgång till Guds ord och sakrament. Vad som konstituerar den territoriella anknytningen kan dock variera. Det finns inga teologiska och läromässiga skäl för att den territoriella principen endast ska grundas i den skattetekniska folkbokföringen. Vid skattjakten i Arboga Trefaldighets kyrka fick dopbarnet Tora pröva på att själv döpa. FOTO: ANNIKA JOHANSSON Ringar på dopvattnet Goda idéer ger ofta ringar på vattnet. Den lyckade dopuppföljningen i Arboga bygger vidare på goda erfarenheter från grannförsamlingarna. I Köping firar man klapp-ochklanggudstjänster för de minsta och har dopfest varje år. När Annika Johansson började som barn- och ungdomsledare i Arbogabygdens församling tog hon med sig de idéerna till sin nya församling och la till en egen. – För två år sedan började vi med en dopuppföljning fem år efter dopet. Då kom 13 procent av dem som döpts. När vi gjorde om det i år kom dubbelt så många, 26 procent. Femårsfesten sker i tre delar som börjar med en liten gudstjänst, fortsätter med en skattjakt och avslutning med fika. Skattjakten används som ett sätt att göra kyrkan tillgänglig för barnen. Samtidigt som varje dopbarn tillsammans med syskon och släktingar löser en rad problem för att kunna fylla i ett korsord, kommer de i kontakt med kyrkans liv och lära. – Vi har skapat stationer där man får läsa ett stycke ur barnens Bibel för barn, leta efter olika saker och även göra något konkret, berättar Annika Johansson. – På ett ställe handlar det om Jesus och barnen. Där har vi byggt upp ett landskap av bibliska figurer. Vid en annan station får barnen gå upp i predikstolen för att prova på att predika. –I sakristian får man se på kyrkans silverskatter, träffa en präst, tala om nattvarden och smaka på en oblat. –Vid dopfunten får den som vill pröva på att vara präst och döpa en docka. Dopfesten arbetar med flera röda trådar. Det finns en kontinuitet i dopuppföljningen via klapp- och klanggudstjänsterna varannan fredag och den första dopfesten som sker i februari varje år, när dopbarnen är mellan ett och två år gamla. EN ANNAN TRÅD handlar om dopet förnyelse av dopuppföljningen tagits emot väldigt positivt av såväl församlingsledning som församlingsbor. – Dopet är viktigt och vi måste jobba på att skapa mervärde och engagemang kring dopet. Vi som jobbar med barn har fått väldigt fria händer kring detta. IDÉN ATT ANVÄNDA KYRKAN för skapa särskilda aktiviteter för barn är förstås inte ny, men i Arboga utvecklas nu nya aktiviteter slag i slag. Bland annat har man utvecklat sin egen variant av ”Spårhunden” i Västerås domkyrka. Här handlar det om att leta efter kyrkmöss. – Under medeltidsdagarna hade vi totalt 450 barn som letade efter kyrkmöss i kyrkan. Under höstlovet blir det öppet hus för skolorna under rubriken Upptäck din kyrka! över generationsgränserna. Till dopfesten kommer inte enbart dopbarnen själva, utan även syskon, föräldrar, och ofta också mor- eller farföräldrar, berättar Annika Johansson. Det blir tydligt att dopet är en angelägenhet för hel familjen, men också att dopet är något som förenar över generationsgränserna och att dopet utgör en grund för gemenskapen församlingen. – Det här är en jättespännande utveckling där det ena ger det andra, säger Annika Johansson, som understryker att idéerna om ANDERS HAGMAN Episkopalt återbesök efter 500 år VÄSTERÅS STIFT I januari 1510 besöktes Malungs kyrka av biskop Otto Svinhuvud med följe. Han kom bland annat för att återinviga Malungs kyrka efter en omfattande renovering. Det blev det sista besöket av en förreformatorisk biskop i trakten – några decennier senare sedan bröt Gustav Vasa som bekant med den katolska kyrkan. 500 år senare har nu biskop Thomas Söderberg varit på plats för att uppmärksamma kyrkans återinvigning. En glädjens dag i Dalby Dalby Heligkors kyrkas mäktiga 950-års födelsedag firades vid en festlig jubileumsgudstjänst med predikan av Lunds stifts biskop, danska och svenska psalmer, konserter samt kaffe och tårta. I församlingsgården följde de som inte fick plats inne i kyrkan med i gudstjänsten på storbildsskärm. Kyrkomusikern och kompositören Johan-Magnus Sjöbergs mässa Ljuvlig är din boning, specialskriven för 950-års jubileet, togs emot med jubel. "Vacker och drabbande" löd kommentarerna. – Det här är stort att vara med om. Jag glädjer mig. Musikerna och kören har gjort ett fantastiskt jobb, säger Johan-Magnus Sjöberg där han står på kyrkbacken, bilden ovan. – Dagen har verkligen ärat vår kyrka och hade de som byggde den fått uppleva detta hade de varit mycket nöjda, kommenterar Daniel Danielsson, kyrkofullmäktiges ordförande. FLER BILDER och ett reportage finns på webben: www.svenskakyrkan.se/lundsstift FOTO: MARIA LUNDSTRÖM

  Sid 2 - TORSDAG 7 OKTOBER 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 40 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.