Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 34 2010

TORSDAG 26 AUGUSTI 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 34 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Kalmar kyrkogård prisas för miljöm VÄXJÖ STIFT Kalmar kyrkogårds- och fastighetsförvaltning har godkänts enligt fas tre i Svenska kyrkans miljödiplomering. På måndag blir det diplomutdelning på Norra kyrkogården med miljödiplomerarna Cristina Virdung, Jonas Löhnn och Kenneth Claesson. På förvaltningen pågår det ständiga miljöförbättringar i stort och smått. – Man blir som diplomerare inspirerad av det engagemang som Kalmar kyrkogårds- och fastighetsförvaltning har och den omtanke som visas för skapelsen. Förvaltningen har ju under lång tid varit föregångare för miljöfrågorna inom Svenska kyrkan. Kalmars miljöarbete har även uppmärksammats på nationell nivå, skriver diplomerarna bland annat i sin revision. Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling är ett heltäckande ledningssystem för församlingens arbete med hållbarhetsfrågor. Systemet hjälper församlingen att gå igenom sin miljöpåverkan och hur man bidrar till en hållbar utveckling inom alla områden, såväl praktiskt arbete och förvaltning som gudstjänster och gruppverksamheter. ’’helande 20 år av Lilleskog jubilerar som stiftets själavårdscentrum Nu på lördag, den 28 augusti, firar Lilleskog 20 år som själavårdscentrum. På gården utanför Alingsås ska hela människan få plats. SKARA STIFT Stiftsgården och själavårdsinstitutet är unikt i Sverige. Inget annat stift har själavård så koncentrerat till en och samma plats. Här kan anställda, förtroendevalda och ideella i Svenska kyrkan i stiftet få uppbyggelse och stöd samtidigt som gården även vänder sig till den breda allmänheten och offentliga verksamheter som är intresserade av återhämtning och retreater. – Vi vill skapa en miljö där både kropp, själ och ande får plats, säger föreståndaren Helena Högström. Att frigöra den hängivenhet som finns, öppet eller latent, i människor och i församlingar i stiftet. DAG SANDAHL, biskopskandidat i Växjö, om vilken enskild fråga som är absolut viktigast för Växjö stift i framtiden Chagall tar plats i kyrkan UPPSALA STIFT Kenth Johansson, kyrkoherde i Hofors, får utlopp för sitt intresse av Marc Chagall när kyrkan nu visar 15 av dennas litografier som gjordes som bibelillustrationer, skriver Arbetarbladet. Kenth Johansson kom för ett par år sedan i kontakt med Chagalls illustrationer till Gamla testamentet, och verken har nu lånats från studieförbundet Sensus för att visas upp i Hofors kyrka. Chagall hade många hemländer under sitt liv: Från Ryssland via Frankrike till USA och tillbaka till Frankrike igen, när Hitlers horder hade fallit. Kenth Johansson ser där en koppling till Hofors. – Hans historia påminner om Hofors historia – många har kommit hit på flykt från sina hemländer SAMTALEN ÄR EN viktig del. Men även miljön ska vara läkande. Omtanken om hela människan ska märkas i bemötande, mat, inredning, omgivningar och kroppsterapier som bland annat ingår i de populära rekreationsveckorna. Till hösten kommer en ungdomsreterat att anordnas. Lilleskog är tänkt som en plats för alla typer av människor, både vad gäller ålder, kön, religion med mera. Det står i gåvodirektiven. – Den satsningen glädjer mig mycket. Tyvärr mår många unga människor dåligt i dag och behöver stöd, säger stiftelsens ordförande Katarina Ramnerö Ödestad. Hon pratar om den stress och det informationsbrus som unga Själavårdsinstitutet Lilleskog fyller 20 år. Det vill ordföranden Katarina Ramnerö Ödestad och föreståndaren Helena Högström fira. På gården finns möjlighet till bland annat samtal, retreater, rekreation och handledning. FOTO: CATHARINA SUNDQVIST människor utsätts för. – Det handlar delvis om att återerövra sitt liv, att våga vara sig själv och vårda sitt inre rum, fyller Helena Högström i. PÅ GÅRDEN ANORDNAS även utbild- – Med kunskap om historien förstår vi nuet och kan möta framtiden utifrån den förståelsen, säger Helena Högström. VAD GÄLLER GÅRDENS framtid finns ● BAKGRUND Lilleskog Gården donerades till Svenska kyrkan 1959. Är sedan 20 år är stiftets själavårdsinstitut. Där arbetar fyra präster och psykoterapeuter samt kökspersonal, vaktmästare och husmor. Totalt har gården tio anställda. Lilleskog drivs som en stiftelse.Katarina Ramnerö Ödestad är ordförande. Helena Högström föreståndare. ning i själavård och anhörigveckor. Till jubileumsdagen är människor som på olika sätt har anknytning till själavårdsinstitutet inbjudna. Temat är Ristade tecken i det förflutna. Det handlar om att hitta svaren; de ristade tecknen, inom sig själv. många idéer. Att satsa mer på trädgården är en, eftersom naturens krafter är läkande och stärkande. – Men vi skyndar långsamt för att inte falla in i tidens trend och ta allt på en gång , framhåller Katarina Ramnerö Ödestad. CATHARINA SUNDQVIST Ebbas second hand slår upp portarna I september öppnar stadsmissionen i Uppsala en secondhandaffär. Inriktningen blir heminredning och lättare möbler. UPPSALA STIFT – Vi har framför allt tre mål med den nya affären, säger Britta Röjerås som är butiksansvarig. Hon pekar på vinsterna för miljön när saker kan återanvändas i stället för att slängas. – Och så hoppas vi kunna ge plats för människor som behöver arbetsträna, fortsätter Britta Röjerås och berättar att det tredje syftet är att förtjänsten ska tillfalla Stadsmissionens verksamhet. För att skapa ett överskott gälBritta Röjerås och Margareta Svensson Paras ser fram emot den 4 september då Ebbas Second hand öppnas. FOTO: MATS LAGERGREN att de även i fortsättningen ska stödja oss, säger Margaretha Svensson Paras som är verksamhetschef på Stadsmissionen. EBBAS SECOND HAND kommer att ha Dagliga nyheter på nätet: www.kyrkanstidning.se ler det att hålla nere kostnaden. Fram till årsskiftet får de låna lokal av Samariterhemmet och domkyrkoförsamlingen står för Britta Röjerås lön. De har även skänkt inredningen som kommer från butiken i Katedralkaféet. Därtill är det många som oavlönat hjälpt till att ställa i ordning affären. – Nu talar vi med Svenska kyrkan och Samariterhemmet om öppet onsdagar och lördagar och de riktar in sig på heminredning och lättare möbler. Hyllorna fylls nu med det som har skänkts. – Vi har en bra tillströmning men vi ska ha öppet många dagar så vi hoppas att människor fortsätter att skänka till oss, säger Britta Röjerås. Butiken är inhyst i Ebbasalen. Salen, liksom butiken, har fått sitt namn från Ebba Boström som en gång grundade Samariterhemmet. MATS LAGERGREN

  Sid 2 - TORSDAG 26 AUGUSTI 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 34 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.