Sidan 1 i Kyrkans Tidning Stift nr 33

TORSDAG 19 AUGUSTI 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 33 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Nytt kyrkocenter blir klart till jul UPPSALA STIFT Mögel och fukt har skadat Svenska kyrkans lokaler i Gimo så allvarligt att det måste rivas skriver Upsala Nya Tidning. I stället kommer ett nytt kyrkcenter att byggas på samma plats. Bygget beräknas vara klart i december. – Sedan årsskiftet har vi haft ett akut behov av nya lokaler eftersom vi tvingats stänga visa delar av våra byggnader på grund av mögel och fukt, säger kyrkoherde Lotta Wallsten. Det nya kyrkcentret kommer att rymma kontor, personalutrymmen, ett godkänt kök, en samlingssal och lokaler för barnverksamhet. ’’i stillhet och ro En helg Det är så det ska vara i kyrkan, den ska kännas som ett andra hem. MONA JANSSON om sommarkyrkan i Skövde. Unga från Hongkong och Sverige på retreat i Biskopskulla Drygt tjugo ungdomar från Hong Kong och Uppsala stift har stämt möte på Upplandsslätten. Med Biskopskulla kyrka som bas möts de för intensiva dagar i en världsvid gemenskap. – Vi tar tillsammans några djupa andetag innan vi går, säger Gustav Jacobsson, kyrkoherde i Lagunda, när han inleder morgonens meditationsvandring. Det är ett tjugotal personer, ungefär hälften gäster från Hong Kong, som sedan börjar sin mycket långsamma vandring. Längs kyrkmuren vid Biskopskulla kyrka. Det är en anslående syn i den tidiga och mycket vackra morgonen. Sträckan är femtio meter men fram och åter tar den en dryg halvtimme och alla söker sina egna intryck från träden, det fuktiga gräset eller utsikten över upplandsslätten. – Den här typen av vyer finns inte i Hong Kong, säger Gustav Jacobsson och menar att det tillför en extra dimension till vandringen. LUGNT OCH STILLA KOMMER alla till- Böner på webben UPPSALA STIFT Svenska kyrkans bönewebb fyller ett år och har rönt stor uppmärksamhet. Bland annat segrade den i den internationellt erkända pristävling Epica 2009 Europe’s Premier Creativ Awards som belönar kreativa reklamkampanjer. Drygt 31 000 böner har sedan dess skickats in och nya böner skrivs varje dag. Ett urval av bönerna kommer nu som pocket och boken ska finnas till försäljning i boklådor, församlingar och varuhus lagom till 1:a advent. En halv timmes vandring längs muren vid Biskopskulla kyrka ger många intryck till ett öppet sinne. FOTO: MATS LAGERGREN Vill se möjlighet att överklaga SKARA STIFT Karin Långström Vinge vill se större rättsäkerhet vid församlingssammanslagningar. Med detta menar hon och hennes medmotionärer att stiftsstyrelsernas beslut i indelningsärenden ska kunna överklagas. Alternativt förslag är att om alla ingående enheter inte är ense om sammanläggning ska det få ske endast i undantagsfall. baka, var och en i sin egen takt, och det bildas en ring där det ges tillfälle att dela med sig av sina erfarenheter. – Jag fick koncentrera mig på att hålla balansen när jag gick så sakta, säger någon som annars är van att alltid gå fort. – Efter halva sträckan tog jag av mig skorna och det blev en helt annan upplevelse, säger någon annan. – I början koncentrerade jag mig för mycket på min andning, men sedan på tillbakavägen kopplade jag av och då kunde jag ta in intrycken, säger en tredje. Meditationen ingår i en internationell retreat och det är ett samarbete mellan Lagunda församling och Svenska Kyrkans unga i Uppsala stift. Biskopskulla kyrka utgör centrum och deltagarna bor i tält runt kyrkan. – Det är härligt med meditationerna och tystnaden i kyrkan, säger Wawa Ho, en av ungdomarna från Hong Kong. Hon har varit i Sverige en vecka och känner sig mycket väl till rätta. – Människorna här är så väl- komnande och vänliga och de försöker tala med människor de inte känner. Wawa Ho uppskattar det lugnare tempot där hon tycker att människorna tillåts få ta plats. – I Hong Kong är allting så effektivt. UNDER DE TIO DAGARNA i Sverige hinner de besöka Stockholm och Uppsala men tyngdpunkten ligger i Lagunda församling. Särskilt värdefullt har det varit att bo i värdfamiljer. – Det har verkligen blivit ett tillfälle att se vanligt liv, säger Wawa Ho och öser berömmande ord över dem som så har öppnat sina hem. VISTELSEN I SVERIGE avslutas med retreaten i Biskopskulla. Dagarna följer ett strikt program och inleds varje morgon klockan sex i kyrkan. Sedan varvas meditation med praktiskt arbete och möjlighet till bad. Det ges även tid för egen reflexion, yoga och pilgrimsvandringar. Retreaten är delvis tyst och det löses så att vissa områden är för den som inte vill prata och kanske dra sig tillbaka för att rita, be eller läsa. MATS LAGERGREN Hoppas på hjälp från Hela världen SKARA STIFT Leif Nordlander vill att kyrkostyrelsen utreder om Svenska kyrkans internationella arbete/Hela världen kan hjälpa församlingar och stift när dessa genomför egna projekt som utvecklats mellan församling/stift i Sverige och i utvecklingsländer. Som konkret exempel nämner han samarbetsavtal mellan Vara pastorat och ett stift i Tanzania . Trädgårdsarbete och samtal – ett lyft för långtidssjuka Att känna doften av gräs och jord, använda kroppen och möta andra människor. Det kan vara ett lyckat recept för att komma ur en långtidssjukskrivning. Sedan två år pågår ett spännande rehabiliteringsprojekt i Allerums församling, strax utanför Helsingborg. Under 12 veckor tar kyrkans personal emot en grupp på fyra till sex personer som varit sjukskrivna under en längre period. Tillsammans bearbetar man livssituationen genom samtal och arbete i trädgården och på kyrkogården. DEN GRÖNA MILJÖN är en stor till- tillsammans med kyrkvaktmästarna Eva Andreasson och Lennart Dunér ansvarar för projektet. TRÄDGÅRDSDIAKONIPROJEKTET har rönt stort intresse hos bland annat Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som är samarbetspartners i rehabilitering av långtidssjukskrivna. Vid den stora trädgårdsfesten på Sofiero Slott den 27–29 augusti är projektgruppen, tillsammans med Kyrkoförvaltningen i Helsingborg, inbjuden för att visa upp sin verksamhet. gång. Man ägnar sig också åt hantverk, till exempel att fläta pile och bränna rakukeramik. När handen arbetar kommer tankarna och själen läks. Sakta men säkert kommer kraften och glädjen tillbaka. – Det är fantastiskt att se och uppleva för alla inblandade, säger Margareta Thomasson, diakon och Eva Gullmo, präst, som Att arbeta i trädgården och samtala om livet är läkning för själen. FOTO: MARIA LUNDSTRÖM

  Sid 2 - TORSDAG 19 AUGUSTI 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 33 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.