Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 19 2010

ONSDAG 12 MAJ 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 19 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Föreslår valda begravningsråd LULEÅ STIFT Förvånansvärt få från Luleå stifts församlingar är anmälda till rikskonferensen som Sveriges kyrkogårds och krematorieförbund håller i Luleå 24–25 maj. – Jag hoppas verkligen att fler kommer och diskuterar flera viktiga framtidsfrågor som nu är uppe, säger Lars Pohjanen i Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbunds centralstyrelse från Luleå. Han har förslag om ett nytt begravningsfullmäktige i varje kommun. – Är det rimligt att bara drygt 10 procent som röstar i kyrkovalet ska fortsätta att bestämma hur begravningsverksamheten ska se ut även för ej medlemmar i Svenska kyrkan? Han föreslår att alla medborgare ska bjudas in och rösta fram ledamöter i en kommuns begravningsfullmäktige, som utser fyraåriga begravningsråd. Det skulle bestå av både medlemmar i kyrkan och övriga. ’’ Jag tror att vi har lärt oss mer än vad vi har lyckats lära ut. RACHEL OCH TOMAS STENBACKE som återvänt till Sverige efter att ha undervisat kineser i engelska i tre år. Nu finns 62 andakter på åtta dvd. Sören Eklund och Torbjörn Lans står bakom projektet som bland annat är tänkt att vara en hjälp på äldreboenden när ideellt engagerade i kyrkorna anordnar gemenskapsträffar där. FOTO: CATHARINA SUNDQVIST Kyrkor ska dateras VÄXJÖ STIFT Hur gamla kyrkorna i Räpplinge, Föra och Källa egentligen är, det ska Kalmar läns museum nu ta reda på. Åldern ska bestämmas genom att ta prover med en speciell borr på bland annat virke i tak och golv. Proverna ska skickas på analys på Lunds universitet och sammanställas av konst- och kulturhistorikern Ragnhild Boström. Undersökningen möjliggörs genom ett bidrag från Berit Wallenbergs stiftelse. Hela kyrkoåret på dvd Männen bakom vill göra det enkelt för alla att hålla andakt Nu finns 62 andakter för hela kyrkoåret på dvd. Det mesta av materialet är inspelat i Majåkerskyrkan i Lidköping. Arbetet med de totalt åtta dvdskivorna startade för två år sedan och blev färdigt i dagarna. Bakom idén står Sören Eklund, engagerad i Svenska kyrkan i Skara och Torbjörn Lans, pastor i Missionskyrkan. De har tidigare spelat in olika program, speciellt för äldre, bland annat i form av berättelser kring seder och bruk förr och sång och musik. Sören Eklund står bakom kameran och Torbjörn Lans, som arbetade för studieförbundet Bilda i många år, framför. – Alla kan använda sig av andakterna på dvd-skivorna, även om vi speciellt haft äldre människor i tankarna när vi spelat in dem, säger de båda. DE PEKAR PÅ ideella medarbetare som en grupp som kan ha användning av materialet. De kanske vill anordna gemenskapsträffar på äldreboende men inte hålla i andakter. Då kan inspelade andakter med kyrkoårets texter, en kort betraktelse, bön, psalm och välsignelse komma väl till pass. – Inspelningarna är tänkta som en hjälp, så att fler lekmän som vill engagera sig i till exempel besök hos äldre inte behöver känna sig hindrade av att de inte kan eller vill hålla en andakt, säger Sören Eklund. Andra tänkta målgrupper är syföreningar och hemgrupper som är vanligt inom vissa kyrkor. Varje andakt är 12-13 minuter. Biskop emeritus Lars-Göran Lönnermark medverkar i fem. I övrigt är det Torbjörn Lans som håller i dem. Musiken spelas av Charlotte Eklund. TORBJÖRN LANS, som besökte tu- ’’ – Inspelningarna är tänkta som en hjälp, så att fler lekmän som vill engagera sig i till exempel besök hos äldre inte behöver känna sig hindrade av att de inte kan eller vill hålla en andakt. andakterna. – Många äldre, speciellt dementa, känner sig trygga om det de möter känns igen. Därför är det inga snabba kameraåkningar här och vi läser Fader Vår för att de ska känna igen sig, om inte annat i satsmelodin. Till det kommer ögonkontakt, enkelhet och en känsla av lugn närvaro. CATHARINA SUNDQVIST Sjätte sinnet med fem konstnärer VÄSTERÅS STIFT På Kristi himmelfärds dag öppnar utställningen Sjätte sinnet i fem kyrkorum i Dalarna. De utställande konstnärerna är Jörg Jeschke, Svante Rydberg, Lenny Clarhäll, Nina Bondeson och Ingalena Klenell. Medverkande kyrkor är Boda kyrka, Leksands kyrka, Gagnefs kyrka, Floda kyrka och Enhetens kapell i Rättvik. Dagen efter, på fredagen, medverkar alla konstnärer i en rundtur till kyrkorna, arrangerad av Stiftsgården i Rättvik. sentals äldreboende runt om i Sverige med sång- och musikprogram under sin tid på Bilda, och som i dag håller 80-90 andakter per år på äldreboenden, poängterar vikten av lugn och trygghet i Vellinge – vad hände sedan? LUNDS STIFT I höstas drog en mediestorm fram som handlade om mottagandet av ensamkommande flyktingbarn i Vellinge kommun. I Hököpinge bereddes tjugotalet muslimska killar plats i ett övergångsboende. I dag har stormen bedarrat, konstaterar Linda Folebäck, präst i Vellinge-Månstorps församling. – Rädslan har lagt sig. Det har blivit naturligt att killarna är här, säger Linda Folebäck. I november 2009 gick de tre kyrkoherdarna i kommunen samman om en skrivelse där man visade sitt stöd för flyktingar och spred budskapet om allas lika värde. Sedan dess arbetar Svenska kyrkan lokalt medvetet vidare för att lyfta frågan. I VELLINGE-MÅNSTORP har man inte bygger på språket och vara närvarande för dessa killar som nu bor bland oss, klargör Linda Folebäck. I MARS TALADE Malmörapparen, tendom och islam med överläkare Stig Cronberg. HÄROM VECKAN bjöd man in till ordnat en klädinsamling till förmån för tonårskillarna i boendet. En gång i månaden bjuds flyktingarna in till träffar med församlingens ungdomsgrupp för att spela pingis, fotboll och baka. – Vi vill skapa kontaktytor som debattören och muslimen Behrang Miri inför närmare 300 konfirmander och konfirmandledare från Vellinge, Höllviken och Anderslöv om främlingskap, svenskhet, religion och gemensamma gudsbilder. I april ordnade Lekmannakåren en föreläsningskväll om religionsdialog med fokus på kris- en frukost med titeln Kampen om sjalen. Chefredaktören och författaren Lotta Wahlqvist berättade om hur hennes egna fördomar kom på skam i det nära mötet med starka muslimska kvinnor. Framtiden då? – Vi ska på olika sätt fortsätta att belysa vikten av religionsdialog och visa solidaritet i vardagen, säger Linda Folebäck. MARIA LUNDSTRÖM

  Sid 2 - ONSDAG 12 MAJ 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 19 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.