Sidan 1 i Kyrkans Tidning Stift nr 27/28

TORSDAG 8 JULI 2010 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Psaltarfestival med öppen verkstad ’’ utbilda Viktigt att – Det är roligare att konfirmeras på sommaren, man träffar nya kompisar som man lär känna bättre eftersom vi träffas varje dag, säger han. JOHAN ELMEHAG, konfirmand i Växjö KYRKANS TIDNING NUMMER 27/28 unga ledare Svenska kyrkan på Öland bjöd in till psaltarfestival. FOTO: SVENSKA KYRKAN PÅ ÖLAND Dalande medlemssiffror sporrar SKUL:s ordförande Andreas Saleskog – Vad som är bäst med Svenska kyrkans unga? Du får ta ansvar men det är inte hela världen om du misslyckas. Du får växa som människa och växa i tron. Det är stort. Det säger Andreas Saleskog som är ordförande i Svenska kyrkans unga i Lunds stift, SKUL. – Jag har varit engagerad på många olika sätt inom organisationen men det här är det största förtroendet jag fått. Att vara ordförande är otroligt kul, spännande och lärorikt. Anledningen till att jag tackade ja till uppdraget är att SKUL har gett mig så mycket och nu får jag ge lite tillbaka. Jag har varit medlem sedan konfirmationstiden i Bräkne Hoby. Vad har hänt på senare tid? HÖGBY Den 27-29 juni arrangerades en psaltarfestival i Högby på norra Öland. Det är första gången som Svenska kyrkan på Öland ordnar en psaltarfestival och tanken är att det ska vara en fortbildning för präster och kyrkomusiker, samtidigt som den är öppen för alla. Festivalen bjöd bland annat på workshops, korta föreläsningar med musik, orgelkonsert och en möjlighet för alla intresserade att vara med och skapa i en öppen verkstad. – Tanken är att man ska få vara med och sjunga nya psaltarsånger samtidigt som man får lära sig mycket om en av världens mest lästa böcker – Psaltaren, berättar komminister Dag Sandahl. Medverkade under festivalen gjorde bland andra Christer Pahlmblad, Trond Kverno, Karin Braw, Bo Johnsson, syster Lena, Niklas Adell, Marie Alvhäll och Mats Alvhäll. Estnisk utmärkelse till Järpåspräst JÄRPÅS Johnny Hagberg, kyrkoherde i Järpås, har förärats Estlands evangelisk-lutherska kyrkas förtjänstkors. Han mottog det av den estniske ärkebiskopen Andres Pödel. Hedersutmärkelsen fick Johnny Hagberg för sina mångåriga insatser för den svenska S:t Mikaelsförsamlingen i Tallinn. Patrik Göransson, kyrkoherde i församlingen, berättar att Johnny Hagberg troget och träget hjälpt församlingen i dess uppbyggnadsarbete, både ekonomiskt och genom utbyte av erfarenheter.Före andra världskriget var den evangelisk-lutherska kyrkan i Estland en folkkyrka. I dag är 5-10 procent av landets befolkning med i kyrkan. Under Sovjettiden fick medlemskap i kyrkor negativa konsekvenser, därför lämnade många dem. Ungefär 10 000 estlandssvenskar bodde före kriget i landet. Efteråt fanns cirka 1000 kvar. I dag har mark och hus återlämnats. – Hösten 2009 satte vi igång med en stor strukturförändring. Tidigare har vi haft många utskott och grupper som vi nu reducerat till ett minimum. Vi har tagit hem allt till styrelsen och fördelat uppgifterna i fyra områden: ledning, mötesplats, identitet och kommunikation. Det fungerar bra. Däremot har vi varit tvungna att dra in den tjänst som vi betalade med egna medel. I dagsläget har SKUL 1,2 tjänster. Tina Sjögrens och Ulrica Ericssons löner betalas av stiftet. Anledningen till omorganisationen är minskande resurser. Stiftskollekterna ger inte lika mycket som förr och man tappar medlemmar. Att vidta åtgärder krävdes, berättar