Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 22 2010

TORSDAG 3 JUNI 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 22 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Svenska kyrkan är med och firar SKARA STIFT Tidaholm fyller 100 år och det vill Svenska kyrkan vara med och fira. I morgon fredag, den 4 juni, anordnar församlingen fest på torget under temat ”En del av världen”. Det bjuds bland annat familjeföreställning, workshops, dans, stand up och kyrkcamping med präst. Kvällen avslutas konsert med Åsa Jinder samt festbalkanmusik. Svenska kyrkan finns också med på företagsmässan som anordnas samtidigt. – Vi ska försöka få in så mycket pengar som möjligt till Hela världen, berättar Lisa Öhgren. Bland annat ska kyrkan sälja vatten. ’’ mot trenden Västerås Jag hoppas och tror att vi tillsammans ska kunna stärka livslusten och förundran inför jordens och människans inneboende skönhet – kanske kan vi göra spännande upptäckter alldeles runt knuten? STEFAN EDMAN, biolog och författare, inför Världens fest i Växjö Konfirmandstatistiken vände uppåt 2009 Trenden mot allt färre konfirmander kan vara bruten i Västerås stift. Under 2009 konfirmerades procentuellt sett fler än under de två föregående åren. Visserligen ligger Västerås stift en bit under riksgenomsnittet för konfirmationer. Men det är bara i Karlstads och Västerås stift som siffrorna har vänt uppåt under 2009. För Västerås stifts del handlar det om en uppgång på knappt en procentenhet. Totalt konfirmerades 32,5 procent av alla kyrkotillhöriga 15-åringar i Västerås stift under 2009. – Siffran är fantastiskt glädjande. Att var tredje 15-åring väljer att konfirmera sig är stort, säger biskop Thomas Söderberg. Jag tror knappast det finns någon annan verksamhet för den här åldersgruppen som samlar så många. AV ALLA DIAGRAM ÖVER Svenska kyrkans verksamhet vi bombarderas med årligen under maj månad har de dalande kurvorna för konfirmationer och dop skapat störst oro. De som inte kommer i kontakt med kyrkan i unga år kommer sannolikt inte att göra det heller som vuxna, visar aktuell forskning. Därför har stiftet och församlingarna satsat extra stora resurser just på konfirmander under senare år. Stora gemensamma satsningar som Konfirmationens dag och kampanjen Inte som du tror har gett draghjälp åt det lokala arbetet. 45 församlingar har fullt ut deltagit i projektet Inte som du tror och alla församlingar finns med på informationssatsningen på internet. Det är de här satsningarna som nu börjar ge resultat, tror stiftskonsulent Eva Dellemyr. – Det vi ser är resultatet av ett Tunga asylfrågor i annonskampanj LULEÅ STIFT Under Europadagen nyligen presenterades ett antal frågor kring asylpolitiken, som riktades till riksdagsledamöter och andra involverade. Skellefteås nätverk för asylfrågor var aktiva även i det här och då publiceras också besvärande frågeställningar kring asylfrågor i annonsform i media. Dags att nominera till miljöpriset UPPSALA STIFT Uppsala stift delar ut ett miljöpris för förtjänstfulla insatser med syfte att förbättra miljön och verka för en Hållbar Utveckling. Prissumman är 20 000 kronor och kan delas av två pristagare. Sista dagen för nominering är den 15 oktober men skicka gärna förslag redan nu till Uppsala stift, Kjell Kroon, Box 1314, 751 43 Uppsala. Reham Feisal och Monica Samardzic är levande reklampelare för kampanjen Inte som du tror i Västerås. T-shirtarna har blivit väldigt populära bland konfirmander och assistenter. FOTO: TONY JANSSON framgångsrikt samarbete mellan stift och konfirmandlärarna i församlingarna. Men också av att det funnits en vilja och en förståelse från politiskt håll för att förändringsprocesser behöver tid. INTERVJUUNDERSÖKNINGAR har visat att de som väljer att gå och läsa oftast är nöjda med sin konfirmandtid. Utmaningen har därför varit att locka fler att konfir- Inga snåla smålänningar VÄXJÖ STIFT Drygt fem miljoner kronor samlades in i Växjö stift under Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbetes årliga fastekampanj. I genomsnitt gav varje medlem i stiftet knappt 11 kronor till utsatta människor runt om i världen. Därmed är Växjö stift mest givmilt. Näst efter Göteborgs stift är Växjö stift också det som samlat in mest totalt sett. Resultatet var en förbättring med 3,3 procent jämfört med fjolårets. meras. I kampanjen Inte som du tror har en medveten satsning gjorts på att nå ungdomar via reklam, sociala medier och evenemang av olika slag. I år var det till exempel torgaktiviteter i Falun och Säter, festkväll i Västerås domkyrka och grillkväll i Norberg. Många församlingar besökte skolor under dagen. Dessutom har kampanjmate- rial med lokal prägel tagits fram i kontrakten. – En framgångsfaktor tror jag är att konfirmandlärarna själva har varit med om att utforma kampanjen, säger Eva Dellemyr. – En annan är att vi satsat mycket på att förstå och lära oss mer om hur vi ska kommunicera med de här grupperna. ANDERS HAGMAN Hur går det med kyrkoavgiften? Under en tvåårsperiod – 2011 och 2012 – kommer nivån på kyrkoavgiftsintäkten för Svenska kyrkan att minska med nästan en miljard kronor. Siffrorna, som gäller för hela landet, baserar sig på Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, prognos som publicerades i slutet av april. Normalt fem gånger per år uppdaterar SKL sina prognoser över skatteunderlagets utveckling de närmaste åren. Aprilprognosen räknar in den höjning av grundavdraget för pensionärer som i vårbudgeten för i år föreslås träda i kraft från och med 2011. Justeringar har också gjorts för effekten av förväntat medlemstapp som man räknar med fortsätter i nuvarande takt. Hänsyn är tagen till att utträdarna har förhållandevis höga inkomster. LOKALA SKILLNADER i sysselsätt- förbättrar genomsnittssiffrorna för den enskilda enheten, enligt Helén Ottosson Lovén, ekonomioch finanschef i Svenska kyrkan. Hon summerar utvecklingen på följande vis: DEN FÄRSKA prognosen från april innebär en liten förbättring för 2011 jämfört med tidigare, men en försämring för 2012 och 2013. Kyrkoavgiftsintäkten sjunker år 2011 med 3,9 procent, det vill säga med cirka 470 miljoner kronor, och 2012 ytterligare 4,9 pro- cent, alltså med 580 miljoner kronor. Även 2013 fortsätter intäkterna att sjunka, dock med bara 0,5 procent. Återhämtningen förutspås komma under 2014 med en höjning av kyrkoavgiftsintäkten, men då från mycket låga nivåer. MARIA LUNDSTRÖM WEBBEN ➥ DEN NYA KYRKOSTATISTIKEN för 2009 finns på www.svenskakyrkan.se/statistik ningsgrad och befolkningsstruktur försämrar respektive

  Sid 2 - TORSDAG 3 JUNI 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 22 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.