Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 37 2010

TORSDAG 16 SEPTEMBER 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 37 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. 1800-talet i fokus på seminarium SKARA STIFT Den 22–23 september är det dags för årets kyrkohistoriska seminarium på Västergötlands museum i Skara. I år är temat 1800-talets förnyelse. Det handlar om vad som skedde under det sena 1800-talet som hade betydelse för gudstjänstliv och kyrkobyggande långt in på 1900-talet, och fortfarande sätter sina spår. ’’ möjligheter Mögliga Maria är en förebild inte bara för kvinnor, att säga så är att förminska Maria. Hon har mycket att tillföra även till män i vår tid. NINNA EDGARDH präst i Stenhagen i Uppsala Mögel är en dyrbar pina för stiftets kyrkor – men rätt åtgärder kan löna sig Mögel och hussvamp i stiftets kyrkor kostar stora summor och det är svårt att få pengarna att räcka till. Men på sikt kan kloka åtgärder betala sig – både genom mer genomtänkt användning av kyrkorna och i reda pengar. När Växjö stift 2004 lät utföra en inventering av skadade inventarier visade det sig att tio procent av stiftets kyrkor hade inventarier som var mögliga. Den upptäckten ledde till ett klimatprojekt, där man konstaterade att mellan 150 och 200 av stiftets kyrkor löper risk för att drabbas av, eller redan har drabbats av, mögelangrepp och hussvamp. DEN GEMENSAMMA NÄMNAREN är krypgrundskonstruktioner i trä, som är ett organiskt material och därmed inte fuktsäkert. En bidragande faktor är att man på 1950och -60-talet började använda sig av tryckimpregnerat virke med röthämmande bestrykningar för att fuktsäkra virket. Metoden skyddade visserligen själva trämaterialet, men fick till följd att mögel fick en grogrund. Den yttre luften påverkar också. Under den varma delen av året, när luften utomhus är varmare än luften i krypgrunden så höjs luftfuktigheten. Energisparande åtgärder kan också få oanade konsekvenser. – Att sänka temperaturen i kyrkorna för att spara energi kan vara både klimatsmart och hedervärt, men för låga rumstemperaturer under alltför lång tid ökar fukten i krypgrunden, säger stiftsantikvarie Torbjörn Sjögren och stiftsingenjör Christer Wisbrant. I dag finns det omkring 30 kyr- Kyrkbåt över Åmänningen åter VÄSTERÅS STIFT I gamla tider åkte byborna i Djupnäs tvärs över Åmänningen i kyrkbåt för att besöka högmässan i Västervåla kyrka. Båten kallades just för Djupnäs och den användes fram till 1924. När uppföljaren Djupnäs II invigde i somras gick den åt andra hållet. Med tre årpar roddes Djupnäs II från Västervåla till i Djupnäs med en grupp gudstjänstbesökare för att fira friluftsgudstjänst. Askgravlunden är invigd i Järvsö UPPSALA STIFT En ny askgravlund har invigts på kyrkogården i Järvsö, skriver Ljusdalsposten. Allt fler vill veta var anhöriga är begravda, man vill ha en bestämd plats att gå till. Därför får de närstående veta var i aksgravlunden askan efter döde har satts ned. En liten namnskylt, en minnesplatta sätts i samband med gravsättningen upp på någon av de stora gravstenarna som finns i gravlunden. Christer Wisbrant och konsulten Ulrika Frimodig Luft undersöker krypgrunden i Ås kyrka. FOTO: STEFAN JANSSON Delegation till Costa Rica VÄXJÖ STIFT I går reste en delegation från Växjö stift till Costa Rica för att utveckla samarbetet med landets lutherska kyrka. Blivande biskopen Jan-Olof Johansson, stiftsstyrelsens förste vice ordförande Jan-Erik Forsberg, stiftsadjunkt Magnus P Wåhlin och mediaansvariga Charlotte Granrot Frenberg