Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 23 2010

TORSDAG 10 JUNI 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 23 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Jubileum för Musik på Billingen SKARA STIFT För tionde året anordnas Musik på Billingen. Musikserien är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Skövde kommun, Musik i Väst och Sensus. Runt om i kyrkorna på Billingen ges konserter varje söndag kl 19, och utbudet är brett. Här återfinns jazz, brass, klassiskt, visor, folkmusik, stråkar, blues, opera med mera. För hela programmet se www.musikpabillingen.se eller kontakta någon av arrangörerna. Alla konserter är gratis. ’’ Brobygge Succé för Amerikansk kristenhet är ett behagligt sammanhang att vara i för det är så självklart och naturligt att tala om Gud. MARIA BERGUS KRÄMER präst i Slottsstadens församling iMalmö – nyss hemkommen från en predikofestival i Nashville, Tennessee. i Landskrona Den 29 maj var det final för Landskrona församlings projekt Brobygge – ett projekt som överträffat alla förväntningar. LUNDS STIFT Det hela startade med ett litet mejl till alla kyrkoherdar i Lunds stift. Det löd: ”Församlingar och samfälligheter har möjlighet att ansöka om bidrag till något de vill utveckla i arbetet med barn och unga 0-25 år”. Pengarna kom från kyrkostyrelsen och bestod av ett riktat programstöd. Landskrona församling sökte – och fick projektbidrag. En rejäl egeninsats krävdes. Församlingen sköt till ekonomiska medel och en entusiastisk brobyggargrupp bildades. – Projektet har betytt mycket mer än vi kunde ana. Jag är förväntansfull och glad över att vi får dela med oss av vårt arbete och stolt över alla som jobbat med det, säger projektledare Eva-Lotta Grantén, medan finaldagens deltagare strömmar in i församlingshemmet till en workshop med föreläsningar och upplevelsevandring. PÅ EFTERMIDDAGEN flyttade Bro- Tre diakoner och sju präster vigs LULEÅ STIFT Den 12-13 juni är tio personer i centrum i Luleå. Tre ska bli diakoner och sju personer ska vigas till präster efter förhör och godkännande av domkapitlet i Luleå stift. Diakonvigningskandidaterna är: Maria Andersson vigs till tjänst i Övertorneå församling. Karin Lundberg vigs till tjänst i Hortlax församling. Inger Rauhala Öhberg vigs till tjänst i Jukkasjärvi församling. Och prästvigningskandidaterna är: Göran Berglund vigs till tjänst i Umeå Maria församling Maria Ekstedt till Bureå församling Gustav Eriksson till Tegs församlingDaniel Fogelqvist till Nederluleå församling Rebecka Gustafsson till Ålidhems församling. Susanne Wikström till Boden kyrkl samf. Mattias Winblad von Walter till Vännäs församling. På projekt Brobygges finaldag, samlades man i Sofia Albertina kyrka. Här bland andra Imam Othman Al-Tawalbeh (andra från höger), kyrkoherde Bengt Karlgren, biskop Antje Jackelén, Carina Brink och Eva-Lotta Grantén. FOTO: SAYED KHATIB byggedagen till Landskronas gamla anrika teater. Här fick alla intresserade chansen att prata med Eva-Lotta, Svenska kyrkans unga, Islamiska församlingens unga och deras ledare samt ledarna för de olika delprojekten. Skärmutställningar, filmdokumentation och vernissage från upplevelsevandringen speglade familjekvällar, familjeläger, bibeläventyr i skolor, upplevelsevandring för skolan, arbetet med gemensam undervisning för muslimska och kristna unga och ung religionsdialog. En scenproduktion, Ahmet och Echer, rundade av dagen med en bejublad föreställning. – Vi kommer på olika sätt att fortsätta arbetet i Brobygges anda, säger Eva-Lotta Grantén. Projektet är visserligen slut men ”brobyggetänket” genomsyrar numera hela vår verksamhet. Vi har fått många