Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 35 2010

TORSDAG 2 SEPTEMBER 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 35 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314, 751 43 Uppsala Tel: 018-68 07 75, Fax: 018-12 45 25 mats.lagergren@svenskakyrkan.se Hjärtan av guld. Ibland hör vi om rika människor där Gud rör vid deras hjärtan och så använder de pengarna till något gott. Lotten Hagelin är en sådan, liksom Ebba Boström som vi känner som Samariterhemmets grundare. Det finns fler och vi har all anledning att känna tacksamhet mot dessa – i ordets bästa bemärkelse – goda kapitalister, MATS LAGERGREN, STIFTSREDAKTÖR Gudstjänst inledde Tegelsmoraveckan TEGELSMORA När Tegelsmoraveckan inleddes med folkmusikgudstjänst tjänstgjorde för första gången pastoratets nya kyrkoherde Ulrika Lindholm Råberg, skriver Upsala Nya Tidning. Under veckan blir det musik i kyrkan och på hembygdsgården. Bland annat en konsert då två framstående folkmusiker, Malin Foxdal och Esbjörn Hazelius, framträder. Tegelsmoraveckan är ett samarrangemang mellan hembygdsföreningen och församlingen och i år är det sjuttonde gången som veckan firas. 100 år av vilsamhet Jubileum på Strömsborgs vilohem På Rådmansö syns ännu spåren av Lotten Hagelins livsverk. I skön skärgårdsmiljö har människor funnit vila i ett hundra år. – Det har funnits så många historier att det har blivit en mytbildning kring Lotten Hagelin och hennes liv, säger Sven Hedenskog när han tar ordet vid Strömsborgs jubileumsfest. Det är en strålande sensommardag längst ute på Rådmansö och ett drygt hundratal har kommit till jubileet. Gemensamt för gästerna är att de någon gång har semestrat på det gamla vilohemmet, många som barn och barnbarn till missionärer, dem som Lotten Hagelin särskilt ömmade för. – Jag har fått styrelsens uppdrag att forska lite i historien, fortsätter Sven Hedenskog och lovar att han nu ska berätta sanningen. DET BLIR EN BERÄTTELSE om en Invigning av ny madonna BOLLNÄS Konstnären Diana Andersson från Delsbo har gjort Madonnastatyn som nu invigs, skriver Ljusnan. Konstverket finns vid Vågen i centrala Bollnäs. Diana Andersson blev tillfrågad av Bollnäs kulturstiftelse om hon ville göra en Madonnaskulptur. De ville ha den i Bollnäs eftersom det finns en koppling till medeltidskonstnären Haakon Gullesons verk som finns i Bollnäs. Madonnan är en och en halv meter hög och är gjord av marmor, betong och brons. Vid invigningen medverkade landshövding Barbro Holmberg, som avtäckte Madonnan och Bollnäs blås som stod för musiken. Skönt mingel i skärgårdsmiljö när stiftelsen Strömsborgs vilohem firar 100-årsjubileum. FOTO: MATS LAGERGREN kvinna som vid förra sekelskiftet hamnade i nyväckelsen och Sven Hedenskog lyfter fram några kännetecken för denna rörelse – Det är bibelläsningen, det här är läsarnas folk. De var aktiva i söndagsskolan och vi vet att Lotten själv var söndagsskollärarinna under många år. Och så brann de för missionen. TYVÄRR FINNS DET VARKEN brev, dagböcker eller några andra papper från Lotten Hagelins egen hand och Sven Hedenskog anar att hon bad efterlevande, eller själv brände allt privat material. Allt fler får pengar till mat HUDIKSVALL Antalet Hudiksvallsbor som behöver pengar till mat har ökat stort, skriver P4 Gävleborg på sin hemsida. Det senaste året, och speciellt den senaste månaden, har Svenska kyrkan fått dela ut presentkort på mat till allt fler behövanden. – Man känner sig hjälplös. Varje dag kommer det fyrafem stycken som vill ha pengar till mat, säger Siri Eriksson diakon i Hudiksvall. Reportaget sker inför valet och som väntat skiljer sig förklaringarna åt. Socialdemokraten SvenÅke Thoresen menar att vi har hamnat i den här typen av samhälle