Sidan 1 i Kyrkans Tidning Stift nr 29/30

TORSDAG 22 JULI 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 29/30 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Konstnärlig tystnad att lyssna på HÄRNÖSANDS STIFT På söndag kväll fylls 66 kyrkor i Jämtland och Härjedalen med tystnad – skapad av en rad konstnärer och upplevd av publik som får lyssna och se, ty tystnad behöver inte alls vara ljudlös. Det är ett omfattande projekt Rolf Anderzon och Kajsa Willemark fått till. Härnösands stift har stött med en dryg halv miljon och initiativtagarna har fått stipendier. Utöver tystnadsmanifestationen blir det en bok som Anderzon-Willemark arbetar med om tystnaden och kyrkorna. ’’ lockar Kyrkokopian Att bära den som har blivit en belastning för sig själv och andra till Livets glädjekälla, till Kristus, är ett arbete som behöver mångas gemensamma händer. ANNA KARIN HAMMAR I KRÖNIKA PÅ UPPSALA STIFTSSIDA tusentals turister Arbetet med att rekonstruera Södra Råda gamla kyrka fortgår. Förhoppningen är att taket ska sitta på plats om fyra år. Det var 2001 som den medeltida kyrkan med alla sina invändiga målningar brann ner. Den låg i nuvarande Amnehärads församling, i närheten av Gullspång, men tillhörde sedan mitten av 1800-talet staten och förvaltades av Riksantikvarieämbetet. TANKEN ÄR ATT göra en kopia av Utfrågning sänds via webb-tv VÄXJÖ STIFT Om en knapp månad är det dags för utfrågning av biskopskandidaterna. Utfrågningen som äger rum den 21 augusti, i Katedralskolans aula i Växjö kommer att sändas via webb-tv. Den kan följas via stiftets webbplats, www.svenskakyrkan.se/vaxjostift Där går det även att ställa frågor till biskopskandidaterna. Ett urval av frågorna kommer att ställas på utfrågningen. Prickar på bänkar kulturhistoriskt arv SKARA STIFT Det är inte bajs från fladdermöss som fläckat ner bänkarna i Eriksbergs gamla kyrka. Det konstaterade en antikvarie som undersökte dem. Svenska kyrkan i Herrljunga försökte få bort prickarna på bänkarna i samband med renoveringen av kyrkan. Men när man ville måla om bänkarna så sa Länsstyrelsen nej. Prickarna är troligen färg från 1930-talet när bänkarna målades och anses numera tillhöra kyrkans kulturhistoriska arv. Detta skriver BT. den kyrka som byggdes på platsen. De som arbetar med projektet hoppas också på en rekonstruktion av målningarna i koret som daterats till 1323. Målningarna i långhuset tillkom senare. – Vi vill göra en kopia av kyrkan som byggdes här, inte av den som brann ner, förtydligar projektledaren Gunnar Ros. Tidigt i våras avverkades timret till koret. Det höggs ned med yxa och drogs med hjälp av dragdjur ut från skogen på Hökensås. Att timret kommer från Hökensås beror på att där växer träd med jämna årsringar. Sedan gäller det att arbeta med stockarna innan de torkar för mycket och ändrar karaktär. – DET ÄR MYCKET intressant att ar- Den rekonstruktion av Södra Råda medeltida träkyrka som tar form lockar många besökare. Här är det Christina och Anders Rubenson från Karlskoga som får veta mer om hur medeltida timmermansarbete går till av Daniel Eriksson. FOTO: CATHARINA SUNDQVIST Det handlar om att återuppliva kunskap som är på väg in i glömskans gömmor. – På ett sätt är det bra att inte vara utbildad snickare här. Det är lätt att fastna i inlärda banor. Här behövs ett öppet sinne för att lösa de utmaningar som uppstår, säger den andre hantverkaren på plats, Daniel Eriksson. UNDER HELA SOMMAREN ges guid- ’’ På ett sätt är det bra att inte vara utbildad snickare här. Det är lätt att fastna i inlärda banor. Här behövs ett öppet sinne för att lösa de utmaningar som uppstår. ny identitet och ett attraktivt besöksmål. – Träkyrkan som stod här var viktig för bygdens identitet och som besöksmål. Vi vill återskapa detta, även om det blir på ett annat sätt, säger han. Och att intresset för det som pågår i Södra Råda är stort visar föregående somrars besökssiff- ror. Förra sommaren besökte omkring 5 500 personer platsen. I år hoppas man på omkring 1000 fler. Samtidigt anordnas även föreläsningar, kurser och studiecirklar kring verksamheten. CATHARINA SUNDQVIST beta här, säger Niklas Alexandersson där han står i det framväxande koret med sin egentillverkade yxa. Yxan är en kopia av en 1300talsyxa. Över huvud taget byggs kyrkan upp med hjälp av rekonstruerade medeltida verktyg och byggnadssätt. ningar på platsen, både om kyrkans historia och om hur gamla hantverksmetoder kommer till heders igen. Gunnar Ros hoppas att det kunskapsprojekt som rekonstruktionen av den gamla träkyrkan är både ska ge bygden en FOTNOT: Hösten 2001 brann Södra Råda gamla kyrka ner till grunden. Kyrkan var unik, en av få bevarade medeltida träkyrkor i Sverige. Inte minst tack vare det medeltida måleriet som prydde varje centimeter av kyrkans väggar och tak. För mer info se www.sodrarada.se Domkyrkodag med pilgrimstema SKARA STIFT Årets tema för Domkyrkans dag i Skara den 4 september är Pilgrim. Det blir en dag fylld med kortare anföranden, andakter, musik och workshops. Några ämnen som tas upp är vägen inåt, medeltidens heliga platser, pilgrimsmål i Skara, ett liv i enkelhet och att vara pilgrim i skapelsen. Bland annat medverkar pilgrimsprästen Agne Josefsson, författaren Christine Falkenland och trädgårdsmästaren Simon Irvine. Med sin egentillverkade yxa, vars förlaga är en norsk 1300-talsyxa, arbetar hantverkaren Niklas Alexandersson fram koret till den kyrka som rekonstrueras i Södra Råda. Projektledaren Gunnar Ros stödd mot en flera hundra år gammal tallstock från Hökensås. Virket till kyrkan som byggs upp i Södra Råda ska vara av samma kvalitet som i den ursprungliga kyrkan.

  Sid 2 - TORSDAG 22 JULI 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 29/30 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.