Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 18 2010

TORSDAG 6 MAJ 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 18 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Uppsala stift sörjer med Polen UPPSALA STIFT Den Lutherska kyrkan i Polen har drabbats hårt den senaste tiden. I början av april omkom många människor i ledande ställning i en flygolycka. Förutom det trauma som drabbade hela det polska samhället förlorade den lutherska kyrkan en medarbetare, Adam Pilch, kyrkoherde i en församling i Warszawa och ställföreträdande militärbiskop. Strax efter drabbades kyrkan av ännu ett hårt slag då Mieczyslaw Cieslar, biskop i Warszawa och kyrkoherde i Lodz på väg hem från begravningen omkom i en bilolycka. Uppsala stift och biskop Ragnar Persenius har skickat kondoleanser och vi ber stiftet instämma i förbönerna för vår vänkyrka i Polen. ’’ barnens kyrka Långt till Jag har svenska studenter då och då. Det vi amerikaner kan lära oss av er är vad det innebär att predika i en sekulariserad kultur. CRAIG SATTERLEE en av föreläsarna på årets teologdag i Lund. Svenska kyrkan är bra på barn- och ungdomsverksamhet. Men är det samma sak som att sätta barnen i centrum? Att svaret inte är givet framkom på ett seminarium kring bankonventionen i Rättvik förra veckan. – De hårda frågorna prioriteras framför de mjuka. Om kyrkan tvingas välja mellan byggnaderna och barnen väljer man byggnaderna. Med den brandfacklan kunde församlingspedagogen Erika Jernberg ha tänt debattens lågor i många sammanhang. Denna dag var präster, diakoner, pedagoger och förtroendevalda dock ganska ense om att frågorna kring barns rätt ännu inte riktigt finns på agendan i Svenska kyrkan. Och att när ekonomin får styra är det ofta svårt att argumentera för och finna gehör för den långsiktigt så viktiga barnverksamheten Fast alla höll inte med om att det är just byggnaderna som prioriteras i nedskärningstider. – Hos oss säljer vi byggnader, sa Kerstin Byström, ordförande i kyrkorådet i Gränge-Säfsnäs församling. – Jag tycker vi ska satsa på barn och ungdomar istället. Och på att anställa kompetent personal för att driva det arbetet. OCKSÅ ORDFÖRANDEN för kyrkorå- Ny köpare aktuell i Västra Tunhem SKARA STIFT Historien kring försäljningen av prästgården i Västra Tunhem går vidare. Sedan godkända köpare nummer ett backat så går budet till paret som kyrkofullmäktige rankade som tvåa i budgivningen kring prästgården. De har en vecka på sig att bestämma sig. Kritik har framförts angående pastoratets beslut att sälja prästgården, bland annat från prästgårdsentusiasten Martin Giertz. – Vi har utrett prästgårdsförsäljningen i två och ett halvt år och varit i kontakt med stiftet och olika myndigheter. Svaret vi fått är att det inte finns några pengar att få, säger fastighets- och kyrkogårdschef Bengt Mökander. FOTO: GERD JANSSON Församlingarna är ofta duktiga på barn och ungdomsverksamhet. Nu vill domkapitlet att barnperspektivet ska få genomslag i församlingsinstruktionerna. Bilden är från Kyrkveckan i Borlänge där prästen Mattias Öberg tar emot besökande dagisbarn. FOTO: ANDERS HAGMAN det i Ludvika, Sonja Lindell, var på plats på seminariet. Hon menade att bristerna ligger på ett annat plan. Många församlingar satsar på barn och ungdomar. Men man har inte riktigt gjort klart för sig varför. Därför får inte satsningarna det genomslag de kunde få. – Det som saknas hos oss är att sätta in satsningarna i ett sammanhang. Tänkandet kring barnens plats måste in i försam- lingsinstruktionen. Och vi måste bi bättre både på att samverka med andra och på att ge barn ett reellt inflytande på våra beslut, sa hon bland annat. Sara Lidgren Ntini från Rädda Barnen berättade levande och medryckande om i barnkonventionens framväxt och tillämpning i världen. Hon förklarade att konventionen inte har sin styrka som tvingande lag – där har de nationella lagarna företräde – utan som ett verktyg för politisk förändring. Men också som ett incitament för organisationer och institutioner att själva ta frågan på större allvar. Till dem som arbetar med eller beslutar i frågor kring barn i kyrkan hade hon ett konkret råd: – Det låter så självklart att man vet vad barnen tycker när man jobbar med barn, men glöm inte bort att fråga dem direkt. Det kommer ut otroligt mycket spännande av att sitta och prata med Sara Lidgren Ntini (mitten) från Rädda Barnen höll i en utbildningsdag kring barnkonventionen. Bland deltagarna Raili Karling, Folkärna, Pontus Jyrell, Västerås stift, Jörgen Eriksson, Folkärna och Kerstin Byström, Gränge-Säfsnäs. barnen. De är ju faktiskt experter på sin egen situation och kan komma med förslag. DAGEN KRING barnkonventionen var ett inslag i Västerås stifts stora utbildningssatsning inför revideringen av församlingsinstruktionerna. Diakonen Raili Karling, en av många deltagare från Folkärna församling, menade att hon nu fått ett viktigt verktyg att jobba med. – Det är en styrka att vi är så många här från samma församling. Den här dagen ger oss en grund att rusta oss bättre att ta tag i de här frågorna. Prästen Jörgen Eriksson från samma församling höll med. – Den här frågan borde ha högsta prioritet. Och jag tror att den måste drivas från gräsrotsnivå, av oss som jobbar med barn och ungdomar. ANDERS HAGMAN Schyssta bananer uppmärksammas VÄXJÖ STIFT På lördag är det World Fair Trade Day, den internationella dagen för rättvis handel. Då lyfts frågan om hur svenska bananätare kan påverka arbets- och levnadsvillkoren i bananindustrin genom kampanjen Schyssta bananer. En mängd aktiviteter genomförs runtom i landet. I Öxnehaga kyrka i Jönköping blir det teckningstävling och försäljning av rättvisemärkta produkter. Största församlingskåren finns i Delsbo Lekmannaförbundets stiftskonvent hölls detta år i Delsbo. Värdar var en grupp som har ett digert program och som samlar många. – Många församlingskårer har lagt ner eller är vilande men så är det inte i Delsbo, säger Torsten Almstedt som är ordförande sedan mer än tio år. Han gläds åt nästan sextio medlemmar och en mycket ambitiös verksamhet. – Vi har ett tema för varje termin och utifrån det bjuder vi in föreläsare, Torsten Almstedt säger han och berättar att vårens tema är förlåtelse, försoning och fulländning. Jag frågar Torsten Almstedt vad han tror är framgångskonceptet, hur de lyckas samla så många i en tid när många klagar på ett bristande engagemang. Han har inget självklart svar men när han berättar framgår att de har en mycket god verksamhet och att de ger utrymme för sina medlemmar. – KÅRENS MEDLEMMAR är guds- på kyrkans fäbodvall. SAMARBETET MED församlingen som helhet är viktigt och ingenting sker utan att kyrkoherde och kyrkoråd informeras. Nästa aktivitet är den 11 maj då tidigare fängelsedirektören Ann Britt Grünewald är inbjuden till en församlingsafton. tjänstvärdar, säger han och berättar att de även har program på somrarna. – Vi anordnar sommarkvällar MATS LAGERGREN

  Sid 2 - TORSDAG 6 APRIL 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 18 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.