Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 20 2010

TORSDAG 20 MAJ 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 20 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Nya tyger får namnet Margareta UPPSALA STIFT I samarbete med katedralbutiken i Uppsala domkyrka har Duran Textiles tagit fram ett tyg där drottning Margaretes gyllene kjortel är använd som förlaga, skriver församlingen i ett pressmeddelande. Originaltyget som är vävt av siden och guldtråd har målats av och mönster har tryckt på bomulls- och sidentyger. Tyger och andra produkter i mönstret har fått namnet Margareta och de visas i katedralbutiken. ’’ för Louise Hovet nästa – Vi är på MC-gudstjänst och så kommer du åkande på en Vespa. – Det är väl en bra bild av nåden. Vespaåkaren och kyrkoherden Göran Bohman gav svar på tal i Gottsunda, Uppsala stift. Möt Louise Nyman, kyrkoherde i Heliga Trefaldighets församling i Kristianstad som nyligen blivit hovpredikant. LUNDS STIFT Hur gick det till? – Överhovpredikanten biskop emeritus Lars-Göran Lönnermark ringde och frågade, på kungens begäran, om jag kunde tänka mig att bli hovpredikant. Utnämningen trädde i kraft första april. – Jag blev förvånad. Jag har så många prästkolleger som är utmärkta predikanter och liturger så jag trodde att det var en felringning. Men när jag förstod att det var sant blev jag både glad och hedrad. Vad innebär det? – Det är ett hedersuppdrag, säger en glad Louise Nyman som utsetts till hovpredikant. Hon har redan hunnit med ett möte på slottet med kungen och drottningen. FOTO: BOSSE NILSSON KRISTIANSTADSBLADET Har du tjänstgjort ännu? ● FAKTA Vilka frågor brinner du för i församlingen? Privat entreprenör utmanar kyrkan VÄSTERÅS STIFT I Efter att företaget Bergplant gjort ett utskick till gravägare i Stora Skedvi med erbjudande om gravskötsel blev församlingsexpeditionen nerringd. Uppgifterna om gravrättsinnehavare är offentlig handling och gravskötseln är öppen för konkurrens. Många av de som ringer har varit oroliga fr att kyrkans gravskötsel ska upphöra, men så är inte fallet. Sommar i Skövde med S:ta Elin SKARA STIFTSvenska kyrkan i Skövde deltar i en satsning på S:ta Elin i sommar. Hon är Skövdes medeltida skyddshelgon och uppmärksammas i den pågående serien om Sveriges historia i TV 4. Från den 5 juli är det öppet i S:ta Helena kyrka varje vardag. Utställningar, bokbord, läshörna, enkelt kyrkfika med mera erbjuds besökarna. Till det kommer speciella programpunkter. Måndagar och torsdagar lyfter prästen Johan Söderberg fram kyrkans symboler och föremål och berättar om dem. Tisdagar och fredagar får barnen veta mer om S:ta Elin. Onsdagar anordnas pilgrimsvandring med start och mål i S:ta Helena kyrka och fredagar är det guidad vandring till S:ta Elins källa i Skövde. Den 31 juli blir det Elinfest med bland annat Elin-spelet ”Fru Elin sedd genom Linas ögon”. För mer information kontakta Svenska kyrkan i Skövde eller gå in på deras hemsida. – Några gånger om året ska jag predika i Slottskyrkan som finns inne på slottsområdet. Hovförsamlingen är en icketerritoriell församling som omfattar kungahuset, anställda vid hovet och deras anhöriga. Knappt 500 är medlemmar. Det firas gudstjänst varje söndag och helgdag, det ges konserter och församlingsaftnar. Sommartid är kyrkan ett populärt turistmål. – Man är hovpredikant på livstid såtillvida man inte själv avsäger sig uppdraget. Hur ser det ut med könsfördelningen? – Nej, men jag var i huvudstaden förra månaden för att träffa de andra hovpredikanterna. Vi mötte också kungen och drottningen, bland annat var vi med på en församlingsafton