Andreas: – 1993 hade vi 4 000 medlemmar. I dag ligger siffran på 1 800. Vi har aldrig varit så här få. Vi minskade med 300 medlemmar förra året. DET ÄR ETT FAKTUM att de flesta Den röda tråden i Andreas Saleskogs liv är barn, unga, utbildning och engagemanget i Svenska kyrkan. FOTO: JOHANNES JANSSON ’’ fångar upp engagemanget. Det som är bra med vår organisation är att vi är duktiga på att ta till vara våra medlemmar och de re- Vilka frågor är viktiga framåt? Medlemsantalet har inget egenvärde i sig. Men ju fler medlemmar desto mer resurser har vi att röra oss med och desto fler får växa i tro och ansvar. – Att öka antalet medlemmar är självklart ett fokus vi har. Medlemsantalet har inget egenvärde i sig. Men ju fler medlemmar desto mer resurser har vi att röra oss med och desto fler får växa i tro och ansvar. LEDARUTBILDNINGEN är en nyckel, att engagera mellangenerationen. Dina framtidsplaner? ungdomsorganisationer – oavsett om det rör sig om sport, religion eller politik – förlorar medlemmar. Så ser trenden ut. Numera är medlemskapet i Svenska kyrkans unga gratis. Det krävs dock att man registrerar sig på nätet och det måste förnyas en gång per år. – Förfarandet gör att vi framför allt tappar barnen, konstaterar Andreas. – Förr hade Svenska kyrkans unga mycket goodwill och var en naturlig del av verksamheten. Nu gäller det att vi profilerar oss och surser de har. Det nya är att vi arbetar i projektform, med tydliga mål och avgränsat ansvar. Folk lever så i dag. Det finns få unga som kan tänka sig att binda upp sig i fyra år, säger Andreas. FRAMÖVER SATSAR SKUL på kom- munikation och på att synas mer. En informationsplansch skickas ut till församlingarna fyra gånger per år. Hemsidan har fått ett annat ansikte och man syns även i sociala medier som Facebook. Verksamhetsberättelserna de senaste tre åren består av poppiga filmer på Youtube, något som mötts med positiva reaktioner. menar Andreas. Det finns en stor potential med många unga ledare som kan växa ytterligare och det ger också möjlighet att främja församlingsarbetet. – Det sägs hela tiden att barn och unga är framtiden. De är grunden i församlingen. Men vad händer på den fronten egentligen? Det är väldigt lätt att tappa bort de unga. Nu när församlingarna ska förnya sina församlingsinstruktioner är det viktigt att tänka in barn och unga och ge dem en viktig roll. Även i stiftets visionsprocess hoppas jag att de unga får en plats. – Vi är en organisation av och för barn och unga där man lär sig de demokratiska spelreglerna. Vi fostrar blivande politiker. Det största problemet är åldersglappet. I kyrkan är man antingen för ung eller för gammal. Vi har svårt – Att vara lärare och att få arbeta med unga är jättekul. Politik är också kul. Jag kan inte sitta stilla. Jag jobbar heltid som lärare, läser lärarutbildningen på halvfart, är distriktsordförande, sitter som ersättare i Barn-ungdom-skola-nämnden i Karlshamn och är även engagerad i kyrkorådet och stiftsfullmäktige. Så jag har lite att pyssla med! MARIA LUNDSTRÖM ● PERSONLIGT Andreas Saleskog Ordförande i Svenska kyrkans Unga i Lunds stift (SKUL) sedan april 2009. Yrke: Restauranglärare i Karlshamn. Vägen in i kyrkan: Via konfirmationen. Bäst med SKUL: Gemenskapen! Våra värdeord är gemenskap, växande, solidaritet, Kristus i centrum och engagemang.

  Sid 2 - TORSDAG 8 JULI 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER ?? UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.