Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 24 2010

TORSDAG 17 JUNI 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 24 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Sommarmusik för artonde året UPPSALA STIFT Under sommaren ordnas musikprogram i Björklinge, Skuttunge och Viksta pastorats kyrkor. Det är artonde året i rad som detta arrangeras, berättar kyrkomusiker Magnus Kilvén. Programmet inleddes med att församlingens körer sjöng och sedan fortsätter det med allt från jazz och folkmusik till orgelmusik. Programmen äger rum alla söndagskvällar, med något undantag, fram till augusti. Förhoppningen är att årets program ska tillgodose många olika smakriktningar och få fler människor att hitta vägen till kyrkan genom musiken. Till alla programmen är det fritt inträde. ’’ invigde Domprosten Tala inte om människor, tala med dem. Möt uteliggarens blick. Se transan. Det finns alltid något att fråga eller säga. CLAES SCHMIDT/SARA LUND, transvestit, och inbjuden talare när tre församlingar i Vellinge kommun hade personaldagar. ny pilgrimsled En ny pilgrimsled genom Uppland har invigts. Den nya leden tar vid där Eriksleden slutar och nu finns en utstakad väg från Uppsala domkyrka till Tegelsmora kyrka. UPPSALA STIFT– De första kristna omnämns som vägens folk, säger domprost Annica Anderbrant när hon inviger Pilgrimsled i Tiundaland. Hon anknyter till berättelsen om vandringen till Emmaus där två vandrare fick sällskap med Jesus och hon påminner om att vandringen återkommer i många av Bibelns berättelser. – Jesus sa om sig själv att han är vägen och han gick själv långa sträckor. Annica Anderbrant menar att det är svårt att sätta fingret på vandringens väsen men vi möter det genom historien och vi delar pilgrimstanken med många religioner. – Ibland går vandringen till en helig plats ibland är själva meningen den tid vandringen tar eller bara det att sätta en fot framför den andra. Ibland är det omgivningen som ger ut- och insikter, ibland är det medvandraren. SÅ SMÅNINGOM byggdes kyrkor Bjuder på ett års intranätskostnad HELA STIFTET Luleå stift finns på Svenska kyrkans nya stora intranät, som är ett effektivt arbetsredskap för Svenska kyrkans medarbetare och förtroendevalda. Nu bjuder Luleå stift på årskostnaden under ett år för de församlingar som tecknar avtal om att gå med i Intranätet under 2010. Dessutom bjuder stiftet på gratis utbildning. Adressen till Luleå stifts webbplats på intranätet är internwww.svenskakyrkan.se /luleastift Du kommer åt sidan antingen genom att din församling är ansluten till Svenska kyrkans intranät eller via en kyrknätsuppkoppling. Iréne Persson från Viksta är en av vandrarna som får en mussla av domprost Annica Anderbrant. FOTO: MATS LAGERGREN Ny mässmusik testas i Borås Caroli SKARA STIFT Borås Caroli prövar ny mässmusik. Det är församlingens organist CarlGustaf Ekström som gett samtliga liturgiska partier i högmässan ny tonsättning. Prästen Robert Lorentzon berättar att upprinnelsen till den nyskrivna musiken var ett planeringsmöte inför påskens gudstjänster. – Vi kom in på att musiken i mässan är svårare att sjunga i påsk än under fastan. Det blir lite av ett antiklimax när församlingen ska sjunga ut i glädje över påskundret. Carl-Gustaf Ekström skrev efter mötet ny mässmusik som är mer lättsjungen och enligt Robert Lorentzon även glad, tillgänglig och vacker. där människor samlas än i dag och de kan ses som rastplatser längs vägen. – Vi ska inte vila så länge att vi växer fast. Det är lätt hänt när det är varmt och vindstilla i värdshu- set, säger Annica Anderbrant. Invigningen sker i Vendels kyrka som är en av de många kyrkor som ligger längs Pilgrimsled i Tiundaland. Den här morgonen samlas en skara pilgrimer för att sjunga och för att lyssna till texter och tankar om vandring. Stunden i kyrkan avslutas med att alla som vill får gå fram och ta emot en snäcka eller ett kors, symboler för pilgrimer. Med domprostens ord som tankar för vägen samlas sedan pilgrimerna utanför kyrkan. Vandringen går söderut från Vendels kyrka. Vandringsledare är Gudrun Rosén, kyrkoherde i Björk- linge och ett av de pastorat som utgör en del av vandringsvägen. Under eftermiddagen firas mässa i Viksta kyrka och kvällsgudstjänst i Tensta. Pilgrimsleden är ett samarbete mellan en rad församlingar och det görs tydligt under invigningshelgen. EN AV PILGRIMERNA är Kajsa Ahlstrand, professor i missionsvetenskap och hon berättar att det våren 2012 startar en 15 poängs universitetskurs. – Det blir fem poäng om kristet pilgrimsliv, fem poäng om pilgrimsliv i allmänhet och de sista fem poängen blir en uppsats ut- ifrån eget deltagande. Projektet initierades 2007 av Rolf Larsson och Erland Söderström. Sedan dess har församlingar och hembygdsföreningar samarbetat kring att gestalta en pilgrimsled som sätter in kyrkorna mellan Uppsala och Tegelsmora i ett sammanhang. En av dem som varit djupt involverad i projektet är Kurt W Nyberg från Örbyhus. En hängiven pilgrim som kombinerar denna gamla tradition med modern teknik. Han har skapat en egen hemsida där den intresserade kunnat följa projektet. MATS LAGERGREN ”Jag känner mig hemma vid en orgel” – Det är speciellt med akustiken i kyrkorummet. Jag känner mig hemma vid en orgel. LUNDS STIFT Det säger Sandra Roxendal från Genarp som i sommar, tillsammans med elva andra unga, kommer att följa Lunds stifts orgel-spelarkurs. – Jag går kursen för att utvecklas och träffa andra med samma intresse. Jag blev rekommenderad att gå av kantorn i Genarp, min orgellärare, Kerstin Larsson. Det blir spännande att se vad det ger. – VI SKA HÅLLA till på Malmö Mu- många instrument. Förutom orgel blir det piano, gitarr och ukelele. Sandra har hållit på med musik sedan hon var liten. Vad är häftigt med orgeln? – Att kunna koordinera allt på en gång, både händer och fötter är svårt. När man väl får till det och det låter bra är det en härlig känsla. Det är också speciellt med akustiken i kyrkorummet. Framtiden? Sandra Roxendal ska ägna del av sommaren åt att spela orgel. FOTO: MARIA LUNDSTRÖM sikhögskola. Där finns det rum med orglar som man kan spela i när man vill. Det ska bli kul! Ge- narps kyrka har varit stängd på grund av jordbävningen sedan december 2008. Så jag har en bit till närmsta orgel. Antingen cyklar jag två kilometer till Gödelövs kyrka eller så beger jag mig till Lund och Mikaelssalen. Sedan drygt två år tillbaka spelar Sandra orgel, oftast en gång i veckan. Men hon behärskar – Jag har ingen aning vad jag vill göra efter gymnasiet. Ett yrke i musiken är inget jag planerat, men musiken är en jättestor del av mig. Till hösten ska jag eventuellt börja spela lite på dop och gudstjänster. MARIA LUNDSTRÖM

  Sid 2 - TORSDAG 17 JUNI 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 24 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box 173,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.