om arbetet bland utsatta i S:ta Clara i Stockholm. Att kungaparet brinner för de diakonala frågorna är uppenbart. – Mitt intryck av hovet och slottet är mycket gott. Slottet är en välorganiserad arbetsplats som utmärks av stor kompetens och lyhördhet. Kungaparet är enkla, vänliga och engagerade. I dag råder kunglig bröllopsyra i Sverige. Din syn p monarkin? Louise Nyman Louise Nyman är sedan hösten 2008 kyrkoherde i Heliga Trefaldighets församlingi Kristianstad. Innan dess var hon präst i Strängnäs stift. Louise har läst teologi i Paris och är prästvigd för den franska lutherska kyrkan. – Gudstjänsten är församlingens hjärta och muskel. Arbetet med gestaltning och delaktighet kan aldrig upphöra. – I den svenska lutherska kontexten behöver vi öppna upp gentemot andra samfund. Som största kyrka har vi ett ekumeniskt ansvar. Jag upplever att det finns en rädsla för det annorlunda som i de flesta fall kan berika oss. Fritiden då? svensk industri, för företagen – inte minst för mode– och musikbranschen – och för marknadsföringen av vårt land. Är du bjuden på kronprinsessan Victoria och Daniel Westlings bröllop i juni? – Det är fler män än kvinnor. Två nya hovpredikanter har utsetts i år, domprosten Åke Bonnier i Stockholm och jag. Från Lunds stift är sen tidigare biskop emerita Christina Odenberg och prosten Bertil Reimers hovpredikanter. – Jag ser ett stort värde i monarkin. Det är en fråga om kontinuitet. Kungahuset arbetar hårt för att föra ut varumärket Sverige. Det betyder oändligt mycket för – Nej, men vår biskop Antje Jackelén ska vara med och celebrera så Lunds stift är väl representerat. – Gränsen mellan arbete och fritid är inte glasklar. Men långpromenader vid havet i Åhus, matlagning och de goda samtalen kring bordet är oundvikliga ingredienser när man är gift med en fransman. MARIA LUNDSTRÖM Gott samarbete sparar skogen Västerås stift, staten och Falu kommun delar på insatsen för att skapa naturreservatet Prästskogen. VÄSTERÅS STIFT – Vi är väldigt glada över den lösningen, säger LarsOlov Winge, naturvårdare på Falu kommun. Det var för 3-4 år sedan som naturskyddsföreningen uppmärksammade att Västerås stift planerade att avverka en del av det aktuella området. Efter snabba kontakter mellan kommun och kyrka stoppades avverkningen tills vidare. I fjol kom man fram till en trepartslösning som alla kunde ställa upp på. – Kyrkan behåller marken och får en intrångsersättning för att avstå sin förfoganderätt över skoMed tiden ska det ordnas bänkar och samlingsplatser och ett hägn för får. – Reservatet har mycket höga biologiska värden, säger LarsOlov Winge när han visar på trädtickor, mossor och grävlinggryt. Vi passerar strömmande kristallklart vatten. Sumpskog. Gammal granskog med många döda träd. Hällmark. Och igenväxta betesmarker som nu ska röjas för att få in ljus. – Men det är inget rent biologiskt reservat. Det tätortsnära läget är avgörande. Det är alltså lika viktigt att människor hittar hit och får tillgång till områdets värden, förklarar LarsOlov Winge. ANDERS HAGMAN LarsOlov Winge är naturvårdare på Falu kommun. Här visar han en trädticka som orsakar brunröta. gen, men ersättningen ligger långt under marknadspriset, så det är kyrkans insats. – Ersättningen delar staten och kommunen på och sedan står kommunen för iordningsstäl- lande och underhåll. VECKORNA INNAN invigningen på- gick förberedelserna med att färdigställa stigar och sätta upp informationstavlor inom området.

  Sid 2 - TORSDAG 20 MAJ 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 20 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.