i och med de drakoniska beslut som den här regeringen har fattat medan moderaten Håkan Rönström anser att det är A-kassan och försäkringskassan, som inte hinner betala ut ersättningarna i tid. – Det var ganska vanligt vid den tiden. Dock finns det andra dokument som berättar Vilohemmet Strömsborgs historia, liksom historien om en kvinnas livsverk där hon kombinerade ett bra affärssinne med en djup fromhet. När Lotten Hagelin dog 1920 hade hon inga arvingar varför hon beslöt att skänka allt till den stiftelse som hon varit med och byggt upp. Hon hade fått en mindre förmögenhet efter sin pappa och i Lottens hand hade den vuxit. – Hon var uppenbarligen duktig i affärer, konstaterar Sven Hedenskog. I stiftelsen samarbetade Lotte Hagelin med Herman Östrand, söndagsskoleföreståndare i Stockholm. Fastigheterna köptes av Herman Östrand som sedan sålde vidare till Lotten Hagelin. – Han verkar ha fungerat som en bulvan. Det är inte säkert att gubbarna härute ville sälja till en stadsfröken, säger Sven Hedenskog. SÅ BYGGDES OMRÅDET UPP med ett Fridhem, dit hon inbjöd predikanter från Stockholm för att få vila. På Strömsborg var det framför allt missionärer som kom hem efter en lång tid på fältet och i stort behov av rekreation. – VI KAN KONSTATERA att Lotten Ha- pensionat och ett antal hus där familjer kunde semestra med eget hushåll. Troligen med inspiration från prinsessan Eugenie som på Gotland hade sitt sommarställe gelin var en filantrop av rang. Allt hon ägde skänkte hon bort till organisationer som stod henne nära. Det hon hade fått var en gåva från Gud och det ville hon ge vidare, säger Sven Hedenskog och konstaterar att vi ännu får njuta av hennes goda tanke och omsorg. MATS LAGERGREN Gammal stiftelse söker nya former Stiftelsen startade för att ge vila åt uttröttade missionärer. I dag ser behoven annorlunda ut och stiftarens intentioner lever vidare. – Syftet med Strömsborg är att erbjuda vård åt behövande genom rekreationsvistelse, säger Eskil Jonsson som är ordförande i Stiftelsen Strömsborgs vilohem. Han berättar att styrelsen under en längre tid har haft uppe frågan hur de i dag på bästa sätt ska uppfylla stiftaren Lotten Hagelins intentioner med Strömsborg. – Inte minst har vi haft kontakt med diakoner för att uppmuntra som kanske inte själva har resurser. Sedan ett par år finns ett samarbete med Samariterhemmet och ett par församlingar som tillsammans med grupper kommer till Strömsborg. Eskil Jonsson hoppas att det samarbetet ska fortsätta och att fler församlingar ska göra likadant. För att underlätta arbetet subventionerar stiftelsen för de mest behövande. – LOTTEN HAGELIN VAR en djupt FOTO: MATS LAGERGREN digare fanns ett pensionat för den som kom ensam. Just nu förs diskussioner om att bygga ytterligare några mindre hus för att bättre kunna möta de behoven. STRÖMSBORGSMILJÖN alldeles intill Östersjön är uppbygglig sig men det finns också en gemenskap som bidrar till en skön rekreation. – Man kommer inte bara som en gäst, man ingår i en gemenskap. Det är viktigt för den som är sliten och kanske deprimerad att man blir sedd. Den erfarenheten finns sedan ett hundra år och ambitionen är att många fler ska få uppleva det. Eskil Jonsson, passande klädd för detta tillfälle. dem att komma hit med grupper. Även i dag finns det många som har behov att komma bort men from människa och var ivrig för en bred kristen verksamhet, säger Eskil Jonsson och blickar framåt när han funderar på hur verksamheten kan utvecklas. De stora hus som nu finns lämpar sig utmärkt för större sällskap och ti- MATS LAGERGREN

  Sid 2 - TORSDAG 2 SEPTEMBER 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 35 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.