goda kontakter och relationer som vi fortsätter att odla och fördjupa. Till exempel med Islamiska församlingen som med stor entusiasm hjälpt oss och deltagit aktivt i arbetet. Ungdomarna och deras ledare från våra församlingar har blivit goda vänner. De fortsätter att träffas regelbundet. SENARE FIRADE man gudstjänst i Sofia Albertina kyrka. Svenska kyrkans unga och Ungdomskören gjorde ett gemensamt framträdande, organist Dag Videke framförde orgelverket Ouverture Libanaise av Naji Hakim – med rörelsegestaltning av tre dansare. Eva-Lotta Grantén och Ca- rina Brink ledde gudstjänsten. Kyrkoherde Bengt Karlgren läste ur Gamla testamentet, Imam Othman Al-Tawalbeh sjöng en sura ur Koranen som han sedan reciterade på svenska. Biskop Antje Jackelén och delprojektledarna Carina Brink, André Nyberg, Birgitta Sjöstedt, Alexandra Myllenberg och Anna Carlströmer bidrog med varsin bön. –Vi har byggt broar mellan människor – och mellan Gud och människor. Detta är det viktigast, det är essensen av projekt Brobygge, avslutar Eva-Lotta Grantén. HJÖRDIS THELANDER Vägen till Nidaros blir kulturväg UPPSALA STIFT Pilgrimslederna genom Danmark, Sverige och Norge, under namnet Sankt Olavsvägarna/St. Olav veiene får status som europeisk kulturväg, skriver Pilgrimstid Sverige i ett pressmeddelande. – Det här betyder naturligtvis mycket inte bara för Norge utan för hela Norden, säger Elisabeth Andersson som ser fram emot en utveckling av pilgrimsarbetet. Hon berättar om Santiago de Compostela som var de första som fick status som Europeisk kulturväg år 1987 och där antalet pilgrimer ökat från ett par tusen till över hundratusen per år. Men störst av allt är kärleken Domkyrkoförsamlingen hänger på bröllopstrenden. Tre utställningar presenterar allt från antika brudkronor till moderna bröllopsseder. UPPSALA STIFT –Det är nog brudkronorna som är dragplåstret men vi vill passa på att berätta om innehållet i en kyrklig vigsel, säger Gunilla Leffler, informatör i Uppsala domkyrkoförsamling. – Det är så mycket större än bara ett avtal mellan två människor. EN AV UTSTÄLLNINGARNA heter ”Men och för individen om de behöver hjälp. BRUDKRONORNA ÄR FRÅN fem sek- Brudkronor i alla former finns att beskåda i domkyrkans skattkammare. FOTO: MATS LAGERGREN störst är kärleken” där vigsel och bröllop beskrivs i texter och bilder. På en av bilderna två män som lovar varandra sin kärlek. – Det är inte alla om känner till att två män eller två kvinnor kan gifta sig i kyrkan och det vill vi berätta om, säger Gunilla Leffler. Hon vill gärna tänka att utställningen ger det som inte hinns med i vigselsamtalet när tankarna mest rör sig kring den dagens festligheter. Här finns chans att fördjupa sig och att se att kyrkan finns där även efter bröllopet. – Den dagen vill ingen tänka på att det kan komma kriser men vi vill även lyfta fram den aspekten. Kyrkan finns där både för paret ler och finns i skattkammaren. De flesta är lånade från kyrkor i Uppland och valda utifrån att de är gjorda i olika material, att de är sällsamt vackra eller för att de burits av en prinsessa. Besökare får även lära sig mer om sederna kring att bära krona. Den tredje utställningen I Finstakoret visas en utställning om två okända prinsessor, Gustav Vasas dotter Elisabet och sondotter Lucretia, båda begravda i domkyrkan. – Alla utställningar håller på till den 12 september så att uppsalaborna får chans att återvända från semestern, avslutar Gunilla Leffler. MATS LAGERGREN

  Sid 2 - TORSDAG 10 JUNI 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 23 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box 173,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.