besöker landet under en vecka för att föra samtal om det fortsatta utbytet. Samtidigt undertecknas samverkansavtalet mellan lutherska kyrkan i Costa Rica och Svenska kyrkan respektive Växjö stift. Avtalet undertecknades i Växjö i samband med Världens fest 4-6 juni i år och nu skrivs det under även på costaricansk mark. kor i stiftet som man vet är i behov av sanering. Ås kyrka i Reftele kyrkliga samfällighet och Öja kyrka utanför Växjö beviljades till exempel drygt fem miljoner kronor vardera i kyrkoantikvarisk ersättning för sanering och renovering under 2011. Problemet är att den kyrkoantikvariska ersättningen inte räcker till alla kyrkor som drabbats av mögel. Och det blir inte heller så mycket pengar över till annat, som lagning av tak och omputsning av fasader. – Varje mögeldrabbad kyrka kostar mellan sex och åtta miljoner att renovera och för 2011 har vi 32,8 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning att dela ut för hela stiftet, det räcker inte långt, konstaterar Christer Wisbrant. DÄRFÖR DELTAR VÄXJÖ stift i flera forskningsprojekt som kan leda till tekniska hjälpmedel för att hantera luftfuktigheten i kyrkorna. Stiftet försöker också samordna resurserna på bästa sätt. – Det här är en komplex fråga. Vi väger in flera aspekter, till exempel tittar vi tillsammans med församlingarna på vilka kyrkor som bör prioriteras. Vi passar på att tänka till kring hur mycket och på vilket sätt vi ska använda kyrkobyggnaderna i framtiden, säger Torbjörn Sjögren. När ett nytt golv lagts och kyr- korummet byggs upp igen tänker man också till kring hur kyrkan ska användas i dag och i framtiden. – Det är inte självklart att ställa tillbaka allt som det stod förut. Istället passar vi på att se till att det blir ett levande kyrkorum som passar modern användning, säger Torbjörn Sjögren. ÄVEN OM DET HANDLAR OM stora kostnader kan pengarna också hämtas hem på sikt. Genom att installera nya värmesystem som till exempel återvinner värme kan driftskostnader och vård- och underhållskostnader minimeras. CHARLOTTE GRANROT FRENBERG Dalby kyrka utanför Lund fyller 950 år Högt uppe på en höjd en bit utanför Lund tronar den äldsta kyrkan i hela Skandinavien. 1060 slogs portarna upp. Under september månad firas Dalby kyrkas 950-års jubileum. Det är fascinerande att tänka sig alla de människor som genom tiderna tillbett Gud, vistats i rummet, nött golv och bänkar, knäböjt, suttit, stått, gråtit och jublat. Men Dalby församling i dag då? – Vår församling är mycket livaktig med många barnfamiljer. Altarringen inne i kyrkan har tagits bort och vi har fått ett öppnare kyrkorum med större plats för våra körer. Musiken är viktig. Vi har över 200 körsångare i olika åldrar, säger kyrkoherde Martin Cruce som glädjer sig åt september månads festligheter. FOTO: REINHOLD HÅKNSSON I HELGEN INVIGDES skulpturen Låt barnen komma till mig placerad på kyrkans meditationsplats. Man jubileumsvandrade från Domkyrkans krypta till Dalby kyrkas ”krypta” och kom samman i en pilgrimsmässa. Den 17 september blir det ett releaseparty för en ny rikt illustrerad bok om kyrkan och dess historia och den 26 september är det dags för jubileumshögmässa med biskop Antje Jackelén. Tonsättare Johan-Magnus Sjöbergs specialskrivna mässa Ljuvlig är din boning framförs. Dagen fortsätter med sedan med bland annat kaffekalas och konserter. MARIA LUNDSTRÖM

  Sid 2 - TORSDAG 16 SEPTEMBER 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 37 UPPSALA STIFT Stiftets hus,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.